Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ENviSION — Wynik w skrócie

Project ID: 645791
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.6.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Gospodarka cyfrowa

Narzędzia dla MŚP umożliwiające unowocześnienie modeli biznesowych

Aby osiągnąć maksymalny potencjał i znaczenie, innowacje technologiczne wymagają ciągłych ulepszeń w zakresie modeli biznesowych (BMI). Nowa platforma samoobsługowa umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przezwyciężenie deficytu w tej dziedzinie.
Narzędzia dla MŚP umożliwiające unowocześnienie modeli biznesowych
BMI przyczynia się do poprawy wyników i innowacyjności, ale nie jest to jeszcze powszechna praktyka wśród MŚP. Aby to zmienić, w ramach finansowanego przez UE projektu ENviSION opracowano platformę obejmującą 29 łatwych w użyciu narzędzi dotyczących BMI. Platforma ENviSION, dostępna na specjalnej stronie BMI, „jest wyjątkowa, ponieważ jako pierwsza jest specjalnie dostosowana do potrzeb MŚP i wspiera cały proces od pomysłu na model biznesowy do testowania i wdrażania koncepcji”, wyjaśnia profesor Harry Bouwman, kierownik projektu.

Od zrozumienia, poprzez projekt, aż do wdrożenia

W projekcie ENviSION przeprowadzono analizy ilościowe oparte na badaniu ankietowym oraz ponad 100 studiów przypadku. Takie podejście i uzyskane dane pomogły w zbadaniu BMI w określonych rodzajach MŚP, w tym w przedsiębiorstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze zaawansowanych technologii/ICT. Bardziej zaawansowane analizy statystyczne pomogły zgłębić i zbadać na przykład różnice między kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych oraz między różnymi rodzajami czynników wpływających na BMI.

Badania ukazały znaczenie i użyteczność BMI, a ich wyniki zostały wykorzystane do zaprojektowania i opracowania platformy i narzędzi. Rezultatem jest platforma, która oferuje doradztwo w zakresie narzędzi, które MŚP powinny stosować w celu rozwiązania swoich konkretnych problemów, oraz w zakresie ścieżek innowacji, które powinny wybrać.

Narzędzia te wykorzystują nowatorskie podejście, odpowiadające na ścieżkę „Chcę”, którą podążają użytkownicy z sektora MŚP – np. „Chcę rozwijać swoją firmę”. Platforma jest łatwa w użyciu i prawdziwie samoobsługowa. Te unikalne, nowatorskie narzędzia, jak zauważa prof. Bouwman, „obejmują etapy od początkowej orientacji strategicznej do projektowania, testowania i wdrażania nowych modeli biznesowych”.

Wzmocnienie BMI dla MŚP

MŚP oraz podmioty wspierające MŚP mogą pomóc w definiowaniu, ocenie i planowaniu wdrażania nowych modeli biznesowych. Partnerzy projektu zbierali informacje zwrotne na różne sposoby: od użytkowników platformy, użytkowników narzędzi, poprzez oprogramowanie online, aż po uczestników studiów przypadku. Ocena narzędzi potwierdziła, że są one odpowiednie dla MŚP i łatwe w obsłudze.

BMI nie jest przeznaczona wyłącznie dla firm rozpoczynających działalność lub przedsiębiorstw działających w sektorze zaawansowanych technologii. „Firmy rodzinne, firmy z sektora niskich technologii i mikroprzedsiębiorstwa również odnoszą korzyści z unowocześnienia swoich modeli biznesowych”, mówi kierownik projektu. Narzędzia ENviSION są dostosowane do rynków, gałęzi przemysłu i kompetencji MŚP. „Począwszy od potrzeb MŚP, narzędzia te prowadzą użytkowników krok po kroku do doskonalenia ich modelu biznesowego”, dodaje.

MŚP z dostępem do wiedzy

Od momentu uruchomienia w 2016 roku „143 000 użytkowników (unikalnych adresów IP na platformie) korzystało z platformy co najmniej raz w trakcie realizacji projektu”, relacjonuje prof. Bouwman. Ponadto 47 000 osób wzięło udział w szeroko zakrojonych otwartych kursach online poświęconych projektowi ENviSION i jego narzędziom, aby nauczyć się korzystać z BMI i narzędzi BMI.

Setki uczestników wzięło również udział w internetowych seminariach na żywo dotyczących narzędzi ENviSION. Ten film wideo zawiera więcej informacji na temat kursu BMI.

Wysiłki podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia świadomości w zakresie BMI oraz większego wykorzystania narzędzi dotyczących modeli biznesowych. Było to możliwe dzięki dotarciu do 20 mln MŚP za pośrednictwem kilkudziesięciu podmiotów pośredniczących, takich jak organizacje MŚP i izby handlowe.

Partnerzy mają na koncie kilkanaście publikacji w czasopismach, a kolejnych 15 jest w trakcie recenzji. Ponadto zaprezentowali przeszło 30 referatów konferencyjnych. Ważnym osiągnięciem jest wydanie książki pt. „Business model innovation. Hands-on tools for your business makeover”, podręcznika skierowanego do MŚP.

BMI również dla ENviSION

Profesor tłumaczy, że powstała także fundacja non-profit (Stichting Envision), która gwarantuje dalsze wykorzystywanie platformy przez MŚP, i dodaje: „Oczywiście użyliśmy własnych narzędzi do opracowania modelu biznesowego do dalszego wykorzystania”. Konsorcjum projektu będzie dbać o ciągłość funkcjonowania platformy, a obecnie aktywnie poszukuje inwestorów.

Słowa kluczowe

ENviSION, innowacyjność modelu biznesowego, model biznesowy, platforma samoobsługowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę