Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

LARA — Wynik w skrócie

Project ID: 641460
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
Kraj: Cypr
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Gospodarka cyfrowa

Zaawansowana technologia mobilna do kontrolowania instalacji podziemnych

W ramach pewnego unijnego projektu opracowano przyjazną dla użytkownika mobilną technologię, która pomaga w przeglądaniu rur, kabli i innych elementów sieci podziemnych oraz zarządzaniu nimi.
Zaawansowana technologia mobilna do kontrolowania instalacji podziemnych
Przedsiębiorstwa sektora mediów komunalnych z samej Wielkiej Brytanii wykonują ponad 1,5 miliona wykopów ulicznych rocznie, często powodując szkody w majątku osób trzecich. Szkody te mogą być zarówno kosztowne, jak i niebezpieczne, a jednocześnie poważnie wpływać na reputację firm. Przestarzałe i nieefektywne systemy stanowią przyczynę znacznej części felernych interwencji, które kosztują brytyjską gospodarkę około 5,5 mld euro rocznie.

Aby rozwiązać te problemy, konsorcjum z sześciu krajów europejskich powołało do życia inicjatywę LARA. W ramach projektu opracowano innowacyjną technologię mobilną, aby zmniejszyć te nieprzewidywalne koszty eksploatacji, które są często pokrywane z pieniędzy podatników. „Mobilna technologia LARA umożliwia pracownikom terenowym bezpieczne przeglądanie danych geoprzestrzennych na miejscu, zamiast korzystania ze starych systemów i własnego doświadczenia w interpretacji map”, mówi Konstantinos Smagas, zastępca koordynatora projektu.

Precyzyjne „wirtualne” wykopy

System LARA jest poręcznym, tanim urządzeniem przenośnym, które umożliwia pracownikom terenowym „zajrzenie pod ziemię”. Urządzenie łączy technologię Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), technologię trójwymiarowego systemu informacji geograficznej (GIS) oraz bazy danych geoprzestrzennych z grafiką komputerową i rzeczywistością rozszerzoną, umożliwiając renderowanie złożonych trójwymiarowych modeli sieci podziemnych, w tym wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Technologia GNSS wykorzystuje Galileo i EGNOS, jak i GPS.

Precyzyjny, energooszczędny i autonomiczny moduł odbiornika GNSS opracowany przez LARA jest w stanie osiągnąć dokładność rzędu kilku centymetrów. „Odbiornik, który składa się z modułu GNSS i modułu IMU, może współpracować z wieloma konstelacjami, w tym Galileo, EGNOS i innymi, ale Galileo ma kluczowe znaczenie dla poprawy dokładności, zwiększenia dostępności i integralności systemu”, tłumaczy Smagas.

Kluczem do koncepcji LARA jest połączenie rozszerzonej rzeczywistości z technologią GIS. Dzięki efektowi „trójwymiarowej wizji rentgenowskiej”, rozszerzona rzeczywistość poprawia widoczność infrastruktury podziemnej w oparciu o wirtualne dane. Nakładanie danych cyfrowych na zawartość ekranu GIS nie tylko zwiększa wygodę użytkownika, ale oznacza też nowy i ciekawy sposób wykorzystania GIS.

Zwiększenie produktywności

Dokładne zlokalizowanie obiektów infrastruktury podziemnej ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i możliwości wykonywania zadań przez pracowników terenowych. Poza tym nieprawidłowe oznaczenie sieci na mapach spowalnia roboty i oznacza element niepewności w pracy robotników i ich przełożonych.

Możliwość zidentyfikowania podziemnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie prac ziemnych przed rozpoczęciem robót to rewolucja dla publicznych i prywatnych przedsiębiorstw mediów komunalnych. „Dzięki systemowi LARA będą dokładnie wiedzieć, gdzie co jest, co pozwoli im na znacznie dokładniejsze utrzymanie infrastruktury podziemnej bez szkody dla innych sąsiednich sieci podziemnych”, wyjaśnia Smagas.

Precyzyjna interwencja zmniejszy całkowite koszty utrzymania, jednocześnie minimalizując ekonomiczne i społeczne skutki długotrwałych napraw nawierzchni. Do tych ostatnich należą niepotrzebne korki, zakłócenia ruchu pieszych, marnotrawstwo materiałów, wykorzystanie czasu ludzi, zwiększone zapotrzebowanie na energię, pogorszenie estetyki przestrzeni publicznej i hałas.

Wprowadzanie nowej technologi na rynek

Aby ułatwić wprowadzenie systemu na rynek, uczestnicy projektu zgromadzili szerokie grono zainteresowanych stron i aktywnie działali na rzecz stworzenia sieci kontaktów. Uruchomienie specjalnej strony internetowej, komunikaty prasowe, oficjalne publikacje i międzynarodowe konferencje znacznie pomogły LARA w osiągnięciu celów dotyczących rozpowszechniania informacji.

Obecnie konsorcjum wprowadza niewielkie ulepszenia w zakresie użyteczności i autonomii systemu w celu zaprezentowania swojej technologii w dwóch dużych przedsiębiorstwach komunalnych we Francji i w Zjednoczonym Królestwie. Oczekuje się, że po ukończeniu ostatecznego prototypu przystępny cenowo i prosty w użyciu system LARA będzie miał znaczący pozytywny wpływ na konkurencyjność europejskiej branży mediów komunalnych oraz sprzedawców sprzętu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

LARA, instalacje podziemne, technologia mobilna, GIS, rzeczywistość rozszerzona, GNSS, Galileo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę