Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

5 LIVES — Wynik w skrócie

Project ID: 641572
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Bezpieczeństwo, Gospodarka cyfrowa

Udoskonalona nawigacja w śmigłowcach pozwoli uratować więcej istnień ludzkich

Misje ratunkowe wykorzystujące śmigłowce stają się coraz bardziej zaawansowane dzięki lepszej technologii satelitarnej, która pomoże pilotom nawigować w niesprzyjających warunkach, przyczyniając się w dłuższej perspektywie do obniżenia kosztów i skuteczniejszego ratowania ludzkiego życia. Prowadzone są już testy, które mają pomóc w rozpowszechnieniu nowego systemu w całej Europie.
Udoskonalona nawigacja w śmigłowcach pozwoli uratować więcej istnień ludzkich
Śmigłowce są od dawna wykorzystywane w operacjach ratowniczych, ale nadal ich używanie wiąże się z wieloma wyzwaniami, od braku koordynacji po złe warunki pogodowe. Działania ratunkowe z użyciem śmigłowców są często nieuregulowane, podczas gdy istniejąca pokładowa technologia satelitarna jest wciąż wykorzystywana w niewystarczającym stopniu.

Finansowany przez UE projekt 5 LIVES miał na celu wykorzystanie usług europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (EGNSS), EGNOS i Galileo, aby poprawić skuteczność misji ratowniczych. „Można to osiągnąć poprzez usprawnienie nawigacji w celu umożliwienia prowadzenia całodobowych operacji ratownictwa medycznego oraz osiągnięcia postępów w zakresie pokładowego monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym w przypadku konieczności ratowania strażaków znajdujących się w niebezpieczeństwie”, mówi Santiago Soley, dyrektor generalny PildoLabs, partnera konsorcjum 5 LIVES.

Pokonywanie ograniczeń nawigacji

Podczas gdy śmigłowce są zazwyczaj najbardziej efektywnym środkiem w ratownictwie medycznym, bezpieczna nawigacja wymaga dobrej widoczności, latania za dnia i dobrej pogody. Ograniczenia te można przezwyciężyć za pomocą usług EGNSS, które mogą znacznie ułatwić loty nocne i nawigację w niekorzystnych warunkach pogodowych.

„Prawdopodobieństwo uratowania życia w takich sytuacjach zależy w dużej mierze od szybkości reakcji, co oznacza, że możliwość latania w niekorzystnych warunkach pogodowych lub w nocy ma tu zasadnicze znaczenie”, zauważa Soley. Na wielu odległych obszarach helikoptery są jedynym sposobem dostępu do kluczowych usług medycznych. „EGNSS może pomóc w zapewnieniu skutecznych usług dla każdego obywatela Europy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, skracając czas potrzebny na przeniesienie pacjentów bezpośrednio do szpitala bez konieczności korzystania z kosztownego naziemnego sprzętu nawigacyjnego”.

Bardziej skuteczne wykorzystanie śmigłowców przyniesie korzyści nie tylko w zakresie pomocy medycznej, ale także w innych sytuacjach kryzysowych, takich jak gaszenie pożarów. „Wyznaczanie na niskich pułapach tras opartych na EGNSS może umożliwić bezpieczny powrót pilotów do bazy o zachodzie słońca, a w przyszłości nawet nieprzerwane gaszenie i monitorowanie pożarów w nocy”, twierdzi Soley. Dzięki odpowiednim systemom poprawi się również świadomość sytuacyjna brygad naziemnych, co umożliwi szybką akcję ratunkową i zminimalizuje ryzyko ofiar śmiertelnych podczas transportu.

EGNSS stwarza również możliwość poprawy świadczenia usług międzyregionalnych i transnarodowych, zacieśniając współpracę między państwami członkowskimi UE w zakresie realizacji operacji łączonych, które przynoszą korzyści obywatelom europejskim niezależnie od ich obywatelstwa.

Nowy pokładowy system wspomagający pilotów

W ramach projektu 5 LIVES zmodernizowano istniejący przenośny sprzęt do weryfikacji poprawności działania znany jako PLATERO w celu opracowania tak zwanego PLATERO-MCS, prototypu reprezentującego sprzęt pokładowy służący do wspomagania operacji pilota podczas misji. „Integracja różnych warstw informacji za pomocą elektronicznego sprzętu przenośnego pomoże pilotom w bezpieczniejszym i skuteczniejszym prowadzeniu morskich akcji poszukiwawczych i ratowniczych, a także w zaawansowanym gaszeniu pożarów”, ujawnia Soley.

Przenośna platforma, która zostanie zainstalowana na śmigłowcach niezależnie od istniejącej awioniki, została wzbogacona o wydajny pakiet oprogramowania. „Oferuje ona interfejs do właściwego zarządzania misją i rejestruje wszystkie dane niezbędne do automatycznego generowania raportu z walidacji lotu”, wyjaśnia Soley. Dane mogą być przechowywane w chmurze w celu dalszej oceny. Całość pakietu, obejmującego sprzęt i oprogramowanie sprzętowe, jest wprowadzana do obrotu w ramach schematu umowy Software as a Service (oprogramowania jako usługi), umożliwiającej dostęp do usługi sieciowej raportowania w chmurze.

Warto wspomnieć, że PLATERO-MCS jest obecnie, tj. latem 2018 roku, wdrażany i testowany na pokładach śmigłowców przeciwpożarowych w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. Oczekuje się, że jego komercjalizacja nastąpi w 2019 r., co utoruje drogę do stworzenia dodatkowego wyposażenia pokładowego wspierającego pilotowanie śmigłowców. Wreszcie, pierwszy prototyp PLATERO-MCS mógłby zostać wykorzystany nie tylko do obsługi śmigłowców, ale w przyszłości również do obsługi systemów pokładowych zdalnie sterowanych statków powietrznych.

Słowa kluczowe

5 LIVES, śmigłowiec, EGNSS, straż pożarna, technologia satelitarna, działania poszukiwawczo-ratownicze, transport medyczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę