Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PING — Wynik w skrócie

Project ID: 644331
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.1.
Kraj: Belgia
Dziedzina: Gospodarka cyfrowa

Nowa era papieru cyfrowego

A co, gdyby można w sposób niewidoczny kodować dane na papierze? Teraz jest to możliwe dzięki opracowanemu przy wsparciu środków unijnych drukowanemu obwodowi antenowemu z elastycznym cienkowarstwowym chipem.
Nowa era papieru cyfrowego
Wszystko stopniowo ulega digitalizacji, nawet karty do gry czy opakowania produktów. Od pewnego czasu możliwe jest drukowanie radiowych obwodów antenowych na kartonie, co pozwala na skanowanie i śledzenie danego przedmiotu.

Przy zastosowaniu konwencjonalnych technologii układ NFC (Near-Field Communications) jest drukowany na plastikowym podłożu, tworząc strukturę trójwarstwową (papier-plastik-papier). Struktura ta jest jednak zbyt gruba, by zastosować ją w kartach do gry. Konwencjonalne układy scalone, takie jak w kartach kredytowych, są jeszcze grubsze, a ich produkcja byłaby zbyt kosztowna.

Cieńsze anteny NFC

W ramach finansowanego przez UE projektu PING opracowano ulepszoną wersję anteny NFC. Nowe etykiety NFC opracowane w projekcie składają się z drukowanej anteny z elastycznym cienkowarstwowym chipem. Antena jest nadrukowywana bezpośrednio na jedną z warstw papieru, co eliminuje konieczność stosowania trzeciej warstwy wewnętrznej z tworzywa sztucznego. Dzięki temu uzyskujemy taki sam wygląd i wrażenia dotykowe jak w przypadku standardowej karty do gry.

Etykiety nie zawierają baterii. Zamiast tego układ czerpie potrzebną energię z sygnału odbieranego z czytnika. Głównym zastosowaniem jest bezstykowe skanowanie i odczyt.

„Obecnie NFC najczęściej można spotkać w karnetach narciarskich”, mówi Sophie De Schepper, koordynatorka projektu PING. „Podchodzimy do terminalu i czytnik NFC wykrywa obecność etykiety NFC. Czytelnik weryfikuje etykietę na podstawie dat zakodowanych na chipie i decyduje o tym, czy przepuścić narciarza czy nie”. Nie trzeba już umieszczać portfela przy skanerze.

Rozwiązanie PING jest stosowane w kartach do gier hazardowych i innych kartach do gry. W kasynie każda karta powinna być indywidualnie identyfikowana. Podczas rozdawania kart, specjalne czytniki umieszczone w stole rejestrują każdą kartę, uniemożliwiając oszukiwanie. Metoda ta również eliminuje konieczność używania skomplikowanych sieci ukrytych kamer telewizyjnych podczas transmisji profesjonalnych meczów pokerowych. Połączenie etykiet i skanerów NFC oznacza, że system komputerowy stale aktualizuje i pokazuje widzom, jakie karty znajdują się w rękach graczy.

Inne zastosowanie wiąże się z pakowaniem produktów. Załóżmy, że konsument cierpiący na alergię pokarmową jest w supermarkecie, w którym znajduje się produkt spożywczy w opakowaniu z etykietą PING. Opakowanie jest skanowane za pomocą smartfona obsługującego technologię NFC. Następnie na ekranie telefonu zaczyna migać czerwone ostrzeżenie, informujące, że nie należy kupować tego produktu. „Telefon porównuje informacje zawarte na etykiecie z danymi medycznymi przechowywanymi na smartfonie i informuje, że produkt zawiera składniki, na które użytkownik jest uczulony”, wyjaśnia De Schepper.

Kolejne zastosowanie dotyczy kart kolekcjonerskich. Projekt wniósł nowe możliwości do kolekcjonerskiej wymiany kart. Zeskanowanie za pomocą telefonu powoduje automatyczne zaktualizowanie kolekcji online, umożliwiając udostępnienie jej innym użytkownikom lub konkurowanie z nimi.

Rewolucyjna technologia

Opracowane w projekcie rozwiązanie oznacza prawdziwą rewolucję. Etykiety NFC powstałe dzięki inicjatywie PING będą kosztować mniej niż połowę tego co konwencjonalne etykiety NFC. Ponadto fakt, że etykiety są tak cienkie (poniżej 25 μm) i elastyczne, oznacza, że można je stosować w niemal dowolnym przedmiocie bez konieczności przeprojektowywania istniejących produktów.

Za te prace projekt PING otrzymał Nagrodę Produktu Innowacyjnego Komisji Europejskiej. Następny etap projektu będzie dotyczył zwiększenia skali procesów potrzebnego do osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej. Rynek wykazuje już duże zainteresowanie nową technologią.

Wbudowane układy NFC powinny niewątpliwie upowszechnić się w przyszłości. Wkrótce wszystko, co trzeba śledzić lub indywidualnie identyfikować, będzie być może zawierać jedną z drukowanych etykiet PING. Mogłyby one również zrewolucjonizować uwierzytelnianie dokumentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

PING, NFC, etykieta NFC, antena drukowana, elastyczny cienkowarstwowy chip, opakowanie produktu, skaner, near-field communication
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę