Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

RETINA — Wynik w skrócie

Project ID: 699370
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.4.7.1
Kraj: Włochy
Dziedzina: Badania podstawowe, Transport i mobilność, Gospodarka cyfrowa

Rzeczywistość rozszerzona usprawnia kontrolę ruchu lotniczego

Dzięki badaniom finansowanym ze środków UE łatwiej będzie teraz wizualizować ruch na lotniskach z wieży kontrolnej nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Wykorzystując narzędzia rzeczywistości rozszerzonej, projekt RETINA przyczyni się do zmodernizowania zarządzania ruchem lotniczym w Europie, aby umożliwić bezpieczniejsze, inteligentniejsze i płynniejsze podróże lotnicze.
Rzeczywistość rozszerzona usprawnia kontrolę ruchu lotniczego
Rosnące zainteresowanie technologiami synthetic vision i rzeczywistości rozszerzonej skłania różnych analityków do pozytywnego spojrzenia na zastosowanie nowych narzędzi umożliwiających pilotom i kontrolerom płynną pracę w trudnych warunkach meteorologicznych.

W ramach projektu RETINA, finansowanego ze środków UE zbadano potencjał i możliwości zastosowania narzędzi synthetic vision oraz wirtualnej/rozszerzonej rzeczywistości w zakresie kontroli ruchu lotniczego. „Opierając się na technologii opracowanej w ramach projektu SESAR, projekt RETINA miał na celu zwiększenie zdolności widzenia i świadomości sytuacyjnej kontrolerów ruchu lotniczego w wieżach kontrolnych, umożliwiając im lepsze zarządzanie ruchem lotniczym, zwłaszcza przy złej pogodzie”, tłumaczy prof. Sara Bagassi.

Rozszerzone widzenie w kontroli ruchu lotniczego

Zarządzanie ruchem lotniczym jest bardzo ważne dla sprawnego przebiegu każdego lotu. Kontrolerzy ruchu lotniczego monitorują starty, lądowania i ruch naziemny, jednocześnie obserwując pasy startowe i drogi kołowania i dbając o to, aby samoloty nie przekraczały aktywnych pasów startowych i nie przecinały drogi pojazdom naziemnym. W przypadku złych warunków pogodowych ich wizualna świadomość sytuacyjna może ulec pogorszeniu, co powoduje zmniejszenie przepustowości.

Nowe, solidne rozwiązanie RETINA zwiększa możliwości widzenia i świadomości sytuacyjnej kontrolerów ruchu lotniczego w wieżach kontroli, umożliwiając im lepsze zarządzanie ruchem. Jest to możliwe dzięki technologiom synthetic vision i rzeczywistości rozszerzonej, wykorzystanym w postaci przezroczystych hełmów wideo nakładających obraz na widok rzeczywisty. „Zastosowanie systemów synthetic vision w wieży kontrolnej umożliwi utrzymanie przepustowości lotniska nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Powinno to poprawić ogólną przepustowość systemu ruchu lotniczego i pośrednio zmniejszyć zatory w pobliskich portach lotniczych”, wyjaśnia prof. Bagassi.

Dzięki projektowi RETINA powinno być również możliwe ograniczenie stosowania procedur na wypadek niskiej widzialności. „Rozwiązania proponowane przez firmę RETINA dają kontrolerom ruchu lotniczego możliwość wglądu w ruch na lotnisku, w tym w takie informacje, jak prędkość i kierunek wiatru, układ lotniska i status pasa startowego, nawet w trakcie stosowania procedur ograniczonej widoczności”, zauważa prof. Bagassi.

Kampania walidacyjna przewidziana dla projektu została zakończona w Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Symulacji na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Przestrzeń testowa była wzorowana na środowisku lotniska w Bolonii, typowego lotniska regionalnego, na którym regionalnie występują warunki słabej widoczności – zazwyczaj mgła. Partnerzy projektu RETINA przetestowali zestaw gogli – w szczególności hełm wideo Microsoft HoloLens. Kontrolerzy ruchu lotniczego widzieli trójwymiarowe symbole rzeczywistości rozszerzonej nałożone na widok rzeczywisty.

W ramach projektu przeprowadzono walidację koncepcji za pomocą symulacji w czasie rzeczywistym z udziałem człowieka. Widok był wyświetlany w konfigurowalnym środowisku wirtualnym, zdolnym do symulacji każdego rodzaju warunków pogodowych i warunków widoczności w dowolnym porcie lotniczym. „Wyniki walidacji potwierdzają, że koncepcja RETINA, jak również technologia, która ją wspiera, jest wykonalna i może przynieść znaczące korzyści dla kontroli ruchu lotniczego i działalności portów lotniczych. Planuje się dalszą analizę, modelowanie i symulacje, aby przybliżyć technologię do wdrożenia w przemyśle”, mówi prof. Bagassi.

Technologia wspomagająca RETINA w zakresie zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa w kontroli ruchu lotniczego i zarządzaniu przestrzenią powietrzną została nagrodzona pierwszą nagrodą podczas 18. dorocznych nagród Jane's ATC Awards na ceremonii w trakcie Światowego Kongresu ATM w Madrycie.

Projekt jest jednym z projektów badawczych finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo SESAR, publiczno-prywatną organizację, której zadaniem jest modernizacja europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz umożliwienie bezpieczniejszych, inteligentniejszych i płynniejszych podróży lotniczych.

Słowa kluczowe

RETINA, rzeczywistość rozszerzona, synthetic vision, kontrola ruchu lotniczego, kontrolerzy ruchu lotniczego, brak widoczności, niekorzystne warunki pogodowe, hełm wideo HoloLens
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę