Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

WIDGET 3.0 — Wynik w skrócie

Project ID: 711367
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.6.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo

Klikanie w linki w sklepach internetowych może przybliżyć konsumentów do wspieranych przez nich inicjatyw

Europejski rynek coraz bardziej dostraja się do e-handlu, którego obroty w 2016 r. wzrosły o 15%, do poziomu 530 mln EUR. Jednak dostępne obecnie systemy są bardzo prymitywne i nie wykorzystują możliwości, takich jak organizacja zbiórek pieniężnych na cele społeczne. Sytuację tę ma poprawić WIDGET 3.0.
Klikanie w linki w sklepach internetowych może przybliżyć konsumentów do wspieranych przez nich inicjatyw
Pozyskanie środków finansowych na rzecz organizacji humanitarnych, rozwojowych czy środowiskowych jest coraz trudniejsze. Wynika to częściowo z faktu, że konkurencja na rynku nieustannie wzrasta. Wpływ na to ma jednak także globalny kryzys finansowy, co jest szczególnie odczuwalne dla przekazujących wsparcie jednostek rządowych. Mniej środków finansowych przekłada się na obniżenie możliwości danej organizacji do prowadzenia działalności, która często jest bardzo potrzebna lub wręcz niezbędna dla ratowania życia.

Jednocześnie obserwuje się dużą zmianę na rynku elastycznych rozwiązań dla e-handlu i e-bankowości, na którym pojawiło się m.in. zjawisko tzw. crowdfundingu (finansowania społecznościowego). Wszystkie te rozwiązania dają ludziom nowe możliwości nawiązania kontaktu, jako osoby prywatne lub grupy, na rzecz wspierania wybranych przez siebie inicjatyw.

W ramach finansowanego przez UE projektu WIDGET 3.0 prowadzono prace nad wykorzystaniem tego trendu w procesie opracowania obiektu (widżetu), którego zadaniem jest łączenie inicjatyw społecznościowych z klientami firm w celu zbierania środków finansowych. System ten jest również bardzo przejrzysty, co jest niezwykle ważne dla programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (and. Corporate Social Responsibility, CSR), oferując jednocześnie unikalne możliwości angażowania osób wspierających wybrane inicjatywy.

WIDGET 3.0 umożliwił deweloperom z firmy Worldcoo zaadaptowanie na potrzeby zbiórek pieniężnych nowych kanałów, takich jak systemy obsługi sprzedaży (ang. Point of Sale, POS), dodawanie nowych partnerów z całej Unii Europejskiej i współpracę z takimi firmami, jak Ticketmaster i MasterCard. Dzięki tej inicjatywie przy wsparciu prawie 500 000 darczyńców zebrano ponad 1 mln EUR i sfinansowano ponad 200 projektów społecznościowych z całego świata.

Łącząc klientów, firmy i inicjatywy

Kryzys finansowy z 2008 r. bardzo odczuwalnie odbił się na publicznych i rządowych dofinansowaniach dla organizacji charytatywnych i pozarządowych. Jednak dotacje od osób prywatnych, grup społecznych i wyznaniowych, a także firm, nieustająco rosną.

Opisując początki idei WIDGET 3.0 koordynator projektu, pan Sergi Figueres, mówi: „Obserwujemy rosnącą z dnia na dzień zmianę w postawie osób wspierających – ich zainteresowanie przeradza się w aktywne działanie. Ludzie wciąż chcą przekazywać środki pieniężne, jednak by łatwiej było im to zrobić, chcą wiedzieć gdzie ich pieniądze idą i jaki będą miały wpływ”.

Jednocześnie wiele firm coraz bardziej angażuje się w sprawy społeczne, umożliwiając przekazywanie dotacji za pośrednictwem swoich stron internetowych lub w postaci zawierania bardziej sformalizowanych partnerstw z organizacjami charytatywnymi i chcą, w ramach swoich propozycji rynkowych, angażować swoich klientów w te starania. WIDGET 3.0 ułatwia proces łączenia klienta, firmy i inicjatywy, wpływając potencjalnie na wzorce wydatkowania, kiedy klienci wspierają firmy przejawiające wartości etyczne zbliżone do ich własnych. Na dzień dzisiejszy z projektem współpracuje około 100 firm.

Osoby prywatne mają styczność z WIDGET 3.0 w momencie płatności, gdy przy pomocy jednego kliknięcia mogą dokonać dotacji lub uregulować wszystkie należności. Same widżety można prosto i nieodpłatnie zintegrować z istniejącymi obiektami e-handlu lub fizycznymi urządzeniami POS (w przypadku sprzedawców fizycznych), a pieniądze zostaną w czasie rzeczywistym przekazane na rzecz wybranego projektu. Darczyńcy mogą sprawdzać postępy projektu odwiedzając dedykowane strony internetowe, na których publikowane są aktualności w formie multimediów i historii o wpływie, jaki projekt wywiera. Darczyńcy mogą także otrzymać certyfikat uprawniający do ulgi podatkowej.

Po zaproszeniu organizacji charytatywnej do współpracy i przyjęciu przez nią takiego zaproszenia, lub w przypadku, gdy organizacja sama nawiązuje kontakt z firmą Worldcoo, po przejściu audytu i podpisaniu umowy zostaje ona dodana do portfolio. Worldcoo współpracuje obecnie z ponad 300 organizacjami charytatywnymi z całego świata, na chwilę obecną umiejscowionymi przede wszystkim w krajach UE, a tylko w tym roku wspomogła prawie 200 projektów.

Ustanawiając europejski standard w dziedzinie dotacji przy pomocy technologii

Worldcoo pracuje nad tym, by stać się docelowym europejskim serwisem dotacji przekazywanych przy pomocy technologii. Częścią strategii tej firmy jest współpraca z najważniejszymi europejskimi firmami, lecz zespół chce także stać się kluczowym partnerem na instytucji wielonarodowych, jak Unia Europejska. W tym celu nawiązują partnerstwa z wieloma organizacjami narodów zjednoczonych, jak UNICEF.

„Naszym celem jest uzyskanie pozycji lidera w dziedzinie dotacji przy pomocy technologii. Jeśli uda nam się to osiągnąć, możemy zebrać miliony euro na potrzeby realizacji tysięcy projektów, które przyniosą wymierne korzyści wielu ludziom. Pomogą też przyczynić się do wdrożenia polityk i strategii dużych instytucji, zwiększając ich wpływ na społeczeństwo”, mówi Figueres.

Aby to osiągnąć, plan realizacji tego przedsięwzięcia przez Worldcoo musi być bardzo ambitny. Poza udoskonalaniem dostępnych obecnie narzędzi dotowania, zespół projektuje też nowe narzędzia, które wyposażone będą w bardziej personalizowalne rozwiązania, a także zgłębiając kwestię wpływu sztucznej inteligencji na wzrost współczynnika konwersji. Chcą też usprawnić i zautomatyzować prowadzone obecnie ręczne procesy, takie jak tworzenie certyfikatów uprawniających do ulgi podatkowej. Ważny wpływ na przyszłe usprawnienia będą miały okresowe kontrole dotacji, wraz z usprawnieniami na rzecz zachowania przejrzystości, gdzie pewną rolę może odegrać technologia blockchain.

Jak podsumowuje Figueres: „Naszym ostatecznym celem jest uzyskanie dostępu do pełnych 100% e-rynku detalicznego, e-bankowości, a nawet więcej: systemów rozliczeń, systemów płatności i sprzedaży w modelu samoobsługowym”.

Słowa kluczowe

WIDGET 3.0, API, organizacja charytatywna, organizacja pozarządowa, e-handel, e-bankowość, konsument, klient, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, dotacje, zbieranie funduszy, crowdfunding, współczynnik konwersji, przejrzystość, rozliczalność, blockchain
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę