Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

QS Mobile — Wynik w skrócie

Project ID: 789952
Kraj: Szwajcaria
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Mobilne badanie męskiej płodności

Badania męskiej płodności wychodzą poza laboratorium. A to dzięki innowacyjnemu, przypinanemu do smartfona urządzeniu analizującemu jakość nasienia.
Mobilne badanie męskiej płodności
Testy badające niepłodność u mężczyzn wykonywane są obecnie wyłącznie w laboratoriach, co wymaga kilku wizyt i wiąże się z kilkudniowym oczekiwaniem na wynik. W ramach finansowanego przez UE projektu QS Mobile opracowano test męskiej płodności, który można przeprowadzić w domowym zaciszu, szybko i niskim kosztem otrzymując precyzyjne wyniki.

Badanie męskiej płodności na smartfonie

System QS Mobile jest innowacyjnym urządzeniem, które przytwierdza się do smartfonów w celu przeprowadzenia analizy jakości męskiego nasienia. Aby wyeliminować błąd ludzki, rozwiązanie to łączy w sobie technologię mikrofluidyki, optykę kompaktową i zaawansowaną analizę wideo, aby zautomatyzować analizę nasienia. Co więcej, poziom precyzji badania i rzetelności wyników tej metody zbliżony jest do poziomu badań laboratoryjnych.

Wyniki uzyskane dzięki temu urządzeniu dotyczą wszystkich trzech parametrów nasienia opisanych wymaganiami WHO: stężenia, różnych klas ruchliwości plemników i analizy ich morfologii.

Cele rynkowe

„Bazując na danych demograficznych i społeczno-ekonomicznych wyodrębniliśmy kluczowe grupy docelowe dla naszego rozwiązania na rynku globalnym”, twierdzi Erik Nordquist, koordynator projektu QS Mobile, a także współzałożyciel i dyrektor generalny Biophos SA, Szwajcarskiej firmy z sektora MŚP. Urządzenie QS Mobile jest przeznaczone dla mężczyzn, którzy są zdecydowani założyć rodzinę, są w trakcie leczenia niepłodności lub którzy chcą zwiększyć szanse poczęcia zmieniając swoje codzienne nawyki. Może być także stosowane przez szpitale, które nie mają dedykowanego laboratorium do badania płodności.

W ramach projektu QS Mobile przeprowadzono kompletne badania wykonalności rynkowej. Co więcej, wskazano na istniejący popyt na nową, przełomową metodę diagnostyczną na potrzeby badania męskiej płodności i oszacowano wartość takiego rynku. „Dokonaliśmy przeglądu naszej strategii wejścia na rynek w modelu firma-konsument (B2C) i wprowadziliśmy konieczne poprawki poprzez weryfikację pięciu kluczowych rynków”, twierdzi Nordquist. Dzięki rygorystycznym badaniom i atestowi zespół będzie lepiej przygotowany do kolejnej fazy projektu.

Sprzedaż i dystrybucja

Zespół projektu QS Mobile przygotował propozycję sprzedaży i dystrybucji wieloma kanałami wraz z zestawieniem kosztów. Co więcej, na kilku wybranych rynkach badacze nawiązali partnerstwa z reprezentantami świata nauki i przemysłu.

Bacząc na nowe obowiązujące rozporządzenie o ochronie danych (RODO), projekt umocnił swoje wpływy. W szczególności zespół projektu nakreślił w jaki sposób obecne i przyszłe produkty powinny zostać zaadaptowane lub zintegrowane, najpóźniej do 2022 r., w zgodzie z nowymi dyrektywami związanymi z RODO.

Następna faza QS Mobile

Pierwsza faza komercjalizacji do klientów w modelu firma-firma (B2B) rozpoczęła się w styczniu 2018 r. Zespół projektu QS Mobile oczekuje, że w 2018 r. uda im się zaistnieć na czterech wybranych rynkach, mając na każdym z nich przynajmniej jednego partnera. Jednocześnie z wkraczaniem na rynek w modelu B2B, zespół chce także sfinalizować proces rozwijania QS Mobile. Firma Biophos oczekuje, że do 2027 r. przejmie 15-20% całego rynku z rocznym przychodem wynoszącym około 200 milionów EUR.

Projekt QS Mobile ma opracowaną jasną strategię sprzedaży i marketingu. Podsumowując swoje oczekiwania względem przyszłości, Nordquist dodaje na koniec: „Celem tego projektu jest przygotowanie urządzenia QS Mobile do wprowadzenia na rynek poprzez dopracowanie prototypu QS Mobile do jego finalnej postaci i przygotowanie na wprowadzenie na rynek poprzez wzbudzenie świadomości na rzecz zwalczania piętna związanego z zaburzeniami męskiej płodności”.

Słowa kluczowe

QS Mobile, mobilne, męska płodność, nasienie, smartfon
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę