Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ETC — Wynik w skrócie

Project ID: 636126
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.4.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Transport i mobilność, Gospodarka cyfrowa

Bardziej nowoczesne podróżowanie po UE

Sposób, w jaki wykorzystujemy podróże lokalne i transgraniczne i za nie płacimy, ma się kategorycznie zmienić się w ciągu najbliższych kilku lat. Będzie to możliwe dzięki postępowi technologicznemu i nowemu, interesującemu podejściu do transportu publicznego.
Bardziej nowoczesne podróżowanie po UE
Podróżni coraz szerzej korzystają z zaawansowanych systemów elektronicznej sprzedaży biletów (e-biletów) i planowania podróży. Jeśli jednak chcą podróżować do innego kraju, muszą zapoznać się z lokalnym systemem kart elektronicznych, kosztem transportu i najlepszymi metodami płatności.

Rozwiązaniem dla bezproblemowej podróży transgranicznej są interoperacyjne systemy sprzedaży e-biletów, które wymieniają między sobą dane i udostępniają informacje. Aby osiągnąć ten cel, uczestnicy projektu ETC, finansowanego ze środków UE w ramach programu „Horyzont 2020”, opracowali systemy techniczne i określili wymagany poziom zarządzania, wykorzystując koncepcję podróżowania przy użyciu konta (ang. account-based travelling, ABT).

Idea polega na tym, że system przenosi informacje o pasażerach i biletach z karty elektronicznej i umieszcza je na „koncie” w chmurze. Zasadniczo chodzi o to, ze bilet jest zapisany na koncie, a nie na karcie. Ponadto stosowanie interoperacyjnej koncepcji ABT nie wymaga regulacji na szczeblu UE. „Rozwiązanie ABT jest uznawane za kolejny krok w procesie unowocześniania wielu systemów e-biletowych”, mówi koordynator projektu Roel Testroote.

Połączenie systemów

Partnerzy projektu zachęcali operatorów elektronicznej sprzedaży biletów i przewoźników do tego, aby zaczęli korzystać z rozwiązania ABT. „System European Travellers Club (ETC) może działać obok istniejącego systemu sprzedaży biletów, który jest wdrożony w danym kraju”, wyjaśnia Testroote. Opracowaliśmy normy, procesy i technologie, które są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, dzięki czemu uzyskaliśmy korzyści płynące z interoperacyjności”, dodaje.

Celem jest umożliwienie wzajemnego uznawania większej liczby systemów (lub „klubów podróżniczych”) w państwach członkowskich i regionach poprzez ustanowienie przez ETC ram zaufania. Pozwoli to podróżującym na płynne korzystanie z istniejącego konta ponad granicami i systemami. Jak wyjaśnia Testroote: „Gdy to rozwiązanie osiągnie masę krytyczną i przyciągnie odpowiednią liczbę podróżnych, nawet ci przewoźnicy czy operatorzy systemów, którzy na razie są niechętni, będą mieli silną motywację do przyłączenia się”.

Testowanie ABT w warunkach laboratoryjnych

Badacze opracowali działania pilotażowe w Niemczech, aby wykazać użyteczność ABT dla podróżnych korzystających z planowania i rezerwacji biletów online, podróżujących zarówno na terenie regionu, jak i za granicę, oraz działania pilotażowe w Holandii obejmujące podróżnych korzystających z biletów w systemie Pay-As-You-Go. Kolejne działania pilotażowe wdrożono w Luksemburgu, gdzie celem była integracja za pomocą ABT usług transportowych i nietransportowych (takich jak np. parking). Testroote zauważa: „Informacje zwrotne otrzymane z naszych programów pilotażowych bardzo pozytywnie odnoszą się do korzyści, jakie mogą przynieść podróże o charakterze transgranicznym i wykorzystujące technologie mobilne. Połowa respondentów twierdzi, że dzięki ETC częściej korzysta z transportu publicznego za granicą”.

Systemy opracowane przez ETC są testowane w European Travel Lab, znajdującym się na stacji kolejowej Amersfoort w Holandii, które działa jako stały obiekt demonstracyjny mający na celu informowanie opinii publicznej, zainteresowanych stron i władz lokalnych. „Podczas wizyty w laboratorium każdy może sprawdzić, jak działa podróżowanie przy użyciu konta, a także otrzymać informacje na temat podróży bezpośrednio na smartfona, korzystając ze swojego konta w chmurze”, twierdzi Testroote. „Dzięki naszemu rozwiązaniu można podróżować za granicę, posługując się własną kartą podróżną, z którą można połączyć inne usługi dostępne w systemie podróżowania przy użyciu konta, takie jak parking”.

System sprzedaży biletów ETC może sprawić, że podróżowanie stanie się płynne i bezproblemowe, co przełoży się na szersze wykorzystanie środków transportu publicznego i zwiększoną współpracę między organami ds. transportu na terenie Europy. Interoperacyjny system ABT może przyczynić się do powstania bardziej zrównoważonych środków transportu i poprawy jakości życia obywateli UE.

Słowa kluczowe

ETC, transport, sprzedaż biletów, transgraniczny, podróżowanie przy użyciu konta
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę