Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

OrbEEt — Wynik w skrócie

Project ID: 649753
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.1.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Energia

Wewnętrzne podejście do efektywności budynku

Podczas gdy większość z nas zastanawia się, co można zrobić na zewnątrz budynku, aby uczynić go bardziej energooszczędnym, zespół finansowanego ze środków UE projektu OrbEET postanowił skupić się na tym, co dzieje wewnątrz budowli.
Wewnętrzne podejście do efektywności budynku
Budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE. To z kolei powoduje 36% całkowitych emisji dwutlenku węgla w UE – z czego co najmniej 70% można przypisać zachowaniom mieszkańców i codziennej działalności gospodarczej prowadzonej w budynku. Tak więc, aby naprawdę zrozumieć, w jaki sposób budynek zużywa energię, i być w stanie precyzyjnie określić potencjalne oszczędności, należy wejść do środka.

„Zachowanie mieszkańców jest istotnym czynnikiem decydującym o zużyciu energii w budynku, a zmiana tego zachowania może mieć duży wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię i zużycia energii”, mówi kierownik projektu OrbEET, Dery Torres. „To właśnie było celem projektu OrbEET”.

Nowe podejście

Tradycyjne struktury modelowania koncentrują się głównie na statycznych czynnikach projektowania budynków, takich jak osłony budynków, fasady i do pewnego stopnia urządzenia. Traktując mieszkańców jako pasywne generatory ciepła, te ramy ignorują wpływ ludzkich zachowań na wydajność energetyczną budynku.

Widząc to niedociągnięcie, Torres i jego zespół postanowili przyjąć inne podejście. Rezultatem było stworzenie całościowej struktury, która analizuje, w jaki sposób, gdzie, kiedy i dlaczego wykorzystywana jest energia oraz w jaki sposób to zachowanie wpływa na wydajność budynku.

„W ramach projektu OrbEET analizowane są procesy biznesowe, cechy obiektu i zachowania mieszkańców, którzy są traktowani jako główny katalizator zrównoważonych działań”, wyjaśnia Torres. „W rezultacie efektywność energetyczna jest osiągana poprzez stopniową poprawę wydajności organizacyjnej, podczas gdy wydajność energetyczna jest optymalnie zbilansowana z wydajnością biznesową i preferencjami użytkowników”.

Gra warta świeczki

System OrbEET instaluje czujniki w całym budynku – od komputerowych stanowisk pracy po grzejniki i kopiarki – które stale monitorują zużycie energii i warunki środowiskowe. Zebrane dane są następnie analizowane i korelowane jako informacja zwrotna. „Dzięki tym informacjom mieszkańcy nie tylko zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób wykorzystywana jest energia, ale także dostrzegają własną rolę w oszczędzaniu energii”, mówi Torres.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu było ustanowienie systemowych ram oceny zawodowej przedsiębiorstw. Ramy te pozwalają na monitorowanie budynków w czasie rzeczywistym i ciągły pomiar wpływu, jaki różne działania mają na wydajność energetyczną budynku. „Co najważniejsze, ramy zapewniają terminowe, odpowiednie i spersonalizowane informacje zwrotne dla użytkowników budynku”, dodaje Torres.

Aby wspomóc proces pozytywnej zmiany zachowań, informacje te są udostępniane w różnych formatach – w tym w formie zabawnej, interaktywnej gry na smartfony. „Ukazując dane energetyczne za pomocą gamifikowanych funkcji i działań, informacje zwrotne są prezentowane w sposób atrakcyjny dla użytkowników, zachęcając ich do zmiany zachowania”, mówi Torres. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do informacji za pośrednictwem portalu intranetowego i wyświetlacza w biurze.

Potwierdzony sukces

Aby przetestować i zatwierdzić projekt, wybrano cztery budynki pilotażowe z całej Europy. Na przykład w Pałacu Cesarskim w Innsbrucku, w Austrii naukowcy skupili się na obszarze muzealnym i publicznym oraz na ogólnej powierzchni biurowej. Po 12-miesięcznej demonstracji w budynku uzyskano znaczną oszczędność energii na poziomie prawie 19%, z czego większość wynikała ze zmniejszenia zużycia ciepła i oświetlenia. Dzięki temu sukcesowi system jest obecnie wdrażany w 110 zabytkowych budynkach wokół Innsbrucku.

Słowa kluczowe

OrbEET, efektywność budynków, wydajność energetyczna, zrównoważony rozwój, emisje dwutlenku węgla
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę