Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SQS — Wynik w skrócie

Project ID: 738767
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne

Lepsza analiza nasienia wspomoże hodowlę świń

Finansowani przez UE naukowcy opracowali innowacyjny zautomatyzowany system analizy jakości nasienia (ang. seminal quality system, SQS), na potrzeby szybkiej i rzetelnej analizy próbek nasienia oraz zwiększenia produkcji i rentowności hodowli świń.
Lepsza analiza nasienia wspomoże hodowlę świń
Centra zajmujące się sztuczną inseminacją (ang. artificial insemination, AI) chcą poprawić wskaźniki reprodukcji świń dzięki szybszemu i bardziej niezawodnemu systemowi do analizy jakości nasienia knurów. Wyższy wskaźnik płodności świń mógłby pomóc rolnikom zaspokoić rosnący popyt na wieprzowinę i pomóc w żywieniu rosnącej światowej populacji. Jak twierdzi Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, poziom globalnej produkcji i konsumpcji mięsa wzrośnie z 233 mln ton w 2000 r. do 300 mln ton w 2020 r.

Skuteczność sztucznej inseminacji zależy od kilku czynników, lecz najbardziej krytycznym jest określenie jakości nasienia, gdyż obecnie stosowane metody nie są ani skuteczne, ani praktyczne. Prowadzony w ramach programu „Horyzont 2020” projekt SQS podjął się tego wyzwania, opracowując zautomatyzowany system na potrzeby optymalizacji produkcji nasienia, skracający czas analizy i zapewniający prawidłowy poziom jakości nasienia.

Szybka i dokładna analiza

System ten wykorzystuje zjawisko fluorescencji do badania trzech głównych czynników wpływających na płodność nasienia: żywotności, stężenia i morfologii plemników. W czasie wynoszącym poniżej dwóch minut automatycznie oblicza również objętość i liczbę potrzebnych dawek. „Łatwość stosowania i fakt, że proces jest zautomatyzowany, pozwala centrom inseminacyjnym na wytwarzanie dawek gwarantujących wysoki poziom potencjału reprodukcyjnego”, mówi dr Rosa Planelles, koordynator projektu i kierownik laboratorium w dziedzinie badań i rozwoju w firmie Zoitech lab (należącej do sektora MŚP).

SQS jest w dziedzinie inseminacji najlepszym technologicznie narzędziem do analizy jakości nasienia dostępnym dla sektora hodowli świń. „Jest to jedyny system, który zapewnia precyzyjną, zautomatyzowaną analizę jakości błony komórkowej przy pomocy łatwego w obsłudze, suchego systemu wybarwiania, który dostarcza natychmiastowych wyników”, wyjaśnia dr Planelles. „Urządzenie SQS, zestaw SQS i laboratorium SQS tworzą w całości system SQS, który został zwalidowany zarówno przez ekspertów, jak i przez użytkowników końcowych w trakcie projektu”, dodaje.
Raporty wyników są przechowywane w zautomatyzowanej bazie danych, co umożliwia wybór określonych danych i ich filtrowanie, a także usprawnia proces podejmowania decyzji. Ponadto pozwala użytkownikom na przechowywanie danych i dzielenie się nimi z innymi systemami w różnych miejscach.

Ogromne korzyści dla rolników

Badacze mieli na celu dostarczenie przełomowego rozwiązania umożliwiającego przemysłowi hodowli świń zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych poprzez poprawę poziomu reprodukcji świń o co najmniej 15% i zmniejszenie kosztów o 50%, zwiększając tym samym ich przychody. „System SQS stanowi najlepsze technologicznie narzędzie dla przemysłu rolnego i przemysłu sztucznej reprodukcji ze względu na to, że nie wymaga przeszkolenia ani kalibracji, ponieważ wykorzystuje uproszczony proces wybarwiania, co przekłada się na prosty i tani proces identyfikacji, umożliwiający automatyczne zliczanie próbek”, zauważa dr Planelles.

Narzędzie to jest odpowiednie dla ośrodków AI mających do dyspozycji ponad 100 knurów, które są w pełni zaangażowane w produkcję i charakteryzowanie świńskiego nasienia przeznaczonego do sprzedaży rolnikom. Jest również dostosowany do zakładów hodowli świń o różnej wielkości, które chcą przeanalizować jakość nasienia własnych knurów i zwiększyć reprodukcję świń.
Dzięki szybkim i dokładnym analizom jakości nasienia SQS już teraz pomaga rolnikom i ekspertom w dziedzinie sztucznej reprodukcji działającym w sektorze hodowli świń. „Urządzenie to może szybko uzyskiwać wiarygodne i precyzyjne wyniki dotyczące jakości nasienia oraz zmniejszać obciążenie pracą związaną z wprowadzaniem danych i ich analizą. Obniża również poziom błędu i błędnej interpretacji wyników oraz ułatwia podejmowanie decyzji”, podsumowuje dr Planelles.

Słowa kluczowe

SQS, świnia, nasienie, sztuczna inseminacja (AI), rolnik
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę