Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

IECEU — Wynik w skrócie

Project ID: 653371
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.7.
Kraj: Finlandia
Dziedzina: Bezpieczeństwo

Rewolucja w dziedzinie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego

UE zainicjowała ponad 34 misje w ponad 20 różnych krajach od 2013 r. i uratowała ponad 41 000 osób tylko w basenie Morza Śródziemnego od 2015 r. Należy jednak wprowadzić zmiany w strukturze zarządzania kryzysowego i zapobiegania konfliktom w celu usprawnienia tego procesu.
Rewolucja w dziedzinie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego
Zgodnie z zapisami traktatu lizbońskiego UE dąży do „wspierania pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz „utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Jednak misje pokojowe nie zawsze są łatwe do wdrożenia, ponieważ często wiążą się z szeregiem złożonych wyzwań organizacyjnych i administracyjnych. Przykładowo wysoka rotacja personelu często prowadzi do utraty informacji, co może wpłynąć na ogólną skuteczność.

Finansowany ze środków UE projekt IECEU identyfikuje obszary problemowe, identyfikuje przykłady najlepszych praktyk, a następnie opracowuje nowe rozwiązania, takie jak ulepszone programy szkoleniowe i edukacyjne.

„Musimy dążyć do tego, aby podnieść kompetencje personelu pracującego w regionach dotkniętych kryzysem i konfliktami poprzez profesjonalne szkolenia, a także rozwój technologii na rzecz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)”, mówi koordynator projektu Kirsi Hyttinen, z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Laurea, w Finlandii.

Oczywiście misje zarządzania kryzysowego i rozwiązywania konfliktów nie są przykładem typowego miejsca pracy.

„Personel, który zostanie oddelegowany do regionów dotkniętych kryzysem i konfliktami, będzie musiał zmierzyć się z zupełnie nowymi problemami w porównaniu do tego, z czym ma do czynienia na co dzień w swoim kraju”, dodaje Hyttinen.

Zespół projektu IECEU opracował internetowe narzędzie do nauki, które ma pomóc nowym pracownikom przygotować się do pracy w tych potencjalnie wrogich środowiskach. Wykorzystuje ono szereg animacji, filmów i gier, aby edukować członków społeczeństwa o działaniach prowadzonych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także zapewnia bardzo potrzebne zasoby dla osób, które chcą rozpocząć działalność w terenie. Kurs przedstawia osiem przykładów różnych konfliktów na całym świecie i wprowadza uczących się w historię tych konfliktów oraz rolę sił pokojowych UE w ich rozwiązywaniu.

Lokalne zaangażowanie

Uczestnicy misji pokojowych często spędzają stosunkowo krótki czas w jednym miejscu, zanim zostaną wysłani do innej lokalizacji. Mogą opuścić dane miejsce przed spotkaniem z kolegami, co powoduje brak przepływu informacji między pracownikami.

Naukowcy stwierdzili, że wzmocniona współpraca z lokalną ludnością rozwiązała ten problem i poprawiła ogólną efektywność. Zalecili wczesne zaangażowanie miejscowej ludności, w fazach planowania misji.

Naukowcy znaleźli też sposoby na optymalizację wykorzystania i zapewnienie interoperacyjności zasobów w zarządzaniu kryzysowym i budowaniu pokoju, a także ocenili możliwości łączenia i udostępniania technologii UE.

Integracja wyciągniętych wniosków

Jednym z problemów, które odkryli badacze, było to, że misje są często planowane i wykonywane bez uwzględnienia wniosków wyciągniętych z poprzednich operacji. Zalecili dalszą integrację tej wiedzy z procesami planowania nowych misji.

Standaryzacja została uznana za kluczową kwestię dla zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego podczas misji pokojowych, jednak w IECEU podkreślono również wagę elastyczności w dostosowywaniu się do szybko zmieniających się warunków oraz prostotę radzenia sobie z podstawowymi warunkami i niskimi poziomami zasobów. Standaryzacja działań UE w zakresie zarządzania kryzysowego, systemów szkoleń i ćwiczeń, zdolności, sprzętu i platform pomocy wspierałaby te procesy.

Jak twierdzi Hyttinen, tego rodzaju badania mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dalszej ochrony obywateli UE i ogólnie populacji całego świata. „Wzmocnienie bezpieczeństwa zewnętrznego UE i zdolności w zakresie zapobiegania konfliktom przynosi korzyści UE i jej obywatelom, a także globalnej społeczności, sprawiając, że świat się staje bezpieczniejszy”, mówi.

Przeanalizowano zdolności i kompetencje miękkie jako podstawę sukcesu misji cywilnych realizowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Narzędzia edukacyjne i szkoleniowe zapewnią bardzo potrzebne zasoby zarówno ludności cywilnej, jak i personelowi wojskowemu w sposób efektywny kosztowo, i chociaż wdrożenie innych zaleceń projektu IECEU zajmie dużo czasu, można oczekiwać stworzenia odnowionej i ulepszonej metody zarządzania kryzysowego UE i rozwiązywania konfliktów.

Słowa kluczowe

IECEU, zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju, bezpieczeństwo, obrona, zarządzanie kryzysowe, rozwiązywanie konfliktów, polityki UE, WPBiO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę