Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne technologie na rzecz zrównoważonego przemysłu mleczarskiego

Przemysł mleczarski stanowi około 13% całego sektora żywności i napojów w Europie i jest jednym z największych konsumentów energii i wody. W ramach inicjatywy finansowanej przez UE zbadano korzyści gospodarcze i środowiskowe wynikające z wdrożenia w nim innowacyjnych technologii i systemów gospodarki wodnej.
Innowacyjne technologie na rzecz zrównoważonego przemysłu mleczarskiego
Uczestnicy projektu ENREMILK badali, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie wody i energii w całym łańcuchu dostaw przemysłu mleczarskiego. Dzięki dwóm studiom przypadku członkowie konsorcjum osiągnęli znaczne i wymierne oszczędności w pilotażowej i przemysłowej skali demonstracyjnej. Opierały się one na liniach przetwarzania suchego odtłuszczonego mleka w proszku i mozzarelli, połączonych z innowacyjnymi systemami odzyskiwania produktów ubocznych na miejscu oraz oczyszczania i recyklingu ścieków.

Naukowcy zastosowali kombinację symulacji modelowych i prób fizycznych w celu potwierdzenia oszczędności 30% w przypadku wody i 20% w przypadku energii w porównaniu z podstawowymi wartościami zużycia w istniejących zakładach mleczarskich. „Zoptymalizowaliśmy innowacyjne technologie wdrażane w kluczowych zakładach mleczarskich, aby zapewnić znaczne oszczędności przy jednoczesnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo żywności”, mówi koordynator projektu dr Ana Lucia Vasquez-Caicedo.

Inicjatywa obejmowała narzędzia decyzyjne służące dalszemu rozwojowi i wdrażaniu technologii oraz umożliwiła przetestowanie ich wykonalności technicznej i ekonomicznej. „Innowacyjny aspekt tego projektu opiera się na ocenie wprowadzenia nowych technologii do istniejącego systemu pod kątem skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, które są ze sobą powiązane i oceniane w trakcie całego procesu”, wyjaśnia dr Vasquez-Caicedo.

Zastosowane nowe technologie

Naukowcy wykorzystali „zestaw narzędzi technologicznych” obejmujący technologię zmiany ciśnienia do pasteryzacji, technologię wytłaczarek do teksturyzacji mozzarelli, technologię mikrofalową do wstępnego podgrzewania koncentratów oraz technologie przegrzanej pary i pętli zamkniętej do suszenia rozpryskowego odtłuszczonego mleka w proszku. Produkcja kwaśnego twarogu w proszku z kwaśnego mleka z zastosowaniem technologii mikrofalowej do wstępnego podgrzewania przed suszeniem rozpryskowym przyniosła znaczne oszczędności wody i energii. „Projekt ENREMILK pokazał, że w większości przypadków model mieszany może przynieść pożądane oszczędności, a kluczem jest ocena scenariuszy łączących różne technologie”, twierdzi dr Vasquez-Caicedo.

Analiza cyklu życia, która ocenia wpływ całego procesu produkcyjnego na środowisko naturalne, wskazała na znaczenie wizualizacji i kwantyfikacji wpływu wprowadzenia nowych technologii w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego. Dr Vasquez-Caicedo tłumaczy to następująco: „Pomagają one określić zakres, w jakim zużycie energii wpływa na powiązane skutki, takie jak zakwaszenie, eutrofizacja i tworzenie się pyłu zawieszonego, oraz określić kompromisy pomiędzy kategoriami oddziaływania na środowisko”.

Szybciej, lepiej i taniej

„To, co wyróżnia ENREMILK, to wymierne zmniejszenie zużycia wody i energii poprzez integrację nowych technologii”, mówi dr Vasquez-Caicedo. Inne korzyści dla przemysłu mleczarskiego to skrócenie czasu, lepsza jakość produktów i zmienność produktów. „Projekt zakłada nie tylko całkowitą integrację innowacyjnych technologii, ale również akceptację konsumentów, rynku, społeczeństwa i środowiska naturalnego, poprzez integralną ocenę społeczno-gospodarczą, finansową i środowiskową”, podsumowuje dr Vasquez-Caicedo.

ENREMILK wspiera MŚP i przemysł mleczarski poprzez redukcję zużycia energii i wody oraz zastosowanie nowatorskich technologii w celu poprawy procesów produkcyjnych i bardziej zrównoważonego rozwoju. Przyczyni się to do poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu mleczarskiego na rynku światowym, wspierając jednocześnie lokalne społeczności w tworzeniu większej liczby miejsc pracy i zdobywaniu nowych umiejętności.

Słowa kluczowe

ENREMILK, mleczarstwo, woda, energia, przemysł, oczyszczanie ścieków, recykling, zmiana ciśnienia, para przegrzana, twaróg kwaśny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę