Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ROLL2RAIL — Wynik w skrócie

Project ID: 636032
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.4.
Kraj: Belgia
Dziedzina: Transport i mobilność

Stworzenie podstaw dla rewolucji technologicznej Shift2Rail

Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora kolejowego, co jest głównym celem wspólnego przedsiębiorstwa Shift2Rail, wymaga innych projektów, które utorowałyby drogę. Projekt ROLL2RAIL odegrał tę rolę, koncentrując się na nowatorskich technologiach i metodologiach dotyczących taboru kolejowego.
Stworzenie podstaw dla rewolucji technologicznej Shift2Rail
Przyszłe pociągi powinny być bardziej energooszczędne, lżejsze, bardziej niezawodne, bardziej pojemne, tańsze w całym cyklu życia, połączone oraz bardziej komfortowe i atrakcyjne. Dopiero wtedy sektor kolejowy będzie w stanie zwiększyć swój udział w rynku.

Oczywiście nie będzie to łatwe: istnieje wiele przeszkód dla tak radykalnych innowacji, a technologie, które mogą sprostać temu wyzwaniu, są dopiero w powijakach. W tym kontekście zainicjowano finansowany przez UE projekt ROLL2RAIL (New Dependable Rolling Stock for a More Sustainable, Intelligent and Comfortable Rail Transport in Europe), którego celem jest rozwój kluczowych technologii i usunięcie czynników utrudniających wprowadzanie radykalnych innowacji w dziedzinie taboru kolejowego. Będąc częścią szerszej długoterminowej strategii kształtowania taboru przyszłości i zapewnienia odpowiednich wyników integracji w Shift2Rail, projekt dotyczył kilku podsystemów, w tym trakcji, TCMS, nadwozia, podwozia, hamulców, wnętrza, hałasu i energii.

„Systemy trakcyjne osiągnęły maksymalną możliwą sprawność dzięki zastosowaniu technologii elektroniki mocy (krzemowej). Naszym celem było wykorzystanie wszystkich zalet technologii półprzewodników z węglika krzemu, aby stworzyć mniejsze, lżejsze, bardziej wydajne i niezawodne systemy trakcji kolejowej, a jednocześnie zająć się niskopodłogowymi zespołami silników kołowych dla pociągów dużych prędkości”, wyjaśnia Andrea Demadonna, koordynator projektu z ramienia UNIFE (Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego). „Zbadaliśmy również kluczowe aspekty działania, takie jak emisja hałasu lub niezawodność/dostępność, wraz z ewentualną standaryzacją techniczną, która doprowadzi do redukcji kosztów”.

W ciągu 30 miesięcy projekt ROLL2RAIL znacznie zredukował masę i objętość przemienników i silników trakcyjnych, a także wykonał obliczenia hałasu chłodzenia silnika i specyfikacje dla półprzewodników w zależności od warunków otoczenia.

Oprócz trakcji, projekt doprowadził do licznych przełomów także w innych obszarach. Pierwszym z nich jest system sterowania i zarządzania pociągiem (TCMS), który wykorzystuje technologie bezprzewodowe do funkcji sterowania i monitorowania pociągów, eliminując w ten sposób konieczność stosowania pokładowych kabli komunikacyjnych i upraszczając procedurę sprzęgania składów. Drugim jest badanie dotyczące połączeń klejowych, jak również zmniejszenia masy w związku z zastosowaniem materiałów kompozytowych, a trzecim jest nacisk rynkowy na technologie i konserwację podwozi – w formie ogólnoeuropejskiej metodologii modelowania kosztów, która powoli skwantyfikować globalny wpływ osiągów podwozia na ekonomikę całego systemu kolejowego.

To dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ projekt zaowocował również następującymi rezultatami: zestawem zredukowanych i zharmonizowanych wymagań dotyczących układu hamulcowego, który będzie wykorzystywany w przyszłych procesach autoryzacji; badaniem publicznie dostępnych badań pasażerów na temat komfortu pociągu i elastycznej metryki punktowej z ważeniem 24 funkcji komfortu; trzema nowymi metodami izolacji akustycznej (zaawansowana analiza toru transferu, kształtowanie wiązki i ekstrakcja sygnatury fali), które zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych; oraz przewodnikiem po normach i standardach energetycznych, jak również po zastosowaniu standardów i metodologii generowania KPI. Konsorcjum opracowało również narzędzie KPI służące do oceny wpływu/ulepszeń nowych rozwiązań w stosunku do poziomu odniesienia.

„Wyniki projektu ROLL2RAIL mają zostać wykorzystane przez Shift2Rail jako użytkownika końcowego. Korzyści z nich płynące będą miały wpływ nie tylko na 1. program innowacji (tabor kolejowy dla pasażerów), ale również na zaawansowane systemy zarządzania i kontroli ruchu, infrastrukturę, transport towarowy i działania przekrojowe (CCA), np. hałas i energia”, mówi Demadonna. „Shift2Rail będzie teraz kontynuować pracę, którą rozpoczęliśmy, w procesie, który jest naturalny, biorąc pod uwagę, że ponad połowa partnerów ROLL2RAIL to również członkowie Shift2Rail”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ROLL2RAIL, kolej, transport, tabor kolejowy, trakcja, pociągi, innowacje, Shift2Rail, kolej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę