Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

m-RESIST — Wynik w skrócie

Project ID: 643552
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.1.4.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Gospodarka cyfrowa

Terapia schizofrenii wspomagana przez rozwiązania mobilne

W samej Europie 5 milionów ludzi cierpi na zaburzenia psychotyczne, głównie schizofrenię. Ze względu na to, że 30% pacjentów ze schizofrenią jest opornych na standardowe leczenie, projekt m-RESIST stworzył nową terapię opartą na narzędziach informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Terapia schizofrenii wspomagana przez rozwiązania mobilne
Programy społecznościowe dla osób cierpiących na schizofrenię skupiają się na pacjentach z pierwszym epizodem lub z objawami negatywnymi. Pacjenci z uporczywymi objawami pozytywnymi zwykle w nich nie uczestniczą i wymagają dłuższych okresów opieki szpitalnej, co powoduje nadmierne cierpienie i zwiększone ryzyko śmiertelności oraz wielochorobowości. Co gorsza, takie działania nie są wystarczające do osiągnięcia remisji u pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie.

Aby rozwiązać ten problem, finansowany z funduszy europejskich projekt m-RESIST chce wykorzystać aplikacje mobilne do monitorowania i leczenia pacjentów ze schizofrenią. Konsorcjum m-RESIST połączyło wiedzę techniczną i kliniczną, aby sprostać wielkiemu wyzwaniu dotyczącemu odwzorowania złożonych interwencji klinicznych w specyficznych funkcjonalnościach systemowych i nowoczesnych narzędziach.

Korzyści z mobilnych aplikacji zdrowotnych

Ogólnie mówiąc, mobilne aplikacje wspierające działania lecznicze angażują pacjentów w proces leczenia oraz wspierają ich udział w procesie terapeutycznym. „Wyniki badań pokazują, że zaangażowanie pacjentów we własną terapię pomaga im w przestrzeganiu zaleceń oraz zmniejsza częstość nawrotów”, wyjaśnia Jesús Berdún Peñato, koordynator projektu. Co więcej, mobilne rozwiązania zdrowotne ułatwiają monitorowanie pacjentów poprzez integrację udziału różnych pracowników ochrony zdrowia,w tym psychiatrów i psychologów, w proces leczenia.

Częściami rozwiązania m-RESIST są m.in. aplikacja mobilna i smartwatch, który zbiera dane o pacjentach i wysyła je bezprzewodowo do smartfona oraz na platformę internetową używaną przez pracowników ochrony zdrowia do monitorowania stanu pacjenta. Aplikacja śledzi wczesne sygnały ostrzegawcze u pacjentów, objawy i zmienne biologiczne, takie jak poziom aktywności, tętno, rytm snu i liczba kroków. Interwencja skupia się na kluczowych problemach i łączy wczesne sygnały ostrzegawcze u pacjentów z personalizowaną terapią behawioralno-poznawczą. Także opiekunowie mogą wysyłać wiadomości do pracowników ochrony zdrowia.

Podejście m-RESIST jest dostosowane do choroby pacjenta. Aplikacja zbiera odpowiedzi na zestaw podstawowych pytań, aby ocenić stan kliniczny pacjentów, a następnie wyświetla dodatkowe pytania i rekomendacje zgodnie z odpowiedziami pacjentów.

Co ważne, interwencja m-RESIST pozwala wykryć pogorszenie kliniczne pacjenta. Jest to możliwe dzięki porównaniu zmiennych klinicznych i danych z czujników z wyjściowym profilem stworzonym na bazie analizy wielowymiarowych danych zebranych przez określony czas. Używając predefinowanych algorytmów, system pozwala wykryć istotne zmiany i wyświetlić odpowiednio dobrane rekomendacje, powiadomienia lub – w skrajnych przypadkach – zasugerować pacjentom i opiekunom wezwanie pogotowia ratunkowego.

Znaczenie zaangażowania pacjenta

W przypadku testowania innowacyjnego rozwiązania do kontroli choroby i interwencji terapeutycznych ważne jest, aby pacjenci, opiekunowie i pracownicy ochrony zdrowia aktywnie w nim uczestniczyli. Jak wyjaśnia Berdún, „jedna z większych obaw dotyczyła otwartości pacjentów na projekt. Użyliśmy różnych metod (dyskusje grupowe, warsztaty, programy pilotażowe), aby pacjenci stali się częścią zespołu”. Najistotniejszym elementem zapewnienia współpracy pacjentów było wyjaśnienie korzyści przez klinicystów. Powstał również film wyjaśniający zakres badań projektu.

Podsumowując, rozwiązanie m-RESIST zostało z powodzeniem przetestowane na pacjentach i pomogło usprawnić opiekę nad nimi. Według źródeł naukowych i organizacji zawodowych, pacjenci ze schizofrenią potrzebują – oprócz zmniejszenia objawów psychotycznych – informacji o ich chorobie, jej leczeniu i strategii radzenia sobie z nią. Berdún jest przekonany, że „poprzez zachęcanie pacjentów do zaangażowania się w proces terapeutyczny i indywidualne leczenie, rozwiązanie m-RESIST wpłynie na poprawienie stanu pacjentów i jakość opieki”.

Słowa kluczowe

m-RESIST, schizofrenia, aplikacja mobilna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę