Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Wi-5 — Wynik w skrócie

Project ID: 644262
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.3.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Gospodarka cyfrowa

Inteligentne funkcje ograniczą chaos w sieciach bezprzewodowych

Gwałtowny wzrost popytu na sieci bezprzewodowe doprowadził do konieczności poprawy koordynacji ogromnych ilości danych przepływających przez tego rodzaju sieci. W ramach inicjatywy UE zrealizowano projekt architektury sieci mający na celu ograniczenie zakłóceń i zwiększenie wydajności w przeciążonych środowiskach.
Inteligentne funkcje ograniczą chaos w sieciach bezprzewodowych
Finansowany przez UE projekt Wi-5 (What to do With the Wi-Fi Wild West) zajmował się kwestią nieefektywnego wykorzystania zakresu częstotliwości dostępnych dla sieci Wi-Fi oraz rosnącego popytu na sieci bezprzewodowe. W tym celu zespół projektowy opracował innowacyjne technologie umożliwiające przekształcenie istniejących punktów dostępowych (AP) i przystosowanie ich do obsługi nowego rodzaju nowoczesnych sieci Wi-Fi.

„Zwiększanie liczby punktów dostępowych w jednym obszarze sprawia, że sygnały Wi-Fi zaczynają nakładać się na siebie, zmniejszając tym samym ogólną przepustowość sieci”, wyjaśnia koordynator projektu prof. Qi Shi. Co więcej, punkty dostępowe skonfigurowane na tym samym kanale zakłócają nawzajem swoje funkcjonowanie. Dzięki technologii Wi-5 punkty dostępowe stają się inteligentnymi urządzeniami sieciowymi. „Mamy do czynienia z typową sytuacją, w której wszystkie strony starają się czerpać jak największe korzyści ze wspólnego zasobu”, stwierdził prof. Shi. „W sytuacji, w której popyt przewyższa podaż, każdy bezpośredni konsument i użytkownik aktywnie szkodzi innym dopóty, dopóki nikt nie będzie mógł skorzystać ze wspólnego dobra”.

Narzędzia usprawniające koordynację sieci Wi-Fi

Zespół projektowy Wi-5 opracował zintegrowany system automatycznie wykrywający i minimalizujący zakłócenia w sieciach bezprzewodowych oraz zwiększający przepustowość sieci dla użytkowników. „Nasz system przewyższa dostępne rozwiązania komercyjne, a co więcej, może zostać wdrożony na ogromnej liczbie już dostępnych urządzeń”, twierdzi prof. Shi. „Ponadto nasz projekt koncentruje się wyłącznie na punktach dostępowych oraz infrastrukturze, a zatem nie wymaga dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniach użytkowników końcowych”.

Partnerzy projektu zintegrowali nowe inteligentne funkcje, aby umożliwić koordynację sieci, co przyczynia się do zmniejszania zakłóceń i optymalizacji wykorzystania zakresu częstotliwości dostępnych dla sieci Wi-Fi. Uczestnicy projektu zajęli się usprawnieniem technologii grupowania pakietów na potrzeby ruchu składającego się z wielu niewielkich pakietów, między innymi usług głosowych lub gier. Ponadto niezależna od operatorów platforma współpracy punktów dostępowych umożliwia koordynację pomiędzy punktami dostępowymi różnych operatorów znajdującymi się na danym obszarze.

Zespół pracujący w ramach projektu opracował nowatorski zestaw inteligentnych funkcji, który kompleksowo usprawnia istniejące punkty dostępowe sieci bezprzewodowych i oferuje bezproblemowe przełączanie z prędkością 20 razy wyższą od tej oferowanej przez najlepsze technologie dostępne na rynku. Wszystko to dla zwiększenia wygody użytkowników przemieszczających się i korzystających z usług w czasie rzeczywistym. W celu weryfikacji koncepcji członkowie zespołu wdrożyli system Wi-5 w formie kodu open source w różnych środowiskach, w tym w prawdziwych sieciach.

Jak podkreśla profesor Shi, główną zaletą projektu Wi-5 jest „sprawiedliwe podejście do użytkowników”. Wdrożenie punktów dostępowych Wi-Fi koordynowanych przez system Wi-5 umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnego zakresu częstotliwości i sprawiedliwe rozdzielenie pasma pomiędzy użytkowników w oparciu o ich wymagania dotyczące przepustowości. „Oznacza to, że użytkownicy o wysokim zapotrzebowaniu na przepustowość, na przykład przesyłający strumieniowo filmy w wysokiej rozdzielczości, będą mogli korzystać z sieci w taki sam sposób jak użytkownicy sprawdzający pocztę elektroniczną lub media społecznościowe”, dodał.

Kolejną zaletą Wi-5 jest fakt, że nowe rozwiązanie może zostać wdrożone w wielu środowiskach, nie tylko w miejscach, gdzie występuje duża liczba punktów dostępowych. Rozwiązanie może być również stosowane w przypadku środowisk o niskim zagęszczeniu, takich jak duże domy z ograniczonym zasięgiem sieci Wi-Fi.

Inteligentne, elastyczne i stabilne sieci Wi-Fi

Przewidywane skutki wdrożenia nowego rozwiązania są naprawdę liczne. Rozwiązanie Wi-5 zwiększa wydajność systemów komunikacji bezprzewodowej i poprawia wykorzystanie dostępnych częstotliwości. Dodatkowo poprawia także wydajność i jakość korzystania z sieci do zastosowań takich jak aplikacje działające w czasie rzeczywistym oraz wideo, usprawniając koordynację między sąsiadującymi punktami dostępowymi i oferując możliwość bezproblemowego przełączania użytkowników w pionie i w poziomie. Co więcej, rozwiązanie Wi-5 może radykalnie zmniejszyć zużycie energii przez sieć bezprzewodową dzięki połączeniu dynamicznego dostosowywania mocy, równoważenia obciążenia i grupowania pakietów. Inteligentny dobór kanałów pozwala w jak największym stopniu wykorzystać dostępne częstotliwości, aby zaspokoić palące zapotrzebowanie na dalsze poszerzanie pasma sieci Wi-Fi.

Mimo zakończenia projektu Wi-5 w dalszym ciągu trwają prace nad dalszą poprawą funkcjonowania systemu i osiąganiem coraz lepszych rezultatów. Każdy z partnerów już teraz aktywnie wykorzystuje rezultaty projektu Wi-5 do opracowywania własnych produktów i usług, tak aby niektóre aspekty technologii były wykorzystywane w przyszłości w celach komercyjnych.

„Dzięki projektowi Wi-5 opracowany zestaw inteligentnych rozwiązań będzie w stanie rozwiązać rzeczywiste problemy dotyczące współczesnego ekosystemu sieci bezprzewodowych”, podsumowuje prof. Shi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wi-5, Wi-Fi, inteligentne funkcje, sieci bezprzewodowe, grupowanie pakietów, punkty dostępowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę