Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

AGEISM — Wynik w skrócie

Project ID: 659937
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Sędziwe słonie zdradzają tajemnice zdrowego starzenia się

Trwają badania dotyczące tego, dlaczego niektórzy ludzie starzeją się zdrowiej niż inni. W ramach finansowanego przez UE projektu AGEISM przedstawiono niektóre z możliwych odpowiedzi po zbadaniu innego długo żyjącego ssaka, słonia indyjskiego.
Sędziwe słonie zdradzają tajemnice zdrowego starzenia się
Odkryto szereg czynników, które wpływają na starzenie się długowiecznych ssaków takich jak my sami. Naukowcy biorący udział w projekcie AGEISM zastosowali innowacyjne podejście i połączyli badania nad wzorcami i mechanizmami starzenia się. Zespół badał również, jak procesy starzenia oddziałują na długofalowe zmiany w stanie zdrowia i poziom stresu, a także hormonalne wskaźniki stresu u słoni indyjskich.

Badaczka dr Sophie Reichert wyjaśnia: „To badanie pomoże nam ustalić, które markery molekularne najlepiej obrazują indywidualny dotychczasowy stan zdrowia, oraz zrozumieć, jak na podstawie dotychczasowego stanu zdrowia można przewidzieć tempo starzenia się”.

W pracy mierzono długość telomerów za pomocą ilościowych testów reakcji łańcuchowej polimerazy oraz markerów stresu oksydacyjnego. Oba procesy odgrywają ważną rolę w procesie starzenia się. Telomery są końcowymi fragmentami chromosomów, które kontrolują podział komórek. Szybkość ich skracania jest różna i zależy zarówno od liczby podziałów komórkowych, jak i uszkodzeń telomerów spowodowanych oksydacją.

Wiek rozrodczy i stosunek ilości samców do samic

Naukowcy z projektu AGEISM badali wpływ późnego macierzyństwa na stan potomstwa, sukces reprodukcyjny i przeżywalność długoterminową. Dane pokazały, że potomstwo starszych matek cechuje mniejsza ogólna przeżywalność i większy sukces reprodukcyjny związany z wiekiem, ale też mniejsza przeżywalność ich własnego potomstwa. „Wyniki te pokazują niezwykłe dowody na trwały wpływ wieku macierzyńskiego na umiejętność przystosowania się na przestrzeni pokoleń w populacji ssaków długowiecznych”, wyjaśnia dr Reichert.

Następnie badania projektowe skupiły się na proporcjach między ilością samców i samic oraz na tym, jak interakcje między spokrewnionymi osobnikami mogą ostatecznie wpłynąć na oczekiwany stosunek liczby samic do samców wynoszący 1:1. Badano, w jaki sposób dysproporcja płci może wpływać na stan potomstwa, sukces rozrodczy w zależności od wieku i przetrwanie w dłuższym okresie. Osobniki urodzone po rodzeństwie płci męskiej mają ogólnie zmniejszoną masę ciała i mniejszą przeżywalność w porównaniu z urodzonymi po samicach.

Płeć starszego potomstwa również wydaje się wpływać na rozmnażanie się kolejnego potomka, a samice urodzone po samcu rozmnażają się wolniej. „Po raz pierwszy taki długoterminowy koszt międzypokoleniowy wykazano u ssaków”, zauważa dr Reichert.

Zebrane dane na temat zdrowia pomogły odkryć potencjalne mechaniczne przyczyny powstawania u słoni indyjskich schematów starzenia się. Różne fizjologiczne markery zdrowia (indeks budowy ciała, liczba krwinek, funkcje wątroby i nerek) różnią się w zależności od wieku. „W wynikach tego badania widzimy spadek kondycji ciała, funkcji immunologicznych i wątrobowych z wiekiem, które są pierwszymi oznakami starzenia się”, stwierdza dr Reichert.

Wyzwania podczas badań

Słonie indyjskie są gatunkiem zagrożonym, a uzyskanie zezwoleń na transport z Birmy (zezwolenia na przywóz/wywóz oraz umowy o przewozie materiałów), jak również organizacja odpowiedniego przewoźnika trwały dłużej niż przewidywano. Spowodowało to opóźnienia w wysyłce próbek (w październiku 2016 r.) w stosunku do pierwotnego harmonogramu.

Początkowo zespół planował pomiar długości telomerów z próbek krwi pobranych na bibułę, ale prace na Uniwersytecie w Glasgow wykazały, że lepszą metodą jest przechowywanie w etanolu. Wadą jest mniejsza liczba lat pobierania próbek, ale modyfikacje zapewniają wystarczającą jakość DNA do badań telomerów, co jest kluczowym czynnikiem.

Dane z projektu AGEISM – podstawa badań nad starzeniem się społeczeństwa

Nowe fundusze na nowatorski projekt multidyscyplinarny oparty na wynikach projektu Marie Curie umożliwią zbadanie funkcjonalnych powiązań między indywidualnymi różnicami w długofalowych zagrożeniach dla zdrowia, rozmnażania i markerów starzenia się Celem jest szerokie zrozumienie spadku płodności u ssaków długowiecznych, w tym u ludzi.

W przyszłości wyniki określą, w jaki sposób molekularne i fizjologiczne markery starzenia się (telomery i stres oksydacyjny) oddziałują na zmiany stanu zdrowia i poziomu stresu oraz w jaki sposób wpływają na wskaźniki starzenia się i indywidualne zmiany tych wskaźników. Dr Reichert wyraża swoje cele badawcze na przyszłość w odniesieniu do projektu AGEISM. „Nasze badanie to również unikalne porównanie z ludźmi, stwarza w ten sposób możliwość przyczynienia się do poprawy zdrowia ludzkiego i jakości życia na starość”.

Słowa kluczowe

AGEISM, starzenie, telomer, słoń, ssak długowieczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę