Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MATRIX CHARGING — Wynik w skrócie

Project ID: 781780
Kraj: Austria
Dziedzina: Energia, Transport i mobilność, Gospodarka cyfrowa

Inteligentna, zautomatyzowana technologia ładowania pojazdów elektrycznych

Obok wszystkich zalet pojazdów elektrycznych, obawy związane z zasięgiem, zmiennymi kosztami energii elektrycznej i ładowaniem wciąż pozostają aktualne dla dzisiejszych użytkowników. W ramach pewnego unijnego projektu opracowano nową technologię ładowania, która mogłaby rozwiązać wszystkie te problemy dzięki ustandaryzowanemu automatycznemu ładowaniu pojazdów elektrycznych.
Inteligentna, zautomatyzowana technologia ładowania pojazdów elektrycznych
Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy MATRIX CHARGING (Novel, automated charging infrastructure for electric vehicles) poczynili znaczne postępy w realizacji celu polegającego na stworzeniu technologii zautomatyzowanego ładowania bezprzewodowego. Dzięki tej technologii energia jest przekazywana poprzez bezpośredni kontakt fizyczny pomiędzy złączem MC a padem MC.

W ramach projektu przeprowadzono studia wykonalności i pełne badania rynku, a także zdefiniowano szczegółowo cechy i specyfikacje technologii Matrix Charging®. „Pozytywne wyniki analizy praw własności intelektualnej oraz analizy Freedom to Operate to ważne rezultaty projektu”, mówi Sebastian Demuth, Business Developer w Easelink, firmie odpowiedzialnej za Matrix Charging®.

Bezpieczny, czysty i minimalistyczny

Projekt MATRIX CHARGING osiągnął trzy kluczowe rezultaty w zakresie rozwoju technicznego. Po pierwsze, opracowano całkowicie nową koncepcję, która spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, obowiązujące w przypadku ładowania pojazdów elektrycznych. Demuth podkreśla, że „Pad MC jest bezpieczniejszy niż domowe gniazdka elektryczne”.

W projekcie powstały rozwiązania umożliwiające czyszczenie padów MC z wody, lodu, kurzu i kamyków. Trzeci rezultat dotyczy zminimalizowania ilości podzespołów mechanicznych – dzięki umieszczeniu wszystkich części w złączu MC znajdującym się w pojeździe, rozwiązanie zapewnia maksymalną skalowalność. „Jednocześnie”, jak wyjaśnia Demuth, „ilość podzespołów mechanicznych w pojeździe można było ograniczyć do minimum, aby zagwarantować niezawodność i obniżyć koszty”.

Prosta konstrukcja, kompleksowe rozwiązania

System Matrix Charging® oferuje imponującą skalowalność, jest urządzeniem stacjonarnym i można go łatwo zamontować na każdym parkingu. Tzw. parkowanie=ładowanie w sposób istotny przyczyni się do ograniczenia problemu obaw użytkowników co do zasięgu pojazdów elektrycznych i wyeliminuje konieczność podłączania pojazdów do gniazda.

Jeśli rozwiązanie to stanie się standardem w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych, zautomatyzuje proces ładowania i zmaksymalizuje czas połączenia pojazd-sieć (V2G). „Otwiera to nowe możliwości w zakresie V2G i stabilizacji sieci, przekształcając elektromobilność w ważny element inteligentnego zaopatrzenia w energię, obok pierwotnej funkcji transportu”, mówi Demuth.

Ponadto, jak wskazano na stronie internetowej projektu: „Dzięki niewielkiej wadze, inteligentnej konstrukcji i indywidualnie modyfikowanej geometrii system można łatwo zamontować w każdym pojeździe elektrycznym”. Wszystkie te cechy zapewniają większą wygodę i oznaczają postęp w kierunku zwiększenia akceptacji pojazdów elektrycznych i popularyzacji transportu elektrycznego.

Przyszłość to automatyzacja

W ramach projektu MATRIX CHARGING opracowano plany badawcze w zakresie wymagań motoryzacyjnych i infrastrukturalnych. Rozwiązania związane z nowatorską technologią Matrix Charging® były regularnie promowane i prezentowane na różne sposoby, w tym za pomocą strony internetowej firmy Easelink i publikacji prasowych. Partnerzy projektu aktywnie promują Matrix Charging® poprzez udział w światowych targach, takich jak IAA 2017 we Frankfurcie.

Projekt MATRIX CHARGING został oficjalnie zakończony, ale Easelink zamierza nadal realizować cel polegający na standaryzacji zautomatyzowanego ładowania pojazdów elektrycznych. „Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że pojawienie się zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów jeszcze bardziej zwiększy zapotrzebowanie na automatyczne rozwiązania w zakresie ładowania i podkreśla potrzebę standaryzacji”, podsumowuje Demuth.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MATRIX CHARGING, pojazdy elektryczne, automatyczne ładowanie, technologia ładowania, ładowanie pojazdów elektrycznych, parkowanie, transport elektryczny, niepokój związany z zasięgiem, ładowanie bezprzewodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę