Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Train-to-NZEB — Wynik w skrócie

Project ID: 649810
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Bułgaria
Dziedzina: Technologie przemysłowe

Promowanie praktycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu Train-to-NZEB zbudowano światowej klasy obiekty do przeprowadzania szkoleń z zakresu efektywności energetycznej oraz opracowano innowacyjne nowe programy nauczania w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki temu nowe pokolenie specjalistów z dziedziny budownictwa zyska możliwość rozwoju umiejętności i nabycia wiedzy niezbędnej do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na budynki o zerowym zużyciu energii netto (NZEB).
Promowanie praktycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej
Centra szkoleniowe – nazywane również centrami wiedzy na temat budynków – stanowią część rosnącej międzynarodowej sieci, która łączy lekcje teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi. Sieć ma również na celu zwiększenie zainteresowania i świadomości w zakresie budynków NZEB oraz stymulowanie zapotrzebowania rynkowego na rozwiązania zapewniające optymalną efektywność energetyczną w projektach budowlanych i renowacyjnych.

„Nowe normy dotyczące budynków NZEB są opracowywane na szczeblu krajowym”, wyjaśnia koordynator projektu, dr Dragomir Tzanev, z Centrum ds. Efektywności Energetycznej EnEffect w Bułgarii. „Spełnienie wymogów tych nowych norm wymaga wprowadzenia zmian w sposobie szkolenia zarówno projektantów, jak i pracowników budowlanych. Musimy również zmienić sposób, w jaki myślimy o budynkach – dotyczy to również użytkowników końcowych. Prawdziwym motorem zmian w tym procesie są konsumenci, ponieważ jeżeli nie będzie popytu na rynku, nie będzie zapotrzebowania na szkolenia”.

Podczas gdy trwający trzy lata projekt zbliża się ku końcowi, obiekty szkoleniowe w Bułgarii, Republice Czeskiej, Rumunii, Turcji i na Ukrainie już wdrażają w praktyce kursy Train-to-NZEB. Początkowym założeniem było przeszkolenie łącznie 90 trenerów – cel ten został już osiągnięty.

„Zbliżamy się także do celu, jakim jest przeszkolenie 2400 pracowników budowlanych, 480 projektantów i 720 pracowników niespecjalistycznych, w tym władz publicznych, organizacji pozarządowych, mediów i zarządców obiektów”, mówi Tzanev. „Jestem także bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy w Turcji i na Ukrainie – działające tam centra szkoleniowe wykonują naprawdę imponującą pracę”.

Praktyczne doświadczenie

Projekt Train-to-NZEB rozpoczęto w 2015 r. od wstępnej analizy istniejących luk w zakresie szkoleń i sposobów ich rozwiązania. Do współpracy wybrano wiodące instytucje badawcze i szkoleniowe z Niemiec (Instytut Passive House) i Irlandii (Akademia Passive House i Instytut Technologii w Limerick), które uznano za idealnych partnerów do przekazywania wiedzy i doświadczeń. „Irlandia ma duże doświadczenie w łączeniu standardowych szkoleń w klasie z kursami praktycznymi”, mówi Tzanev. „Praktyczne doświadczenie to bardzo istotna część procesu uczenia się”.

Zarówno Niemcy, jak i Irlandia posiadają również powszechnie uznawane systemy certyfikacji dla projektantów i handlowców. „Dzięki różnorodności szkoleń ośrodki szkoleniowe będą mogły oferować inne rozwiązania niż te dostępne na rynku, aby sprostać różnorodnym potrzebom szkoleniowym”, dodaje Tzanev. Kursy szkoleniowe dostosowane do potrzeb budowniczych, projektantów lub użytkowników końcowych koncentrują się na podstawowych pojęciach, takich jak oszczędzanie energii, budynki NZEB i wdrażanie nowych norm budowlanych, oraz umożliwiają zdobycie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem nowatorskich materiałów i narzędzi.

Poszerzanie sieci

Tzanev ma nadzieję, że koncepcja sieci Train-to-NZEB będzie dalej rozwijana i poszerzana. Niedawno uruchomiono nowy finansowany ze środków UE projekt Fit-to-nZEB, który skupia się na energooszczędnym remoncie budynków i rozszerza sieć na Grecję, Włochy i Chorwację.

„Celem jest oferowanie programów szkoleniowych na wszystkich poziomach, od absolwentów szkół średnich po specjalistów”, mówi. „Ten projekt kontynuuje koncepcję projektu Train-to-NZEB opartą na udostępnianiu i rozwijaniu programów, co wyraźnie pokazuje, że budujemy kulturę wymiany. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy poprawić nasze wyniki i ostatecznie sprostać wymaganiom klientów”.

Tzanev ma nadzieję, że wraz z rozwojem ich profilu, ośrodki szkoleniowe należące do sieci będą świadczyć więcej usług doradczych na potrzeby rzeczywistych projektów budowlanych. Przewiduje także, że program nauczania wykorzystujący połączenie różnych metod kształcenia – szkolenia internetowego na odległość z praktycznym doświadczeniem w ośrodkach szkoleniowych i uczenia się w klasie – odegra ważną rolę w przyszłości. „Szkolenie dla specjalistów pracujących w odległych rejonach jest możliwe tylko poprzez zapewnienie dobrej jakości nauczania na odległość”, mówi. „Poprzez angażowanie jak największej liczby zainteresowanych stron i poszerzanie naszej oferty szkoleniowej możemy zapewnić ciągłość naszego modelu”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

TRAIN-TO-NZEB, energia, efektywność, NZEB, budynki, budownictwo, projektanci, budowniczy, szkolenia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę