Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

3D Tune-In — Wynik w skrócie

Project ID: 644051
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.4.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Gospodarka cyfrowa

Użytkownicy aparatów słuchowych uczą się poprzez gry wideo

Utrata słuchu występuje powszechnie wśród starzejącej się ludności Europy, jednak odpowiednie korzystanie z zaawansowanych, cyfrowych aparatów słuchowych może być dla niektórych użytkowników trudne. W ramach pewnej finansowanej przez UE inicjatywy nawiązano współpracę z przemysłem gier wideo, aby zaoferować im nowe rozwiązania.
Użytkownicy aparatów słuchowych uczą się poprzez gry wideo
Nowoczesne aparaty słuchowe mogą się pochwalić wieloma użytecznymi funkcjami umożliwiającymi poprawę i dostosowanie możliwości słuchowych użytkowników, takimi jak zmniejszenie hałasu tła, poprawę odbioru konkretnych dźwięków lub dostosowanie do niektórych środowisk. Niestety funkcje te mogą być trudne do zrozumienia, a wielu użytkowników wykorzystuje swoje cyfrowe aparaty słuchowe w taki sam sposób, jak urządzenia analogowe.

W odpowiedzi na ten stan rzeczy realizowany w programie „Horyzont 2020” projekt 3D Tune- In zgromadził zainteresowane strony z przemysłu gier wideo i środowisk akademickich oraz producentów aparatów słuchowych i użytkowników końcowych w celu stworzenia cyfrowych gier o tematyce utraty słuchu i wykorzystania technologii stosowanych w aparatach słuchowych.

Poprzez proces angażujący użytkowników, inicjatywa ta umożliwiła użytkownikom końcowym poznanie, przegląd i dostosowanie aparatów słuchowych w różnych sytuacjach. „Projekt umożliwił również osobom bez zaburzeń słuchu lepiej zrozumieć, jak utrata słuchu może wpływać na codzienne czynności oraz w jaki sposób aparat słuchowy poprawia tę sytuację”, mówi koordynator projektu dr Lorenzo Picinali.

Realistyczne doświadczenie

We współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora gier wideo oraz przy wsparciu środowiska akademickiego partnerzy projektu badali nowe, niezwiązane z rozrywką, aplikacje dotyczące utraty słuchu oraz technologii stosowanych w aparatach słuchowych. Pomogło to także dostawcom aparatów słuchowych ocenić i zademonstrować różne funkcje ich produktów oraz poprawić jakość świadczonych przez nich usług.

Naukowcy opracowali zestaw narzędzi 3D Tune-In C++, bibliotekę zawierającą przeznaczone zarówno dla głośników, jak i słuchawek, trójwymiarowe symulacje dźwięków w wysokim stopniu odwzorowujące dźwięki rzeczywiste i umożliwiające zanurzenie się w nich. Pozwala to użytkownikom symulować w środowisku wirtualnym dźwięk słyszany przez aparat słuchowy, a także różne typologie i stopnie utraty słuchu. Łatwy w obsłudze interfejs aplikacji testowej umożliwia użytkownikom aparatów słuchowych, audiologom i wielu innym zainteresowanym stronom wykorzystanie zestawu narzędzi bez konieczności przebrnięcia przez złożony kod i ustawienia.

Użytkownicy mogą również symulować ich własny stopień utraty słuchu oraz pokazać swoim bliskim i rodzinie jak bardzo skomplikowany jest proces rozumienia mowy, gdy jednocześnie słychać inne dźwięki, co ma miejsce choćby przy rodzinnym stole. „Wyposażona w zestaw narzędzi aplikacja testowa jest nieodpłatna i można ją pobrać bezpośrednio ze strony internetowej projektu, podczas gdy kod open source jest dostępny z naszego konta w usłudze GitHub”, wyjaśnia dr Picinali.

Mnogość aplikacji

Partnerzy projektu stworzyli również pięć aplikacji dla różnych grup osób niedosłyszących i niewykazujących upośledzenia słuchu. „Musiclarity” to internetowa aplikacja wspierająca osoby niedosłyszące i korzystające z aparatów słuchowych podczas słuchania muzyki. „Dartanan” to mobilna aplikacja dla dzieci, która pomaga im w nauce o funkcjonalności ich aparatów słuchowych poprzez zabawną i angażującą grę.

Aplikacja „Play&Tune” została zaprojektowana specjalnie dla osób dorosłych korzystających z aparatów słuchowych, a jej zadaniem jest objaśnienie użytkownikowi różnych funkcji aparatu słuchowego przy wykorzystaniu prostego i angażującego interfejsu. Darius Adventure jest mobilną aplikacją dla dzieci bez problemów ze słuchem, która uczy je o życiu osób z upośledzeniem słuchu, symulując warunki utraty słuchu i angażując dziecko w próbowanie różnych aparatów słuchowych i strategii komunikacji, które mają poprawić ich słuch.

AudGamPRO to oparta na głośnikach aplikacja desktopowa umożliwiająca odtwarzanie warunków akustycznych panujących w sytuacjach życia codziennego, która umożliwia audiologom weryfikację czy aparaty słuchowe zostały prawidłowo skonfigurowane. „Wykorzystując opracowany przez nas zestaw narzędzi, można symulować złożone środowiska dźwiękowe, takie jak stacja kolejowa czy hałaśliwa restauracja i pokazać, w jaki sposób aparat słuchowy może poprawić sytuację bez konieczności dopasowania prawdziwego urządzenia, a jedynie przy wykorzystaniu naszego wirtualnego”, zauważa dr Picinali.

Projekt 3D Tune-In przyniesie zatem korzyści użytkownikom aparatów słuchowych, osobom z uszkodzonym słuchem, audiologom i ogółowi społeczeństwa. „Ułatwienie korzystania z istniejących, pomijanych lub zaniedbywanych funkcji aparatów słuchowych i optymalizacja ich potencjału znacznie poprawi jakość życia osób niedosłyszących oraz ich interakcji z innymi ludźmi i otaczającym ich środowiskiem”, podsumowuje dr Picinali.

Słowa kluczowe

3D Tune-In, aparat słuchowy, aplikacja, gra wideo, cyfrowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę