Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EU-MERCI — Wynik w skrócie

Project ID: 693845
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Energia

Jaki jest najlepszy sposób na obniżenie kosztów zużycia energii w sektorze przemysłowym?

Baza danych na temat najlepszych sposobów oszczędzania energii w konkretnych branżach – jedna z największych tego typu baz danych na świecie – może pomóc małym firmom w podejmowaniu energooszczędnych decyzji inwestycyjnych.
Jaki jest najlepszy sposób na obniżenie kosztów zużycia energii w sektorze przemysłowym?
Finansowany ze środków UE zespół naukowców zgromadzili ogromną ilość danych na temat efektywności energetycznej, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii.

MŚP odpowiadają za około jedną trzecią potencjału oszczędności energii w Unii Europejskiej, ale często nie posiadają wiedzy technicznej ani właściwych informacji, aby dokonać odpowiednich inwestycji, szczególnie w przypadku, gdy okres zwrotu może wynosić kilka lat.

W ramach projektu EU-MERCI naukowcy stworzyli portal internetowy oparty na informacjach z tysięcy projektów z dziedziny efektywności energetycznej realizowanych przez przedsiębiorstwa od 2005 r., z przykładami rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii, które można wdrożyć w sektorze. „Zbadaliśmy i przeanalizowaliśmy różne procesy, aby zapewnić kompleksowy przegląd danych na temat tego, co można zrobić w konkretnej branży”, mówi koordynator projektu Simone Maggiore z organizacji badań nad energią Ricerca sul Sistema Energetico – RSE spa, z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech.

Informacje pochodzą z literatury naukowej, firm i raportów firmowych, ale w ramach projektu przeprowadzono również ankiety w konkretnych branżach. Anonimizowane dane są jednak bardzo szczegółowe. „Zawierają wszystkie informacje techniczne na temat tego, w jaki sposób projekty efektywności energetycznej zostały wdrożone, jakich użyto komponentów i jak dużą ilość energii zaoszczędzono”, wyjaśnia dr Maggiore.

Jest to jedna z największych na świecie baz danych na temat efektywności energetycznej w branży przemysłowej, która obejmuje analizę około 3000 projektów z dziedziny energooszczędnych rozwiązań. „Na podstawie tej analizy opracowaliśmy około 200 przykładów dobrych praktyk, które można wdrożyć wraz z powiązanymi z nimi kosztami”, mówi dr Maggiore, dodając, że zaletą bazy danych jest to, że opiera się ona na rzeczywistych wynikach zrealizowanych projektów.

Rankingi „dobrych praktyk”

Raporty sektorowe analizują intensywność zużycia energii na każdym etapie procesu przemysłowego, wskazując, gdzie można znaleźć oszczędności. „Głównym wyzwaniem była harmonizacja danych z różnych krajów, ponieważ informacje zostały przekazane w różnych jednostkach”, wyjaśnia.

Każdy przypadek „dobrej praktyki” jest oceniany za pomocą ilościowych kluczowych wskaźników wydajności opracowanych przez zespół projektowy w celu pomiaru wydajności, skuteczności i trwałości, które obejmują wskaźniki techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Zestawiono je w celu uzyskania oceny końcowej i uszeregowano na potrzeby ustalenia najważniejszych sposobów poprawy efektywności energetycznej.

„Dla każdego sektora przemysłowego jest to inna pozycja w rankingu, ponieważ każda branża jest inna”, mówi dr Maggiore. „Pokazuje to jednak, że wciąż istnieje duży potencjał w zakresie oszczędności energii w przemyśle, a zainteresowane strony powinny próbować wprowadzić je w życie”. Branże te obejmują sektory przetwórstwa aluminium, amoniaku, cementu, ceramiki, ropy naftowej, miedzi, żywności i napojów, szkła, żelaza i stali, maszyn i wyrobów papierniczych; obecnie badane są kolejne obszary.

Ułatwianie podejmowania decyzji inwestycyjnych i dłuższe okresy zwrotu inwestycji

Większość małych i średnich przedsiębiorstw podejmuje decyzje inwestycyjne z okresem zwrotu z inwestycji wynoszącym 2–3 lata, ale jeżeli dane wykażą potencjalne dodatkowe korzyści, które można je uzyskać okresie czasu, „wówczas będzie bardziej prawdopodobne, że dokonają tych dalszych inwestycji”, mówi dr Maggiore.

„Oszczędności energii mogą być wysokie w określonych warunkach. Różnice są ogromne w różnych branżach, ale w zależności od cen energii oszczędności mogą wynosić około 5% w przypadku niektórych branż, a nawet 50%, na przykład w przemyśle spożywczym”, zauważa. Branża spożywcza odpowiada za niewiele ponad 10% zużycia energii w przemyśle UE, a ogromne oszczędności można uzyskać poprzez ponowne użycie i recykling.

Dodatkowe korzyści obejmują redukcję emisji i zanieczyszczeń oraz wzrost konkurencyjności. „Nie można nadać im wartości pieniężnej, jednak mogą być bardzo cenne”, dodaje dr Maggiore.

Słowa kluczowe

UE-MERCI, energia, efektywność energetyczna, MŚP, cement, przetwórstwo spożywcze, aluminium, amoniak, ceramika, miedź, szkło, żelazo, stal, maszyny, wyroby z papieru, ropa naftowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę