Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

z-BURN — Wynik w skrócie

Project ID: 781947
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Zmiana klimatu i środowisko

Nowa bezemisyjna technologia ogrzewania samochodów

Firma Zemission opracowała bezemisyjną grzałkę katalityczną do ogrzewania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Urządzenie to będzie sprzyjać popularyzacji pojazdów elektrycznych podłączanych do sieci poprzez zwiększenie ich zasięgu.
Nowa bezemisyjna technologia ogrzewania samochodów
Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych i hybrydowych pojazdów elektrycznych podłączanych do sieci (PHEV) powoduje rosnące zapotrzebowanie na pomocnicze systemy ogrzewania kabin, ponieważ ciepło odpadowe z silników spalinowych stosowanych zwykle do ogrzewania pasażerów nie jest dostępne lub jest niewystarczające. Potrzeba ta jest szczególnie dotkliwa w zimnym klimacie, ponieważ badania pokazują, że w normalnych dla zimnego klimatu temperaturach wynoszących -7°C zasięg pojazdów elektrycznych spada o nawet 60%.

Do 2020 r. ma powstać około 3 mln pojazdów hybrydowych, a do 2025 r. ich liczba sięgnie 9–10 mln. Rosnąca sprzedaż pojazdów elektrycznych i PHEV stwarza zatem zapotrzebowanie na grzejniki pomocnicze zasilane zarówno paliwem, jak i elektrycznie. Jednakże obecnie dostępne grzejniki zasilane paliwem wytwarzają emisje na poziomie niezgodnym z obowiązującymi przepisami, a grzejniki elektryczne wyczerpują główny akumulator energii elektrycznej, zmniejszając zasięg pojazdu.

W ramach finansowanego przez UE projektu z-BURN, realizowanego pod auspicjami programu „Horyzont 2020”, podjęto to wyzwanie, pomagając w komercjalizacji nowego grzejnika opracowanego przez szwedzką firmę Zemission, który wykorzystuje czyste, bezemisyjne spalanie katalityczne. „Opracowaliśmy i przetestowaliśmy opatentowane urządzenie, które jest proste, ciche, może być zasilane dowolnym ciekłym biopaliwem i charakteryzuje się najwyższą wydajnością przy zerowej emisji”, twierdzi prezes i koordynator projektu Anders Vestin.

Czyste rozwiązanie

Spalanie katalityczne polega na utlenianiu paliw węglowodorowych w obecności ciepła i katalizatora. W procesie nie powstaje płomień, a z powodu stosunkowo niskiej temperatury nie tworzą się tlenki azotu. „Nasza technologia różni się zasadniczo od technologii opartej na płomieniu, a do jej zalet należy długa żywotność, wytrzymałość i kompaktowe wymiary”, podkreśla Vestin.

Palnik może być stosowany w autonomicznych systemach grzewczych, aby uniknąć zwiększonej emisji zanieczyszczeń i szybkiego wyczerpywania się baterii, co jest problemem w przypadku systemów dostępnych na rynku. „Dla samochodów osobowych z-BURN oferuje rozwiązanie, które minimalizuje wpływ zimnego klimatu na komfort pasażerów i osiągi pojazdu”, wyjaśnia Vestin. „Dla pojazdów użytkowych z-BURN oferuje z kolei rozwiązanie o wielu zastosowaniach, takich jak ogrzewanie kabin, ogrzewanie akumulatorowe oraz ogrzewanie układów oczyszczania spalin”.

Zrozumienie potrzeb klientów i rynku

Do klientów końcowych należą właściciele pojazdów hybrydowych na całym świecie, ponieważ grzejnik ten będzie miał znaczący wpływ na zasięg pojazdów, a także pozwoli na zmniejszenie rozmiarów akumulatorów. Vestin tłumaczy: „Kluczowym rezultatem projektu jest lepsze zrozumienie całego rynku i potrzeb naszych głównych klientów oraz kontakt z nowymi potencjalnymi klientami, który okazał się także niezwykle cenny przy aktualizacji biznesplanu. Przekonaliśmy się na przykład, że technologia ta jest również bardzo potrzebna w samochodach ciężarowych”.

Projekt z-BURN umożliwił dokładniejsze poznanie rynku i wymagań klientów, takich jak działy zaopatrzenia i rozwoju technicznego dużych producentów samochodów, np grupy Volkswagen. „Bardziej doceniliśmy główne wyzwania stojące obecnie przed branżą, w tym rodzaj pojazdów, do których najpierw trafi technologia, oraz to, gdzie istnieje największa gotowość do inwestowania w rozwiązania. Następnym etapem jest uprzemysłowienie systemu grzewczego i budowa łańcucha dostaw”, podsumowuje Vestin.

Słowa kluczowe

z-BURN, grzejnik, pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, palnik katalityczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę