Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

TEVINS — Wynik w skrócie

Project ID: 775049
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne, Zmiana klimatu i środowisko, Gospodarka cyfrowa

Nowe rozwiązania do zarządzania sadami

Wyliczenia dawki substancji chemicznych stosowanych w winnicach są obecnie ustalane w oparciu o powierzchnię pola uprawy. Nowa technologia uwzględniająca rozmiar liści pozwoli zmniejszyć ilość zużywanych substancji chemicznych i ograniczy wpływ na środowisko.
Nowe rozwiązania do zarządzania sadami
Zgodnie ze stosowanymi obecnie praktykami rolniczymi w maszynach natryskowych wspomaganych powietrzem stosuje się ciągłe, lecz przypadkowe mieszaniny powietrza i środków chemicznych. Wymiary drzewa i warunki środowiskowe nie są brane pod uwagę, co prowadzi do marnotrawstwa i, co gorsza, nadmiernego stosowania niebezpiecznych chemikaliów.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu TEVINS podjął wyzwanie opracowania technologii o zmiennych ustawieniach, która będzie podejmować inteligentne decyzje dotyczące stosowanych ilości substancji chemicznych i natężenia przepływu powietrza w czasie rzeczywistym. System wykrywania liści określa dawkę w zależności od gęstości, objętości i odstępów między liśćmi. „Ponieważ tradycyjnie takie decyzje są podejmowane w oparciu o areał, a nie o liczbę i wymiary roślin, możliwości zwiększenia wydajność są oczywiste”, wskazuje koordynator projektu, Ferran Iturbe Recasens.

Duże zestawy danych odpowiadają na indywidualne potrzeby

Nowym technologiom opracowanym w ramach projektu TEVINS towarzyszy analiza dużych zestawów danych dotyczących sadów i stanu środowiska, która przekształci stosowanie substancji chemicznych w przyjazną dla użytkownika i dostosowaną do potrzeb działalność. Głównym rezultatem będzie wzrost dostępności na rynku wysokiej jakości produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Oparta na chmurze platforma interoperacyjności wyposażona w funkcję analizy dużych zestawów danych z czujników i możliwości trójwymiarowego modelowania upraw emuluje dane dotyczące stanu sadów i przekazuje informacje zwrotne do systemu wspomagania decyzji zintegrowanego z komputerem sterującym i interfejsem użytkownika. „Generowanie zmiennych map receptur jest przydatne nie tylko pod kątem opryskiwania, ale także w zakresie innych operacji sadowniczych, takich jak przycinanie i przerzedzanie upraw. Celem zespołu TEVINS było umożliwienie farmerom dostępu do potrzebnych im narzędzi do analiz opartych na danych”, wyjaśnia Iturbe.

Przewiduje się również integrację innych istniejących inteligentnych urządzeń, takich jak czujniki wody/wilgotności w gospodarstwach. „Jeżeli system zostanie odpowiednio wdrożony, wynikiem będzie zrównoważona produkcja z identyfikowalnymi zapisami danych z różnych obszarów – od pola po łańcuch żywnościowy”.

Walka z różnymi wyzwaniami

Udało się rozwiązać wyzwania technologiczne dotyczące algorytmów potrzebnych do opracowania systemu natryskowego o zmiennych ustawieniach w celu zapewnienia wysoce dynamicznego zakresu natężenia przepływu. Są one obliczane przez system wspomagania decyzji w czasie rzeczywistym i opierają się na systemie wizyjnym maszyny do pomiaru wskaźników wegetacji.

Demonstracja wydajności kosztowej precyzyjnego opryskiwania w ogrodnictwie i promowanie stosowania nowych technologii wśród drobnych rolników jest złożonym zadaniem. Rozwiązaniem jest opracowanie strategii sprzedaży bezpośredniej polegającej na bezpośredniej sprzedaży produktów istniejącym klientom, a także poprzez rozwiniętą już sieć dystrybucji. Firma Teyme Tecnología Agrícola SL, koordynator projektu, już rozprowadza maszyny dla winnic.

Internetowe kanały sprzedaży, takie jak Twitter, będą wykorzystywane do informowania o funkcjach produktów i korzyściach dla nowych klientów i wpływowych graczy na rynku. Grupą docelową są również producenci i stowarzyszenia branżowe, które potwierdzą zalety stosowania precyzyjnych opryskiwaczy.

Rozwój rynku i wpływ

Po pomyślnym ukończeniu projektu TEVINS i realizacji wszystkich jego założeń firma zamierza rozpocząć transfer technologii i zająć się rozwojem innych linii, takich jak wysoce intensywna uprawa oliwek i migdałów.

Adaptacja technologii powinna być dość prosta ze względu na podobieństwo upraw pod względem wykrywania gałęzi i liści. „Dlatego uważamy, że nowe systemy będą gotowe do komercjalizacji w trzecim roku wykonania planu komercjalizacji systemu TEVINS do opryskiwania winnic i sadów, czyli w 2021 r. po zakończeniu wszystkich ważnych testów i walidacji”, mówi Recasens, podsumowując prognozy finansowe i oczekiwania związane z nowym modelem produktu.

Nowa technologia oprysku nie tylko zmniejsza koszty i wpływa korzystnie na środowisko – system TEVINS pomoże też rolnikom w dostosowaniu się do nowych przepisów w kontekście wspólnej polityki rolnej. System opracowano zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i roślin oraz ze standardami w zakresie dobrostanu zwierząt, co ułatwi hodowcom ubieganie się o unijne dotacje.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

TEVINS, substancja chemiczna, sad, środowisko, oprysk
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę