Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ACINO — Wynik w skrócie

Project ID: 645127
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.3.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Gospodarka cyfrowa

Sterowanie siecią ukierunkowane na usługi

Aplikacje internetowe wciąż przesuwają granice zasobów sieciowych, ale zwiększanie zasobów staje się coraz droższe. Alternatywą jest oprogramowanie sterujące, które dynamicznie zapewnia dokładnie takie zasoby, jakich potrzebują aplikacje.
Sterowanie siecią ukierunkowane na usługi
Internet jest jak system pocztowy. Chociaż użytkownik zajmuje się tylko wysyłaniem i odbieraniem, wiele ukrytych systemów umożliwia masowy transport i dostarczanie miliardów przesyłek. Systemy pocztowe, w tym skrzynki pocztowe, furgonetki, centra sortowania/dystrybucji oraz pojazdy o dużej pojemności, stanowią analogię różnych warstw sieci internetowej.

Obecne sieci światłowodowe również składają się z kilku warstw. Warstwa grupująca agreguje wiele mniejszych strumieni danych, które mogą być efektywnie przenoszone przez warstwę optyczną o dużej pojemności. Interakcja warstwy optycznej i innych warstw pozwala sieci na zarządzanie przepustowością.

Ten proces grupowania traktuje jednak wszystkie aplikacje tak samo. Powoduje to niedokładne odwzorowanie potrzeb aplikacji, ponieważ proces obecnie uwzględnia tylko przepustowość. W związku z tym niektóre aplikacje mogą nie być w stanie odpowiednio wykonywać swojej pracy, ponieważ ich ruch będzie płynął po trasach z większymi opóźnieniami, niż mogą one tolerować (lub trasach, które są bardziej podatne na usterki, mniej bezpieczne itp.). Efektem jest z reguły nieoptymalny przydział zasobów do aplikacji.

Bardziej wydajne sieci

Zamiast przyspieszać cały system, co z każdym usprawnieniem jest coraz trudniejsze i droższe, sieci stają się coraz inteligentniejsze. Zamiast zwiększać wszystkie zasoby sieciowe, dostarczanie aplikacjom dokładnie tego, czego potrzebują, pozwala osiągnąć ten sam efekt, ale jest bardziej ekonomiczne i wydajne.

Przyszłe systemy (np. 5G) będą musiały w ten sposób ściśle kontrolować parametry usług. W ramach finansowanego przez UE projektu ACINO najpierw oceniono, czy możliwa byłaby dynamiczna orkiestracja sieci. Następnie zespół opracował odpowiedni system, który dynamicznie rozwiązuje problem typowych braków wydajności w warstwowych strukturach sieci. Nowe oprogramowanie oparte jest na istniejących sterownikach i interfejsach open source.

„Zasadniczo opracowaliśmy strukturę oprogramowania umożliwiającą uzyskanie dynamicznego, wielowarstwowego sterowania siecią”, mówi dr Domenico Siracusa, kierownik działu badań ACINO. W ramach projektu opracowano algorytmy, które stale monitorują potrzeby aplikacji w zakresie zasobów sieciowych. Jednocześnie system automatycznie określa optymalną bieżącą alokację zasobów i najlepsze sposoby na jej osiągnięcie. Kontroler dostarcza do każdej aplikacji sieciowej usługę dostosowaną do każdej warstwy sieci transportowej.

Rezultat jest opisywany jako sterowanie zorientowane na usługę. Wynikające z tego zwiększenie wydajności wynika z faktu, że każda aplikacja sieciowa otrzymuje odpowiednie zasoby do usługi, której potrzebuje, ale nie więcej.

Wzrost wydajności

Testy zakończyły się pierwszym w historii zademonstrowaniem automatyzacji usług w transportowych sieciach telekomunikacyjnych. Oprogramowanie ACINO znacznie wyprzedziło konwencjonalne systemy sterowania. Osiągnięcie takiego samego wzrostu wydajności przy konwencjonalnej strukturze sieci oznaczałoby w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie wyższe koszty. Alternatywnie, przy określonym koszcie, oprogramowanie ACINO zapewnia wydajność wyższą niż obecne technologie.

Praktycznym efektem będą sieci zdolne do skuteczniejszej obsługi zastosowań biznesowych o średniej i wysokiej przepustowości. Oznacza to bardziej wydajne usługi i niższe koszty. Ponadto operatorzy sieci będą mogli skuteczniej i w sposób zautomatyzowany przesyłać i zabezpieczać duże ilości danych generowanych przez aplikacje. „Nasze prace oznaczają zdolność do oferowania klientom usług o wartości dodanej”, dodaje dr Siracusa. Mniejsze zapotrzebowanie na interwencję człowieka pozwala dodatkowo oszczędzić czas i zmniejszyć koszty.

Kilka przedsiębiorstw działających na rynku europejskim kontynuuje dzieło omawianego projektu. Jedno MŚP będące partnerem projektu ACINO już oferuje usługi oparte na jego badaniach. Ponadto pewien producent urządzeń optycznych, w tym węzłów sieciowych, wykazał, że wielowarstwowy sterownik ACINO umożliwia sterowane jego produktami.

Spuścizną projektu ACINO będzie wzrost wydajności sieci przy obniżonych kosztach i zwiększonej rentowności dla europejskich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe

ACINO, ukierunkowane na usługi, sterowanie siecią, warstwa sieciowa, dynamiczna orkiestracja sieci, kontroler wielowarstwowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę