Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EMYNOS — Wynik w skrócie

Project ID: 653762
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.7.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Bezpieczeństwo

Pomaganie społeczeństwu w szybszym i skuteczniejszym kontaktowaniu się ze służbami ratowniczymi

Facebook, Skype i Twitter – to zaledwie kilka przykładów dostępnych w Europie usług umożliwiających nawiązanie natychmiastowego kontaktu za pomocą kilku kliknięć. Jednak wiele służb ratunkowych, które najbardziej potrzebują dostępu do szerokiej gamy internetowych usług komunikacyjnych, nadal korzysta ze staromodnej technologii telekomunikacyjnej. Jest to luka, którą miało zapełnić rozwiązanie opracowane przez zespół projektu EMYNOS.
Pomaganie społeczeństwu w szybszym i skuteczniejszym kontaktowaniu się ze służbami ratowniczymi
Technologia EMYNOS umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, dźwiękowych i wideo oraz wykonywanie połączeń alarmowych za pomocą różnych urządzeń, takich jak komputery osobiste, telewizory, urządzenia mobilne, urządzenia AAC i urządzenia dotykowe. Jak wyjaśnia dr Yacine Rebahi, główny badacz: „Do przykładów istniejących ograniczeń zaliczają się częściowe wsparcie medialne i brak integracji mediów społecznościowych. Obecnie przyjmowane są jedynie połączenia głosowe, a czasami SMS-y. Przykładowo nie są dostępne zaawansowane funkcje, takie jak dokładna lokalizacja dzwoniącego. Korzystanie z modemu analogowego umożliwia dostęp do usług eCall o ograniczonych danych. To tylko niektóre z przeszkód, które wyeliminowaliśmy”.

Zespół projektu EMYNOS opracował platformę, która umożliwia potrzebującym wykonywanie połączeń alarmowych z wykorzystaniem nie tylko ich „głosu”, ale szerokiej gamy multimediów. Oznacza to, że będzie można nawiązać połączenie wideo lub wysłać wiadomość tekstową do centrum alarmowego i otrzymać natychmiastową odpowiedź.

W projekcie rozważano także szereg innych funkcji, takich jak identyfikacja połączenia alarmowego, konfiguracja lokalizacji osoby dzwoniącej, przekierowanie do najbardziej odpowiedniego lub najbliższego dostępnego centrum alarmowego, wizualizacja informacji o lokalizacji, transmisja danych z czujników i zabezpieczenie przed fałszywymi połączeniami.

Komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym – natychmiastowa odpowiedź

Jednym z narzędzi, na którym skupiał się zespół projektu, był system komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym (RTT), w którym wiadomość jest wyświetlana odbiorcy, znak po znaku. Jak wyjaśnia dr Rebahi: „W normalnych okolicznościach piszemy wiadomość, a następnie ją wysyłamy. Jednak w sytuacji awaryjnej, w której czas ma ogromne znaczenie, byłoby korzystne, aby centrum telefoniczne widziało każdy napisany znak w momencie pisania, bez czekania na wysłanie całego tekstu”. „System RTT zapewnia także środek komunikacji w sytuacjach, w których prowadzenie dialogu jest niemożliwe lub niewystarczające, np. gdy osoba dzwoniąca jest osobą z upośledzeniem słuchu lub mowy.

Wyraźna identyfikacja lokalizacji

Zespół projektu EMYNOS podkreśla, że oprócz szybkiej transmisji wiadomości bardzo istotna jest funkcja lokalizacji osoby dzwoniącej. Gdy użytkownik będzie korzystać ze smartfona na zewnątrz, jego lokalizacja będzie transmitowana za pośrednictwem systemu GPS. System może nie działać sprawnie wewnątrz budynków, a zatem zespół projektu EMYNOS pracował nad opartym na sieci Wi-Fi rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie osób dzwoniących, gdy nie działa sygnał GPS.

Korzyści dla różnych grup użytkowników

Zwiększenie liczby środków umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu ze służbami ratunkowymi może również być korzystne dla starzejącego się społeczeństwa Europy. „Systemy awaryjne Next Generation mogą pomóc w szczególności osobom starszym lub przewlekle chorym. Załóżmy, że niektóre z nich używają urządzeń monitorujących ich stan zdrowia. W takim przypadku czujniki stanu zdrowia mogą przesyłać informacje na temat stanu danej osoby do służb ratowniczych”, mówi dr Rebahi.

Przytacza przykład mieszkającej samodzielnie osoby starszej, której zdrowie jest monitorowane przez czujniki. Jeżeli taka osoba upadnie, system zainicjuje automatyczne połączenie alarmowe z najbliższym centrum. Służby ratunkowe będą mogły sprawdzić informacje na temat funkcji życiowych użytkownika i nie będą musiały prowadzić z nim rozmowy przed wysłaniem najbardziej odpowiedniego zespołu medycznego.

Skorzystają na tym również osoby niepełnosprawne. „W większości obecnych systemów alarmowych już wdrożono alternatywne rozwiązania dla połączeń głosowych. Są one jednak ograniczone głównie do pomocy osobom z upośledzeniem słuchu i mowy. Dotychczasowe rozwiązania nie zapewniają dostępu do telefonów alarmowych użytkownikom z innymi niepełnosprawnościami”, mówi dr Rebahi.

Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które nie komunikują się ustnie lub które z powodu swojej fizycznej niepełnosprawności nie są w stanie obsługiwać ręcznie komputera bądź telefonu komórkowego. Dotyczy to również osób z wadami wzroku.

Wiele osób niepełnosprawnych korzysta także z zaawansowanych technologii urządzeń lub aplikacji, poprawiających jakość ich codziennego życia. Niektóre z tych produktów można rozszerzyć na wykonywanie połączeń alarmowych lub wysyłanie wiadomości awaryjnych. Dlatego też w ramach projektu opracowano interfejs API EMYNOS do łączenia z technologiami asystującymi.

Każda z tych grup osób potrzebuje indywidualnych spersonalizowanych rozwiązań, które pomogą im przezwyciężyć niepełnosprawność. Jak mówi dr Rebahi: „Wykorzystanie możliwości istniejących internetowych platform komunikacyjnych, aby pomóc służbom ratunkowym i obywatelom, to logiczny krok, który stał się możliwy dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu EMYNOS”.

Słowa kluczowe

EMYNOS, NG112, służby ratunkowe, ESInet, lokalizacja, eCall, media społecznościowe, SIP, IMS, osoby niepełnosprawne, AAL
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę