Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PROF-TRAC — Wynik w skrócie

Project ID: 649473
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Technologie przemysłowe

Nowa platforma udostępnia zasoby szkoleniowe z dziedziny zerowego zużycia energii

Specjaliści z branży budowlanej mogą podnieść swoje umiejętności w dziedzinie efektywności energetycznej dzięki nowej platformie internetowej finansowanej ze środków UE. Materiały szkoleniowe udostępniono nieodpłatnie, aby pomóc architektom, inżynierom i innym specjalistom w projektowaniu i budowaniu lepszych obiektów o niskim zużyciu energii.
Nowa platforma udostępnia zasoby szkoleniowe z dziedziny zerowego zużycia energii
W ramach projektu PROF/TRAC (PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles) stworzono otwartą platformę szkoleniową, która jest darmowa i stale aktualizowana. Zawiera ona dobrowolny system szkoleń i kwalifikacji na szczeblu UE, który można zaadaptować na poziomie krajowym w celu dostosowania go do konkretnych potrzeb, a także informacje na temat profili zawodowych poszukiwanych w sektorze budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Platforma oferuje również bezpłatne narzędzia do samooceny dla profesjonalistów, umożliwiające ocenę ich umiejętności i identyfikację luk w wiedzy, a także szkolenia trenerów i seminaria internetowe.

„Jest to repozytorium materiałów szkoleniowych”, wyjaśnia koordynator projektu PROF/TRAC, dr Peter Op ‘t Veld z firmy Huygen Installatie Adviseurs w Holandii. „Specjaliści z branży budowlanej mogą najpierw skorzystać z naszej metodologii, aby odwzorować swoje umiejętności i zidentyfikować luki w szkoleniach, a następnie wybrać materiały, które najbardziej im odpowiadają”. Prace nad platformą ukończono w lutym 2018 r. Obecnie jest ona już wykorzystywana w innych finansowanych ze środków UE projektach w ramach programu H2020, takich jak BIMplement i TripleA-reno, jako cenny zasób szkoleniowy.

Podnoszenie kwalifikacji specjalistów

Celem rozpoczętego w 2015 r. projektu PROF/TRAC było zaspokojenie zapotrzebowania na specjalistów budowlanych, takich jak architekci i inżynierowie, w sektorze budowy i renowacji budynków o zerowym zużyciu energii. „Projekt PROF/TRAC był kontynuacją wcześniejszego projektu, w ramach którego opracowaliśmy materiały edukacyjne z zakresu interdyscyplinarnego projektowania budynków NZEB”, wyjaśnia Op ‘t Veld. „Brakowało jednak narzędzi zachęcających do współpracy między wykwalifikowanymi pracownikami umysłowymi, takimi jak architekci i inżynierowie”.

W związku z tym celem projektu było opracowanie kursów łączących wzorce architektoniczne budynków NZEB z wiedzą np. na temat wyzwań inżynierii mechanicznej. W tym celu zespół projektu współpracował z trzema kluczowymi europejskimi organizacjami parasolowymi: ACE (Architektoniczna Rada Europy), REHVA (organizacja reprezentująca inżynierów w usługach budowlanych) oraz Housing Europe (europejska federacja instytucji publicznych, spółdzielczych i socjalnych). „Organizacja Housing Europe dostrzegła potrzebę przeszkolenia kierowników budynków i podniesienia ich kwalifikacji na potrzeby realizacji fazy operacyjnej projektów budowy obiektów o zerowym zużyciu energii, a także w zakresie konserwacji i zaopatrzenia”, mówi Op ‘t Veld.

Uzupełnianie braków w kwalifikacjach

Projekt rozpoczęto od opracowania skutecznej metodologii mapowania umiejętności zawodowych wymaganych w sektorze budynków NZEB. Umożliwiło to identyfikację luk w umiejętnościach i wiedzy, które następnie można było uzupełnić poprzez opracowanie programów szkoleniowych.

W ramach projektu stworzono europejskie schematy kwalifikacji dla specjalistów z branży NZEB. „Było to ostatnie zadanie projektowe, nad którym pracowano od samego początku”, mówi Op ‘t Veld.

W ramach projektu przeprowadzono również sesje szkoleniowe dla nauczycieli. „Postanowiliśmy przeszkolić trenerów zamiast prowadzenia dużych sesji”, wyjaśnia Op ‘t Veld. „Chodzi o to, aby ci przeszkoleni eksperci mogli projektować kursy na szczeblu krajowym i przeprowadzać ogólnokrajowe sesje szkoleniowe. Trenerzy ci będą pełnić funkcję ambasadorów projektu PROF/TRAC, co może wywołać efekt kuli śnieżnej poprzez zapoczątkowanie nowych szkoleń.

Zorganizowano łącznie pięć sesji szkoleniowych z członkami krajowych oddziałów architektonicznych i inżynieryjnych organizacji parasolowych uczestniczących w projekcie PROF-TRAC. Podczas pierwszych trzech sesji wykładów przeszkolono około 70 trenerów z organizacji REHVA i ACE, którzy od tego czasu wdrożyli już pierwszą rundę programów krajowych, szkoląc około 900 osób w ramach sześciu krajowych projektów pilotażowych. Lista certyfikowanych trenerów i organizacji szkoleniowych PROF/TRAC w Europie jest dostępna na platformie. Kolejne dwie sesje szkoleniowe przeprowadzono w formie seminariów internetowych.

„Materiały szkoleniowe i zasoby dostępne na platformie PROF/TRAC pomogą w zmniejszeniu problemu niedopasowania umiejętności specjalistów i zwiększeniu zdolności zarządczych w celu wspierania innowacji i zrównoważonego zużycia energii w budynkach,” podsumowuje Op ‘t Veld.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

PROF/TRAC, budownictwo, budynek, szkolenia, NZEB, energia, architekci, inżynierowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę