Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Voice Modulation — Wynik w skrócie

Project ID: 655859
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Modulacja głosu – pierwotny czynnik wywierania wpływu

Od pierwszej randki po debatę polityków, ludzie modulują swój głos, by przekazać odpowiednią intencję. Niezależnie do tego czy jest to zabieg świadomy czy nie, zabawa głosem silnie wpływa na odbiór naszego zachowania przez otoczenie.
Modulacja głosu – pierwotny czynnik wywierania wpływu
Wiele jeszcze trzeba odkryć w odniesieniu do zakresu w jakim ludzie modulują głos w różnych kontekstach społecznych, aby przekazać wyolbrzymione cechy, które uważają za istotne – w przypadku mężczyzn byłaby to na przykład tężyzna fizyczna. Badacze zrzeszeni w finansowanym przez UE projekcie Voice Modulation pozyskali nowe informacje w tej dziedzinie.

Wszystko przejawia się w prezentacji (głosowej)

„Zbadaliśmy, kiedy, w jaki sposób i dlaczego mężczyźni i kobiety zmieniają niewerbalne parametry swoich głosów, takie jak tonacja i tembr, w różnych sytuacjach społecznych”, wyjaśnia koordynatorka projektu, dr Katarzyna Pisanski. Generalnie wyniki wspierają hipotezę, że w komunikacji niewerbalnej, modulacja głosu u ludzi może wywołać pożądane zachowania i ocenę od potencjalnych partnerów, współpracowników, przyjaciół, przełożonych czy rywali.

Przeprowadzone w ramach projektu badania podłużne dają dodatkowy wgląd w to, jak parametry wokalne zmieniają się w ciągu życia lub po życiowych momentach zwrotnych, takich jak dojrzewanie czy ciąża. Aby zapewnić możliwość uogólnienia wyników, badania w tym obszarze wymagały zebrania zapisów od uczestników badań z całego świata, w tym z Finlandii, Polski, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Chin, Kuby, Indii, Tanzanii i Stanów Zjednoczonych.

Jeden szczególnie interesujący wynik dotyczy tonacji głosu mężczyzn i odnoszonego przez nich sukcesu reprodukcyjnego. Wyniki sugerują, że różnice w tonacji głosu u tego samego osobnika gatunku ludzkiego odgrywają ważną rolę w wyborze partnera i konkurowania o partnera oraz, że w dużym stopniu zostają one określone przed okresem dojrzewania, możliwe, że nawet jeszcze w łonie matki. W innym badaniu dr Pisanski i jej współpracownicy ustalili, że „średnia, skala i wariacje tonacji głosu u świeżo upieczonych mam obniżyły się znacząco po zakończeniu ciąży ... [lecz] wróciły do stanu wyjściowego w rok po porodzie”. Dr David Reby, Kierownik Laboratorium Głosu w Sussex, sugeruje, że jest to prawdopodobnie związane z połączeniem mechanizmów hormonalnych i behawioralnych (modulacji głosu).

Ustalenia badaczy pokazały także, że ludzie z różnych kultur mogą modulować częstotliwość głosu tak, aby skutecznie naśladować ewolucyjnie i społecznie istotne cechy, takie jak męskość, gabaryty fizyczne i swoją potęgę (np. siłę). Ludzie zmieniają także swój głos, by przekonująco naśladować różne stany emocjonalne, w szczególności przy pomocy dźwięków niewerbalnych (np. krzyków, ryków czy chrząknięć). Choć wiele zwierząt wydaje podobne dźwięki, ludzie mogą to robić zależnie od swojej woli. Ta zaawansowana zdolność kontroli głosu u ludzi mogła odróżniać naszych przodków od innych zwierząt i stanowić kluczowy warunek do ewolucji języka mówionego.

Świadomość i wpływ

Wyniki projektu zostały opublikowane w postaci artykułów naukowych, prac przeglądowych i rozdziałów książek, a w toku są prace nad kolejnymi publikacjami. Jedną z takich prac jest popularny artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie Atlas of Science.

Partnerzy projektu Voice Modulation zaprezentowali jego wyniki także podczas międzynarodowych i lokalnych konferencji naukowych i sympozjów oraz publicznych wystawach naukowych i spotkań informacyjnych, w tym podczas wystawy Royal Society Summer Science Exhibition 2017 w Londynie.

W rozpropagowaniu wyników projektu pomogło także prowadzenie warsztatów i seminariów oraz szeroko zakrojone relacje w mediach (tradycyjnych i społecznościowych). Co ważne, dostęp do wszystkich związanych z projektem publikacji, podobnie jak do surowych danych, jest otwarty.

Istotne dla społeczeństwa i nie takie różne w różnych kulturach

Choć niektóre zebrane w toku projektu dane są nadal analizowane i spisywane, dotychczasowe wyniki „wskazują, że modulacja głosu jest powszechnym ludzkim zachowaniem”, mówi dr Pisanski. Mężczyźni i kobiety potrafią modulować tonację głosu i rezonans aparatu mowy na żądanie (na przykład, by brzmieć jak fizycznie mniejsza lub większa osoba), a także robić to w różnych kontekstach społecznych, na przykład w trakcie randek czy rozmów o pracę. Wyniki te „potwierdzają, że ludzie mają imponujące możliwości świadomej kontroli swojego głosu, nie tylko na potrzeby mowy i śpiewu, ale także w kontekście społecznych komunikatów niewerbalnych” – co, jak tłumaczy dr Pisanski, jest ważnym odkryciem.

Wyniki badania dają nowy wgląd w rzadką umiejętność celowej kontroli głosu u ludzi, zdecydowanie potwierdzając tezę, że modulacja głosu może być skutecznym i uniwersalnym narzędziem wpływu na odbiór naszego zachowania przez innych. Takie wyniki „w sposób oczywisty przekładają się na politykę, marketing i telekomunikację”, mówi na koniec dr Pisanski. Dostarczają także przekonywających dowodów na ewolucyjne pochodzenie i przewagę tej złożonej formy zachowania wokalnego.

Prace projektu będą prowadzone dalej w pewnych obszarach, z których jeden związany jest z aplikacją mobilną służącą do jednostronnego nagrywania głosu, stworzoną przez dr Pisanski. Taki zabieg wykorzystuje się do sprawdzenia czy ludzie zmieniają głos w zależności od tego z kim rozmawiają. Poprzez prosty system komunikatów wyświetlanych na ekranie po zakończeniu rozmowy, użytkownik może określić naturę rozmowy i swoją relację z rozmówcą, umożliwiając badaczom z projektu Voice Modulation wgląd w życie społeczne ludzkiego głosu.

Słowa kluczowe

Voice Modulation, kontekst społeczny, komunikacja niewerbalna, mowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę