Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

CALIPRI Smart — Wynik w skrócie

Project ID: 726903
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.3.1.
Kraj: Austria
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Transport i mobilność, Gospodarka cyfrowa

Inteligentne, bezpieczne i przenośne rozwiązania pomiarowe dla przemysłu kolejowego, samochodowego i stalowego

Wykorzystanie przenośnego, bezprzewodowego urządzenia w przemyśle stalowym, kolejowym i samochodowym jest szybkim i tanim rozwiązaniem, którym inicjatywa UE chce podzielić się ze światem.
Inteligentne, bezpieczne i przenośne rozwiązania pomiarowe dla przemysłu kolejowego, samochodowego i stalowego
Spółka NEXTSENSE GmbH z siedzibą w Austrii jest liderem w dziedzinie przemysłowych rozwiązań pomiarowych i kontrolnych. Większość klientów firmy nabywających bezprzewodowe ręczne urządzenia pomiarowe to przedsiębiorstwa kolejowe i producenci samochodów w Europie i Azji. Obecnie spółka planuje rozpowszechnienie swoich innowacyjnych rozwiązań technologicznych na całym świecie.

Za granicą

Dzięki funduszom unijnym projekt CALIPRI Smart (The easy to use and failsafe handheld optical gauge for 2D-profiles) mógł założyć dwie nowe zagraniczne spółki zależne w Szanghaju w Chinach oraz w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Ekspansji rynkowej towarzyszy rozwój samej spółki. „Nowe oddziały pozwalają nam być bliżej naszych klientów i partnerów handlowych”, stwierdza koordynator projektu Marina Mošmondor. „Dzięki tej bliskości jesteśmy w stanie lepiej i szybciej odpowiadać i reagować na potrzeby naszych klientów”.

Mošmondor opisała przyczyny rozwoju spółki. Zwiększony popyt dzięki pozyskaniu nowych klientów i szybszemu zaspokajaniu ich potrzeb przyczynił się do wzrostu liczby pracowników i ogólnego rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa.

Produkty CALIPRI Smart to bezprzewodowe urządzenia przenośne służące do dokonywania całkowicie bezdotykowych pomiarów profili, szczelin i linii wzorniczych. Oprogramowanie urządzeń pozwala na osiągnięcie wysokiej dokładności pomiarów. Urządzenia oferowane przez firmę mają ogromny potencjał do zmiany rynku przyrządów pomiarowych przeznaczonych do mierzenia profili dwuwymiarowych.

Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku oprogramowanie wbudowane w uniwersalne urządzenie, które może zostać dostosowane do wielu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Do najważniejszych klientów docelowych należą przedsiębiorstwa kolejowe, przemysł samochodowy oraz przemysł stalowy, przede wszystkim walcownie.

Jednym z głównych zastosowań produktów CALIPRI Smart jest prowadzenie kontroli bezpieczeństwa i zapewnianie jakości oraz konserwacja pojazdów szynowych. Nowoczesne produkty skracają czas dokonywania wymaganych pomiarów o połowę, jednocześnie sprawiając, że ich wykonywanie jest dwa razy tańsze niż w przypadku korzystania z urządzeń mechanicznych. Oprogramowanie można z łatwością dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta, zaś dzięki produkcji na szeroką skalę spółka może oferować swoje produkty w konkurencyjnych cenach.

Światowa prezentacja dwóch produktów

Ekspansji rynkowej towarzyszył także wzrost liczby oferowanych produktów. Na rynku pojawiły się dwa nowe urządzenia: CALIPRI Hot, jedyne przenośne urządzenie przeznaczone do pomiarów profili wykonanych z gorącej stali, a także CALIPRI C42-single-app, będące samodzielnym rozwiązaniem opracowanym w celu zastąpienia mechanicznych urządzeń pomiarowych.

„Urządzenie CALIPRI Hot umożliwia pracownikom walcowni uzyskiwanie danych dotyczących jakości po dokonaniu pomiaru bezpośrednio na gorącej stali”, wyjaśnia Mošmondor. „Z racji tego, że zastosowanie naszego urządzenia pozwala na sprawdzenie dokładności wymiarów produktu podczas procesu walcowania, zakładamy, że zastosowanie urządzenia przełoży się na znaczną oszczędność czasu oraz kosztów po stronie klienta”.

Urządzenie CALIPRI C42-single-app pozwala na dokonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów cyfrowych profili kół kolejowych. Mošmondor uważa, że rozwiązanie to powinno stopniowo wypierać mniej dokładne urządzenia mechaniczne. Produkt ten odgrywa ważną rolę w procesie zapewniania bezpieczeństwa transportu towarów i osób. Dodatkowo usprawnia także pracę osób zatrudnionych w warsztatach kolejowych, fabrykach samochodów oraz walcowniach stali.

Możliwy wpływ rozwiązania

Korzystanie z produktów CALIPRI Smart eliminuje konieczność stosowania niebezpiecznych procedur pomiarowych i zmniejsza liczbę wypadków. Dodatkowo urządzenie obniża także zagrożenie manipulacją danych. Wysoka pewność danych pomiarowych prowadzi do poprawy bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w przemyśle kolejowym, gdzie mogą wystąpić niebezpieczne awarie kół, hamulców i szyn.

Wkrótce po zakończeniu projektu spółka NEXTSENSE została przejęta przez Hexagon, wiodącego globalnego dostawcę rozwiązań informatycznych. „Połączenie z silnym partnerem o zasięgu globalnym umożliwi spółce NEXTSENSE dostarczanie nowych innowacji produktowych i przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu jeszcze lepszego wsparcia i usług dla obecnych klientów z branży kolejowej i motoryzacyjnej”, podsumowała Mošmondor.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

CALIPRI Smart, mechaniczne urządzenie pomiarowe, przemysł kolejowy, przemysł samochodowy, CALIPRI Hot, CALIPRI C42-single-app
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę