Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MovEAID — Wynik w skrócie

Project ID: 773301
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie

Urządzenie do noszenia, które pomaga sparaliżowanym pacjentom odzyskać zdolność chodzenia

Finansowana ze środków UE firma opracowała nowatorskie urządzenie elektroniczne, które wysyła impulsy elektryczne do autonomicznego układu nerwowego, aby ułatwić organizmowi ponowną naukę chodzenia.
Urządzenie do noszenia, które pomaga sparaliżowanym pacjentom odzyskać zdolność chodzenia
Jedna na pięć osób w Unii Europejskiej doświadcza udaru w pewnym momencie swojego życia, a połowa wszystkich udarów prowadzi do paraliżu jednej strony ciała, zwanego niedowładem połowiczym. W UE odnotowuje się około 550 000 przypadków niedowładów połowiczych rocznie, bez znanych sposobów leczenia.

Leczenie koncentruje się na zminimalizowaniu dalszej utraty czynności ciała i zmniejszeniu bólu, regresji mięśni lub porażeniu spastycznym z powodu ograniczonej mobilności, co może zwiększyć zależność od innych i spowodować niezdolność do pracy.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MOVEAID opracowano nowatorskie urządzenie do noszenia, które pomaga sparaliżowanym pacjentom w ponownej nauce chodzenia, wysyłając niewielkie impulsy elektryczne w celu korekty ruchów. „Sparaliżowani pacjenci nie wyczuwają ruchu w swoim ciele, a zatem go nie pamiętają. „Sygnał, taki jak impuls elektryczny, może zmienić ruch”, mówi Anna Vonnemann, założycielka spółki ReMoD z siedzibą w Berlinie, która otrzymała w ramach programu Horyzont 2020 otrzymała dotację na doprowadzenie urządzenia do etapu, w którym można go będzie wprowadzić na rynek.

„Impuls elektryczny trafia bezpośrednio do wegetatywnego układu nerwowego, który nie jest uszkodzony u sparaliżowanych pacjentów, z zatem pacjent może to zauważyć”, mówi Vonnemann. Autonomiczny układ nerwowy (określany również jako wegetatywny układ nerwowy) kontroluje narządy wewnętrzne i może działać nawet u pacjenta w stanie wegetatywnym.

Noszone jako kamizelka lub pas urządzenie o wielkości dużego smartfona wysyła sygnały, które w efekcie naśladują komunikację między mózgiem a układem mięśniowo-szkieletowym, która została zakłócona na skutek paraliżu.

Używanie pamięci fizycznej do korygowania ruchów

Czujniki w urządzeniu mierzą małe ruchy ciała. Drobne, „nieprawidłowe" ruchy hamujące mobilność są zgłaszane użytkownikowi za pomocą elektrostymulacji, co skłania go do odruchowego skorygowania ruchu.

„W wegetatywnym systemie nerwowym następuje automatyczna reakcja”, mówi Vonnemann. „Skrót ReMoD oznacza „Remember Motion Device”, czyli urządzenie do zapamiętywania ruchu. Pacjenci, w dużej mierze nieświadomie, rozwijają pamięć skorygowanego ruchu”.

„Pamięć fizyczna nie jest tak doskonała, jak u zdrowej osoby, ale jest lepsza niż oczekiwano”, mówi Vonnemann, która opracowała wczesne prototypy urządzenia, aby pomóc swojej córce Dindii Gutmann w ponownej nauce chodzenia. Mająca dziś 25 lat pani Gutmann urodziła się z niedowładem połowiczym po udarze w macicy.

Wykorzystując biologiczne sprzężenie zwrotne do naśladowania sposobu, w jaki mózg kontroluje proces chodzenia, w połączeniu z fizjoterapią i treningiem mobilności, pacjenci z niedowładem połowiczymi mogą ponownie nauczyć się normalnie chodzić.

Wyniki finansowanego ze środków UE badania na niewielkiej grupie pacjentów w Berlinie wykazały, że urządzenie działa dobrze i było również skuteczne w leczeniu innych schorzeń, takich jak skolioza lub skrzywienie kręgosłupa, które mogą wpływać na pradwidłową mobilność.

Obecny prototyp zawiera łatwe w użyciu oprogramowanie, które lekarze mogą zaprogramować na potrzeby różnych schorzeń.

Inteligentny, ale łatwy w użyciu

Patent na urządzenie obejmuje jego zastosowanie do dostarczania sygnałów do mięśni, co rozszerza jego zastosowanie do leczenia innych stanów, chociaż nie zostały to jeszcze klinicznie zbadane.

Fundusze UE pomogły również w opracowaniu „inteligentniejszej” wersji urządzenia, którą można teraz monitorować. „Jest to bardzo pomocne, jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, ponieważ terapeuta może sprawdzać w czasie rzeczywistym, co robi pacjent”, mówi Vonnemann. Urządzenie zostało również lepiej zabezpieczone, aby było odporne na ataki hakerów.

„Urządzenie jest łatwe w obsłudze, aby pacjent mógł je bez problemu założyć i skalibrować w celu dostosowania go do wrażliwości organizmu”, mówi. „Ma tylko trzy rodzaje przycisków – do włączania i wyłączania, kalibracji i zmiany intensywności. Jest to ważne, ponieważ wielu pacjentów ma również problemy z mózgiem i trudności z poruszaniem palcami.

Firma ReMoD złożyła wniosek do władz niemieckich o zatwierdzenie produktu do użytku jako urządzenie medyczne, co pozwoli na pełne rozpoczęcie jego produkcji do 2020 roku.

Słowa kluczowe

MOVEAID, paraliż, udar, niedowład połowiczy, układ nerwowy, starzenie się, MŚP, biologiczne informacje zwrotne, zdrowie, e-zdrowie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę