Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

AEROWORKS — Wynik w skrócie

Project ID: 644128
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.5.
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Transport i mobilność

Współpraca latających robotów

Dzięki innowacyjnemu zespołowi robotów powietrznych, opracowanemu w ramach finansowanego przez UE projektu AEROWORKS, użytkownicy mogą bezpiecznie kontrolować infrastrukturę i wykonywać zadania konserwacyjne przy użyciu autonomicznych dronów.
Współpraca latających robotów
Starzejąca się infrastruktura zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, w połączeniu ze stopniową rozbudową rozproszonych instalacji, oznacza, że koszty kontroli i napraw stale rosną. Aby temu zaradzić, konieczne są wysoce zautomatyzowane, wydajne i niezawodne rozwiązania, które nie tylko ograniczą koszty, ale również zminimalizują ryzyko dla personelu i samych obiektów. Wymaga to jednak znaczącej zmiany paradygmatu w branży.

Finansowany przez UE projekt AEROWORKS umożliwił taką zmianę paradygmatu. „W projekcie AEROWORKS opracowano innowacyjny zespół robotów latających, który jest w stanie samodzielnie wykonywać zadania związane z kontrolą i konserwacją infrastruktury, oferując jednocześnie intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs operatora”, mówi koordynator projektu George Nikolakopoulos.

Nowy rodzaj bezzałogowych statków powietrznych

Zespół robotów AEROWORKS to nowa klasa bezzałogowych statków powietrznych (UAV), inaczej nazywanych dronami. Te specjalistyczne systemy bezzałogowe, zwane „współpracującymi robotnikami powietrznymi” (ARW), są wyposażone w czułe manipulatory, nowatorskie strategie kontroli interakcji fizycznej i współmanipulacji, systemy percepcji oraz inteligencję planowania.

Działając w sposób zdecentralizowany, zespół AEROWORKS charakteryzuje się bezprecedensowymi poziomami rekonfiguracji, niezawodności wykonywania zadań, wierności mapowania i zręczności manipulacji – wszystkie te elementy są zintegrowane z solidnymi i niezawodnymi systemami, które można szybko wdrożyć i które są gotowe do użycia jako integralna część operacji związanych z obsługą infrastruktury.

Po raz pierwszy firma AEROWORKS zademonstrowała koncepcję wspólnej autonomicznej inspekcji lotniczej infrastruktury z wykorzystaniem wielu dronów. Niezależnie od tego, czy jest to turbina wiatrowa, czy komin, system AEROWORKS tworzy niezbędne trajektorie dla ARW. W oparciu o te trajektorie drony mogą latać autonomicznie, monitorując otoczenie i unikając przeszkód, oraz przeprowadzić pełną rekonstrukcję wizualną obiektów infrastruktury. Dzięki tej rekonstrukcji użytkownik może w łatwy sposób określić dokładną lokalizację ewentualnych usterek i rozpocząć naprawę. Dzięki projektowi AEROWORKS znacznie obniżono koszty tych kontroli i napraw, a bezpieczeństwo inspektorów znacznie wzrosło.

„Jest to jedno z najważniejszych osiągnięć projektu, które poszerza granice możliwości robotyki powietrznej”, mówi Nikolakopoulos. „Realizując koncepcję latających robotników, wprowadziliśmy nowe scenariusze zastosowań, o których wcześniej nawet nie myślano”.

Nowe możliwości dronów

Zdaniem Nikolakopoulosa projekt AEROWORKS rewolucjonizuje funkcje dronów, przenosząc je z laboratoriów w teren. „Przełamaliśmy strefę komfortu autonomicznej społeczności UAV, tworząc koncepcję autonomicznej inspekcji i konserwacji w rzeczywistych zastosowaniach, w pełni powiązanych z faktycznymi potrzebami przemysłu”, mówi. „Utorowało to drogę do masowego wykorzystania dronów w postaci latających robotników”.

W szczególności AEROWORKS wykazał przydatność ARW do kontroli z powietrza obiektów takich jak turbiny wiatrowe. Już samo to osiągnięcie nie tylko przyczyni się do umocnienia europejskiej infrastruktury, ale także zapewni europejskiemu sektorowi usług i robotyki przemysłowej przewagę konkurencyjną. „Projekt AEROWORKS, który zapewnia Europie pozycję lidera w tej dziedzinie, radykalnie zmienia sposób wykorzystania latających robotów”, dodaje Nikolakopoulos.

W 2017 r. Szwedzka Królewska Akademia Nauk Inżynieryjnych uznała ten projekt za jedno z najważniejszych osiągnięć inżynierskich roku. Od zakończenia projektu z badaczami kontaktuje się wielu użytkowników końcowych, zainteresowanych autonomicznymi inspekcjami z powietrza. Aby lepiej zaspokoić to rosnące zapotrzebowanie, w ramach projektu powstało wiele spółek spin off.

Słowa kluczowe

AEROWORS, bezzałogowe statki powietrzne, drony, turbiny wiatrowe, infrastruktura, robotnicy powietrzni
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę