Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SUNINBOX — Wynik w skrócie

Project ID: 738842
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Energia, Zmiana klimatu i środowisko

Przenośny kolektor energii słonecznej zasila rozwój terenów wiejskich

Procesy fotowoltaiczne to czyste, odnawialne i opłacalne źródło energii, które może pomóc obniżyć zużycie paliw kopalnych, a tym samym złagodzić skutki efektu cieplarnianego. Są dla odległych społeczności źródłem energii spoza sieci energetycznej, w ramach hybrydowego systemu generowania energii.
Przenośny kolektor energii słonecznej zasila rozwój terenów wiejskich
Większość ludzi żyjących bez dostępu do elektryczności zamieszkuje regiony o bardzo dobrych, lub wręcz doskonałych warunkach solarnych, ale musi przeznaczać nieproporcjonalnie dużą część przychodów na energię. Tereny odległe, rolne lub górskie w Europie mają znaczący wkład w jej gospodarkę. Te regiony potrzebują opłacalnego, niskoemisyjnego systemu, który umożliwi utrzymanie inteligentnych sieci zdolnych do obniżenia różnic w rozwoju między tymi terenami, a obszarami miejskimi.

Realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” projekt SUNINBOX zmierzył się z tymi wyzwaniami i umożliwił opracowanie autonomicznego, łatwego w instalacji generatora fotowoltaicznego z fabrycznie skonfigurowanym osprzętem, który można wykorzystać w charakterze przenośnego systemu pracującego na zasadzie „podłącz i używaj”. „Wszystkie komponenty niezbędne do wytworzenia energii elektrycznej, jak systemy elektroniczne, akumulatory i systemy nadążne mogą być spakowane w standardowy kontener wysyłkowy o długości 20 stóp i łatwo przetransportowane”, mówi koordynator projektu Sergio Hernández-Bazan.

Podążaj za słońcem

Na dzień dzisiejszy SUNINBOX wykazuje potencjał inwertowania energii sięgający 90 kilowoltoamperów (kVA), aby zmienić prąd stały (DC) z układu akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego w prąd zmienny (AC), typowy dla sieci energetycznych zasilających systemy świetlne, urządzenia elektryczne itp. „Mieszana konfiguracja umożliwia optymalne zarządzanie zasobami promieni słonecznych, zarówno na potrzeby bezpośredniego zużycia, jak i składowania energii”, wyjaśnia Hernández-Bazan.

Partnerzy projektu zastosowali niezwykle innowacyjny, teleskopowy system nadążny, by ustawiać kolektory słoneczne w odpowiedniej pozycji względem położenia słońca. Jak twierdzi Hernández-Bazan: „System geolokalizacji umożliwia systemowi nadążnemu półautomatyczne pozycjonowanie i rozmieszczanie całego pola fotowoltaicznego zgodnie z położeniem słońca. Potrzeba na to mniej niż 10 minut, a przystosowanie całego systemu do użytkowania wymaga mniej niż 30 minut”.

Tańsza i czystsza alternatywa

Naukowcy opracowali system SUNINBOX z myślą o dwóch rynkach. Pierwszym z nich są tereny wiejskie w południowej Europie, gdzie odnotowuje się wysoki poziom promieniowania słonecznego i dużą liczbę gospodarstw rolnych stosujących systemy irygacyjne. „W odniesieniu do systemów irygacji, energia stanowi około 40% całkowitych kosztów pozyskania wody, zatem wykorzystanie wody i koszty energii nie mogą być rozpatrywane osobno. Dlatego SUNINBOX stanowi realną alternatywę umożliwiającą poprawę wydajności zużycia energii na potrzeby procesów irygacyjnych”, twierdzi Hernández-Bazan.

Drugim rynkiem dla tego urządzenia są położone na odległych terenach inteligentne sieci energetyczne i projekty zaopatrzenia terenów wiejskich w energię elektryczną w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Tam przenośny system SUNINBOX może dostarczać energię lokalnie, na potrzeby wspierania rozwoju na obszarach, gdzie poziom promieniowania słonecznego jest wysoki, jednak dostęp do lokalnych sieci energetycznych jest utrudniony. Do dziś energię elektryczną w tych rejonach pozyskuje się przy pomocy generatorów wysokoprężnych. Ale teraz, dzięki SUNINBOX, możliwe będzie obniżenie kosztów pozyskiwania energii przy jednoczesnym zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla. „W Afryce koszt energii elektrycznej pozyskanej naszym systemem wynosi 0,3 EUR/kWh w porównaniu z 0,5 EUR/kWh energii pozyskanej przy pomocy generatorów wysokoprężnych”, wskazuje Hernández-Bazan.

Mnogość zastosowań

Dzięki wysokowydajnemu, przenośnemu systemowi fotowoltaicznemu rozwiązanie SUNINBOX gwarantuje stałość dostaw energii elektrycznej przy niskich kosztach operacyjnych i konserwacyjnych. W porównaniu ze swoimi konkurentami, dzięki zastosowaniu układów nadążnych system ten jest o 35-45% bardziej wydajny, co przekłada się na krótszy czas zwrotu z inwestycji.

Hernández-Bazan podsumowuje: „To najlepsze rozwiązanie dla projektów organizacji pozarządowych, które potrzebują opłacalnego, niezawodnego wyposażenia do obozów dla uchodźców, obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi lub dla każdego, kto ma utrudniony dostęp do sieci energetycznej i/lub chce obniżyć generowany przez siebie ślad węglowy”. Co więcej, SUNINBOX przyniesie korzyści firmom prowadzącym prace instalacyjne oraz ogółowi firm związanych z sektorem energii fotowoltaicznej.

Słowa kluczowe

SUNINBOX, energia, fotowoltaiczne, energia elektryczna, rozwój, system nadążny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę