Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PROPHETIC — Wynik w skrócie

Project ID: 645741
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.3.
Kraj: Grecja
Dziedzina: Zdrowie, Gospodarka cyfrowa

Interwencje oparte na grach w celu leczenia choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona (PD) jest postępującą chorobą, która objawia się sztywnością mięśni, drgawkami i upośledzeniem narządu ruchu. Ponieważ nie ma lekarstwa na chorobę Parkinsona, opracowano podejście oparte na grach w celu jej monitorowania, diagnozowania i leczenia.
Interwencje oparte na grach w celu leczenia choroby Parkinsona
Choroba Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które spowalnia ruchy pacjentów, a w skrajnych przypadkach prowadzi do niepełnosprawności fizycznej. Obecnie nie ma na nią lekarstwa. Istniejące interwencje w zakresie kontrolowania choroby są nieskuteczne, w związku z czym konieczne jest opracowanie rozwiązań alternatywnych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu PROPHETIC zaproponowano opracowanie opartego na TIK systemu zarządzania, który umożliwi zdalne monitorowanie pacjentów z chorobą Parkinsona. „Celem było wykonywanie pomiarów wieloparametrycznych czynników pacjentów z chorobą Parkinsona, aby umożliwić personelowi medycznemu zapewnienie spersonalizowanej i elastycznej opieki”, wyjaśnia koordynator projektu, prof. Dimitris Koutsouris.

Przed przystąpieniem do projektowania platformy konsorcjum przeanalizowało wszystkie najnowsze innowacje technologiczne związane z postępowaniem w chorobie Parkinsona. W tym samym czasie partnerzy określili wymagania użytkowników i zaprojektowali ogólną architekturę systemu. Konieczne było uwzględnienie kilku czynników, ponieważ przyczyną choroby Parkinsona jest niedostateczny poziom dopaminy wytwarzanej w neuronach dopaminergicznych mózgu. Taka zmniejszona stymulacja mózgu w różnym stopniu wpływa na ruch i funkcje poznawcze pacjentów.

Leczenie choroby Parkinsona poprzez interwencje oparte na grach

Konsorcjum wykorzystało nowoczesne zminiaturyzowane systemy inteligentne oraz zaawansowane systemy informacyjne do stworzenia infrastruktury umożliwiającej zdalne i ciągłe pozyskiwanie danych wieloparametrycznych. System PROPHETIC zawiera urządzenia elektroniczne do noszenia (kostium i czapkę), które mierzą parametry nerwowe, psychologiczne, fizjologiczne i biomechaniczne za pomocą wbudowanych układów elektronicznych. Wyniki pomiarów są następnie bezpiecznie przekazywane do medycznego systemu do analizy danych. Przetwarzanie tych informacji przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej umożliwia nieinwazyjne monitorowanie i diagnozowanie pacjentów z chorobą Parkinsona.

Co ciekawe, platforma PROPHETIC zawiera również przyjazne ćwiczenia i interwencje oparte na grach, które są dostosowane do poziomu zaburzeń czynności motorycznych i mowy pacjenta. Ogólnie gry wymagające koordynacji ruchów ciała przyczyniają się do utrzymania sprawności sensorycznej i motorycznej, a gry oparte na pytaniach i odpowiedziach poprawiają funkcje poznawcze i pamięć.

Zalety podejścia PROPHETIC

Oczekuje się, że podejście oparte na grach wpłynie korzystnie na przestrzeganie przez pacjentów z chorobą Parkinsona zaleceń dotyczących przyjmowania leków, a także umożliwi klinicystom zapobieganie skutkom ubocznym związanym z przyjmowaniem leków oraz ocenę stanu zdrowia pacjenta i funkcji motorycznych w czasie rzeczywistym. W oparciu o takie informacje podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej i opiekunowie mogą podejmować skuteczne wczesne interwencje terapeutyczne, takie jak dostosowanie dawki leków, fizjoterapia lub terapia logopedyczna.

„Oznacza to, że za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika technologii, takiej jak smartfon czy urządzenie PAD, będzie można wymieniać odpowiednie informacje pomiędzy personelem medycznym, rodziną i pacjentem”, kontynuuje prof. Koutsouris. Ponadto pacjenci, opiekunowie i członkowie ich rodzin mogą stosować rozwiązania opracowane w ramach projektu PROPHETIC do wyszukiwania informacji o chorobie Parkinsona, co wpłynie na poprawę jakości życia i zwiększenie autonomii pacjentów. Aby rozpowszechnić platformę PROPHETIC i jej cele, przygotowano specjalny film wideo, który jest również dostępny na oficjalnej stronie projektu.

Pomimo, że nie przeprowadzono jeszcze walidacji klinicznej pacjentów z chorobą Parkinsona, platforma została intensywnie przetestowana przez zdrowe osoby, które monitorowano i przeszkolono w zakresie gier. Stworzono również podstawowe scenariusze użycia, a dzięki cennemu wkładowi ekspertów z dziedziny choroby Parkinsona konsorcjum rozwiązało wiele problemów technicznych.

Po zademonstrowaniu platformy PROPHETIC lekarzom konsorcjum sformalizowało protokół do walidacji klinicznej. Koutsouris przewiduje, że „platforma odniesie sukces, zwiększając świadomość pacjentów z chorobą Parkinsona i umożliwiając leczenie”. Z uwagi na spodziewany wzrost zaburzeń degeneracyjnych w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa podejście opracowane w ramach projektu PROPHETIC z pewnością daje nadzieję na skuteczną walkę z chorobą Parkinsona.

Słowa kluczowe

PROPHETIC, choroba Parkinsona (PD), interwencja, gry, leki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę