Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MOBNET — Wynik w skrócie

Project ID: 687338
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Gospodarka cyfrowa

Dron do akcji poszukiwawczych i ratunkowych

Psy potrafią zlokalizować ocalałych ludzi pod gruzami, jednak rozwiązania technologiczne stosowane w tej dziedzinie do tej pory były dość nieskuteczne.
Dron do akcji poszukiwawczych i ratunkowych
Po katastrofach, takich jak trzęsienia ziemi lub wybuchy bomby, ocalałe osoby często są grzebane pod gruzami. Rozwiązania technologiczne stosowane do wyszukiwania ofiar były mało skuteczne.

Systemy wideo do wyszukiwania pozwalają znajdować ludzi, pod warunkiem że nie są oni przykryci gruzem. Radar naziemny jest w stanie zlokalizować ofiary pochowane na głębokości poniżej 50 cm. Potężniejsze radary wnikają głębiej, ale takie systemy są drogie i zbyt ciężkie do użytku w terenie.

Sygnały mobilne

Finansowane ze środków UE konsorcjum MOBNET opracowało i przetestowało nowy prototypowy system wyszukiwania i ratowania. Składa się on z 5 kg elektronicznego ładunku, który aktualnie jest zamontowany na samolocie bezzałogowym, ale może również zostać zainstalowany na śmigłowcach. Ładunek wykrywa i identyfikuje sygnały z telefonu komórkowego.

Koncepcja opiera się na fakcie, że prawie wszyscy ludzie w Europie noszą przy sobie telefon komórkowy. Urządzenia te są dość wytrzymałe, szczególnie te w nowoczesnych obudowach, i prawdopodobnie nadal będą transmitować falę nośną, nawet gdy zostaną przysypane.

Aby zminimalizować zapotrzebowanie na energię urządzeń mobilnych, sieci są podzielone na komórki, z których każda ma potężną bazę nadawczo-odbiorczą (BTS). Gdy telefony poruszają się między komórkami, sieci wykorzystują pewne proste parametry pozycjonowania, w tym siłę sygnału i czas przybycia, w celu zlokalizowania urządzeń w określonych komórkach.

Lokalizacja zakopanych telefonów jest znacznie bardziej skomplikowana. „Jednym z głównych problemów podczas lokalizowania telefonów komórkowych pogrzebanych w gruzach jest zachowanie fal elektromagnetycznych”, mówi kierownik projektu i dyrektor ds. technologii w firmie Orbital Critical Systems, Luis Ramírez. „Sygnały są słabe, a echa dają fałszywą pozycję”.

Zaawansowane algorytmy 

Nowe algorytmy MOBNET sortują sygnały. Ładunek emuluje BTS. Gdy dron lata nad miejscem katastrofy, próbuje połączyć się z telefonami komórkowymi. Algorytmy opracowane w ramach projektu wykorzystują te same parametry jak konwencjonalny BTS do obliczania odległości między dronem a telefonem, przy czym są o wiele dokładniejsze. System łączy się z europejskimi globalnymi systemami nawigacji satelitarnej, aby ustalić lokalizację fizyczną z dokładnością do kilku centymetrów.

Szukajcie, a znajdziecie

Zespół badawczy spodziewa się, że po katastrofie ratownicy szybko ustanowią stację bazową do koordynowania operacji wyszukiwania. Dron mógłby wznieść się w powietrze mniej niż pięć minut później. Musiałby przelecieć nad dotkniętym obszarem w określonym wzorze algorytmu, aby uzyskać najlepsze wyniki. Gdy ładunek wykryje urządzenie mobilne, obliczona pozycja zostanie wysłana do stacji bazowej. Może to być laptop lub tablet korzystający z oprogramowania stacji naziemnej projektu, który mapuje lokalizację wykrytych telefonów komórkowych w czasie rzeczywistym. „W ciągu pierwszych 10 minut lotu, jeśli jakikolwiek telefon komórkowy znajdzie się w zasięgu, zostanie wykryty”, dodaje Ramírez.

Opracowane w ramach projektu fizyczne komponenty i algorytmy okazały się sukcesem. Testy również były obiecujące, nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych panujących latem i zimą. Prototyp wykazał podstawową funkcjonalność systemu.

Kolejne projekty będą polegały na opracowaniu komercyjnego produktu na podstawie prototypu. Ten etap będzie się skupiał na podnoszeniu wydajności i dodawaniu nowych funkcji, z których niektóre mogą być stosowane do innych celów niż wyszukiwanie i ratowanie. System MOBNET zapewni nowy poziom możliwości lokalizowania osób będących w tarapatach.

Słowa kluczowe

MOBNET, dron, telefon komórkowy, algorytmy, wyszukiwanie, ratunek, EGNSS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę