Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EFICONSUMPTION — Wynik w skrócie

Project ID: 712179
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.3.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Energia

Inteligentny system zarządzania zużyciem zasobów zapewni przedsiębiorstwom przemysłowym większą energooszczędność

Zużycie energii w budynkach przemysłowych stale rośnie w błyskawicznym tempie, przyczyniając się do globalnego ocieplenia i wpływając negatywnie na zasoby naturalne Ziemi. W ramach inicjatywy UE wprowadzono przełomowy system mogący ograniczyć zużycie energii elektrycznej w sektorze przemysłowym.
Inteligentny system zarządzania zużyciem zasobów zapewni przedsiębiorstwom przemysłowym większą energooszczędność
Efektywne wykorzystywanie energii pomaga przemysłowi oszczędzać pieniądze, zachowywać zasoby i walczyć ze zmianą klimatu. Norma ISO 50001 wspiera przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach w wydajniejszym korzystaniu z energii poprzez opracowanie systemu zarządzania energią. Zachęca ona sektor przemysłowy do zintegrowania zarządzania energią z pozostałymi działaniami mającymi na celu poprawę jakości oraz zarządzanie środowiskowe. Przedsiębiorstwa mogą podjąć różne działania, by pomyślnie wdrożyć tę nową międzynarodową normę, w tym opracować polityki efektywniejszego wykorzystywania energii, ustalić istotne obszary zużycia energii oraz zaplanować ograniczenia.

Innowacyjny system poprawiania efektywności energetycznej

Sfinansowany ze środków UE projekt EFICONSUMPTION ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez monitorowanie, modelowanie oraz inteligentne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Aby realizacja tych celów była możliwa, w ramach projektu zajęto się problemem efektywności energii elektrycznej, analizując go z dwóch różnych punktów widzenia. „Z jednej strony oszczędność energii elektrycznej wynikająca z bardziej wydajnego i efektywnego jej zużycia umożliwia obniżenie poziomu emisji CO2” mówi koordynator projektu i dyrektor generalny CYSNERGY SL, Vicente Rodilla. „Z drugiej strony oszczędności przekładają się na działalność biznesową o wyższym stopniu trwałości, przynoszącą wyższe zyski”.

Partnerzy projektu przeanalizowali prawdziwe dane przemysłowe uzyskane w celu wdrożenia ulepszeń i modyfikacji niezbędnych dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej nawet o 40% według jednostkowego kosztu energii (kWh/jednostka). Przyczyniło się to do opracowania rozwiązania obejmującego kilka kluczowych elementów.

System główny obejmuje technologię woltomierza z zaciskami (CYSMETER) mierzącego poszczególne zużycia energii elektrycznej, temperatury przewodów oraz parametry drgań bezpośrednio na receptorach. Na sprzęcie tym działa oprogramowanie typu Big Data (CYSCLOUD), które przeprowadza analizę i wysyła automatyczną diagnozę oraz listę działań służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Opatentowane urządzenie pomiarowe jest od razu gotowe do użytku. Podłącza się je bezpośrednio do przewodów elektrycznych, korzystając z metalowego kolca. Dzięki temu można zbadać kształt fali napięcia w przewodach bez przecinania ich czy przedłużania. Urządzenie jest autonomiczne. Mierzy ono napięcie i natężenie w tym samym punkcie przewodnika elektrycznego. W ten sposób rozwiązanie CYSMETER&CYSCLOUD optymalizuje dokładność pomiarów efektywności energii elektrycznej bez przerywania procesu produkcji czy świadczenia usług.

Oszczędność energii elektrycznej jest korzystna dla biznesu i dla środowiska

CYSMETER funkcjonuje z wyżej wymienioną platformą oprogramowania w chmurze, CYSCLOUD, która otrzymuje dane w czasie rzeczywistym i może ustalać wydajne wzorce zużycia, by efektywnie obniżać koszty energii elektrycznej. „Zapewnia przedsiębiorstwom przemysłowym znaczące oszczędności – otrzymują one rachunki za zużycie energii z określonymi obniżkami zużycia wynoszącymi nawet 20–40% w porównaniu z wcześniejszą sytuacją”, zauważa Rodilla. „Ten spadek przyczyni się również do proporcjonalnego ograniczenia powiązanego ze zużyciem energii śladu węglowego oraz emisji”.

System z powodzeniem przetestowano w kilku zakładach przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych z siedzibą w Hiszpanii i innych krajach.

Rodilla podkreśla potencjał biznesowy tego innowacyjnego rozwiązania wynikający z jego niepowtarzalnych cech. Funkcjonuje ono jako system modelowania przepływu energii elektrycznej oraz jako mechanizm kontroli bezpieczeństwa i jakości, który można dostosować do wszystkich sektorów przemysłowych oraz rozmaitych zastosowań. Jego elementy można sprawnie zintegrować z sieciami. System można także rozbudować, by obejmował bardzo złożoną sieć. Jest on też łatwy w użyciu, nawet w przypadku użytkowników niebędących specjalistami.

„Wydajne zużycie zasobów elektrycznych, konserwacja zapobiegawcza oraz oszczędności energii elektrycznej to najistotniejsze zalety technologii EFICONSUMPTION, zwłaszcza w przypadku zakładów i budynków wykorzystywanych do produkcji przemysłowej”, stwierdza Rodilla. „Rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich – przynosi zyski gospodarce UE, zwiększa konkurencyjność europejskiego przemysłu oraz ma pozytywny wpływ na środowisko”.

Słowa kluczowe

EFICONSUMPTION, zużycie energii elektrycznej, sektor przemysłowy, efektywność energetyczna, CYSMETER, zarządzanie energią, oszczędzanie energii elektrycznej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę