Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SEEGLASS — Wynik w skrócie

Project ID: 719098
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.5.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Technologie przemysłowe, Zmiana klimatu i środowisko

Nowy sortownik optyczny usprawnia recykling szkła

Szkło jest idealnym materiałem do recyklingu, ponieważ może być używane wielokrotnie bez pogorszenia jego właściwości fizycznych. W ramach unijnej inicjatywy opracowano rewolucyjny system odzyskiwania szkła oparty na wydajnym sortowniku optycznym.
Nowy sortownik optyczny usprawnia recykling szkła
Z uwagi na najnowsze środki fiskalne i przepisy UE istnieje rosnąca potrzeba zwiększenia ilości szkła poddawanego recyklingowi. Odbiór odpadów ze szkła jest powszechną praktyką stosowaną w całej Europie, ale mieszkańcy nadal łączą niepotrzebne szkło z odpadami organicznymi, pomimo wysiłków władz lokalnych mających na celu wyjaśnienie praktyk zbierania odpadów.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SEEGLASS realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” postanowił stawić czoła temu wyzwaniu, odzyskując szkło bezpośrednio z zakładów obróbki mechanicznej i biologicznej (MBT) przetwarzających komunalne odpady stałe (MSW).

Naukowcy rozpoczęli od zaprojektowania i wyprodukowania nowego sortownika optycznego z maszynowym systemem wizyjnym, zintegrowanego na końcu w pełni wyposażonej linii do sortowania szkła. „Szkło jako produkt rynkowy jest odzyskiwane w 85% całkowitej ilości szkła zawartego w odpadach, wykazując czystość na poziomie 99% i zawierając mniej niż 1% zanieczyszczeń w postaci odpadków ceramicznych, kamieni i porcelany”, mówi koordynator projektu Luis Segui.

Zespół projektu przetestował szeroką gamę surowców w kompletnej instalacji demonstracyjnej w pobliżu Barcelony. „Obejmowały one pozostałości z fazy mechanicznej procesów MBT, odpady z procesów rafinacji kompostu, popioły z pieców do spalania, odpady komunalne, odpady mieszane i wraki pojazdów wycofanych z eksploatacji”, opisuje Segui. „Technologia SEEGLASS zapewnia nowe strumienie regenerowanego szkła, które w innym przypadku nie zostałoby odzyskane i wysłane na składowiska”.

Wizjonerski system przyjazny dla użytkownika

Oparta na modułowych jednostkach linia technologiczna SEEGLASS jest szybka i łatwa w instalacji oraz prosta w obsłudze. „Wytrząsanie oddziela cząstki odpadów wedle rozmiaru, kształtu i gęstości, zanim maszynowy system wizyjny posortuje je według ich głównych składników lub kolorów. Wykryte materiały są następnie selektywnie wyrzucane z przepływu materiału do komory rozdzielania za pomocą precyzyjnych dysz sprężonego powietrza”, wyjaśnia Segui.

W ramach projektu opracowano również nowe oprogramowanie do sortowania optycznego obejmujące procesy pozyskiwania danych i aplikacje „przemysłu 4.0” do sortowania i recyklingu materiałów. „Przemysł 4.0” to obecny trend w branży systemów do automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych, umożliwiający tworzenie „inteligentnych fabryk”. Badacze przetworzyli duże ilości danych wizualnych i operacyjnych w celu analizy wydajności procesu sortowania optycznego, w tym aplikacji do zarządzania zakładem i zinternalizowanych rozwiązań do zapobiegania problemom.

Funkcje wizualizacji w czasie rzeczywistym i interfejsy operatora do lokalnej i zdalnej obsługi, takie jak ekrany dotykowe, telefony komórkowe i tablety, umożliwiło szybką i intuicyjną konfigurację i monitorowanie sprzętu. Inne nowe funkcje obejmują również analizę przepustowości, ciągłą autodiagnostykę i obsługę alarmów.

Zwiększony recykling szkła jest korzystny dla gospodarki i środowiska

Rozwiązanie SEEGLASS zapewnia wysokie wskaźniki recyklingu i przyczynia się do rozwoju strategii gospodarki o obiegu zamkniętym dla społeczności dbających o prawidłową gospodarkę odpadami. Jak mówi Segui: „Firmy zajmujące się gospodarką odpadami i recyklingiem mogą sprzedawać regenerowane szkło i materiały nadające się do recyklingu, a co za tym idzie obniżać koszty składowania lub spalania, zwiększając przepustowość swoich obiektów”.

Potencjalni klienci korzystający z rozwiązania SEEGLASS to głównie władze lokalne i prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami obsługujące instalacje MBT, a także zakłady odzysku materiałów z MSW. „Potencjalni klienci pytają obecnie wyceny linii technologicznych i sortowników optycznych do odzysku szkła z szerokiej gamy odpadów”, podsumowuje Segui.

Słowa kluczowe

SEEGLASS, szkło, odpad, sorter optyczny, recykling
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę