Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EASED3D — Wynik w skrócie

Project ID: 775616
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.3.1.
Kraj: Dania
Dziedzina: Zdrowie

Obrazowanie 3D OCT do wczesnego wykrywania chorób oczu

W 2014 r. na Duńskim Uniwersytecie Technicznym powstała firma OCTLIGHT, którą kierowali inżynierowie i przedsiębiorcy chcących umożliwić wczesną diagnostykę chorób oczu. Firma przeprowadziła studium wykonalności, aby wykorzystać swoją technologię do wiernego obrazowania 3D dzięki środkom z Instrumentu dla MŚP.
Obrazowanie 3D OCT do wczesnego wykrywania chorób oczu
System OCTLIGHT został zbudowany w oparciu o optyczną tomografię koherencyjną (OCT), czyli technologię umożliwiającą przekrojowe obrazowanie oka. Połączenie tej technologii z odpowiednim lekiem zmniejszyło już liczbę pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), które powoduje pogorszenie wzroku nawet o 50%. Zespół projektu wykorzystał jedynie małą część potencjał tego rozwiązania.

Przed uruchomieniem projektu OCTLIGHT technologia OCT mogła być stosowana wyłącznie przez okulistów. Ciągłe ruchy oczu uniemożliwiały pozyskanie pełnych obrazów 3D OCT: okuliści mogli używać tylko częściowych obrazów 2D, ponieważ technologia nie była wystarczająco szybka, aby nadążyć za tymi ruchami.

Kolejny problem polegał na tym, że choć lekarze zdają się zgadzać, że wczesne rozpoznanie AMD umożliwia leczenie za pomocą czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) we wcześniejszym stadium choroby, optycy nie mają dostępu do niezawodnej technologii badań diagnostycznych, niezbędnych do tego celu.

Technologia skomercjalizowana w ramach projektu OCTLIGHT jest 10-krotnie szybsza niż obecne rozwiązania i eliminuje oba problemy, umożliwiając niedrogie, niezawodne trójwymiarowe obrazowanie siatkówki w szerokim polu. Technologia ta znajdzie zastosowanie nie tylko w diagnostyce AMD, ale także innych powszechnie występujących chorób oczu, takich jak jaskra i retinopatia cukrzycowa.

Finansowanie w ramach projektu EASED3D pozwoliło firmie na przetestowanie technologii 3D OCT w warunkach klinicznych, przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej pod kątem własności intelektualnej i sporządzenie między innymi planu biznesowego. Wyniki projektu potwierdzają, że opracowana w ramach projektu OCTLIGHT technologia do obrazowania 3D ma ogromny potencjał w zakresie precyzyjniejszej i wcześniejszej diagnostyki chorób oczu.

„Mamy wyjątkową okazję, aby udostępnić naszą technologię zarówno okulistom, jak i optykom, co zwiększy wydajność i ograniczy koszty sytemu opieki zdrowotnej. To znacznie poprawiłoby wyniki w dziedzinie leczenia chorób przewlekłych”, mówi Thor Ansbæk, dyrektor generalny firmy OCTLIGHT.

Technologia przyjazna dla użytkownika

Dotychczas optycy musieli używać fotografii dna oka z kamery na potrzeby wczesnej diagnostyki. Technologia ta często dawała jednak fałszywe wyniki, do tego stopnia, że okuliści tracili wiele czasu i środków na przeprowadzanie dodatkowych badań przesiewowych. Oczekuje się, że technologia OCTLIGHT zmniejszy częstotliwość fałszywych wyników poprzez uwzględnienie „trzeciego wymiaru” warstw siatkówki.

Aby to było możliwe, wymagane było umożliwienie pozyskiwania wysokiej jakości obrazów pozwalających na stosowanie procesów uczenia maszynowego. „Uczenie maszynowe może być wykorzystywane do szkolenia algorytmów w celu przeprowadzenia tej samej oceny obrazów za pomocą technologii 3D OCT pod kątem objawów AMD, co oznacza, że​optycy mogą uzyskać dostęp do urządzeń wspomagających diagnostykę, które pomogą im w rozpoznawaniu AMD bez szkolenia diagnostycznego”, wyjaśnia Ansbæk.

Zespół projektu OCTLIGHT pracuje obecnie nad komercjalizacją tej technologii jako bazowego produktu opartego na technologii OCT, który przedsiębiorstwa medyczno-technologiczne specjalizujące się w okulistyce mogą wykorzystać jako podstawę systemów 3D OCT do obrazowania w szerokim polu. „Pracujemy nad demonstracją in vivo obrazowania 3D OCT w szerokim polu na ludziach”, dodaje Ansbæk.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, zespół projektu OCTLIGHT stara się obecnie o dofinansowanie fazy 2. „Planujemy komercjalizację technologii poprzez zademonstrowanie pełnego urządzenia do badań przesiewowych opartego na technologii 3D OCT, gotowego do komercjalizacji przez partnerów strategicznych. Produkt bazowy o długości fali centralnej 1060 nm oferowany przez firmę OCTLIGHT znajduje również zastosowanie w wielu innych dziedzinach, takich jak biometria oka, obrazowanie OCT w czasie rzeczywistym podczas zabiegu chirurgicznego i inne obszary, w których można zastosować biopsję optyczną 3D w czasie rzeczywistym o rozdzielczości zbliżonej do badania histologicznego, co przekłada się na większą skuteczność”, mówi Ansbæk. „Oko jest oknem naszego ciała, a niezawodne i niedrogie techniki obrazowania 3D mogą stanowić skuteczny sposób badania chronicznych chorób, które stanowią poważne wyzwanie dla społeczeństwa”.

Słowa kluczowe

EASED3D, OCTLIGHT, OCT, AMD, choroby oczu, optycy, okuliści, diagnostyka, badania przesiewowe, obrazowanie 3D
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę