Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

NEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 644334
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.3.
Kraj: Norwegia
Dziedzina: Gospodarka cyfrowa

Aplikacje internetowe poprawiają interakcję z usługami sieciowymi

W ramach finansowanego ze środków UE projektu wprowadzono zmiany architektoniczne w Internecie, które pomogą dostosować usługi sieciowe do aplikacji. Oznacza to, że innowatorzy mogą wytwarzać szybsze, bardziej niezawodne i bezpieczniejsze aplikacje.
Aplikacje internetowe poprawiają interakcję z usługami sieciowymi
Coraz częściej nowe usługi i innowacje internetowe wymagają usprawnionej architektury warstwy transportowej, w tym lepszej komunikacji między aplikacją a siecią, a także płynnych protokołów transportowych. Jest to szczególnie ważne dla rozwoju MŚP i zapewnienia im równych szans z większymi graczami.

Usprawnienie protokołów transportu internetowego

Projekt NEAT przyczynił się do innowacji w usługach internetowych poprzez opracowanie bezpłatnego systemu transportu opartego na otwartym kodzie źródłowym, który ułatwia MŚP korzystanie z obecnych protokołów transportowych. Pomogło to przygotować się na zmiany w architekturze Internetu, tak aby innowatorzy mogli płynnie integrować nowe usługi warstwy transportowej.

„Typowa aplikacja internetowa opiera się na protokołach transportowych, aby móc działać w sieci”, mówi David Ros, główny naukowiec i koordynator projektu NEAT. „Gry, strumieniowe transmisje wideo, czaty i nowoczesne przeglądarki internetowe zazwyczaj wykorzystują różne protokoły transportowe oparte na technologii z lat osiemdziesiątych XX wieku, która nie odzwierciedla już potrzeb dzisiejszych aplikacji internetowych ani różnorodności sieci i systemów”, wyjaśnia uczony. Twórcy aplikacji często muszą zintegrować stare protokoły i ponownie napisać swoją aplikację w przypadku wprowadzenia nowego, lepszego protokołu transportowego, co hamuje innowacje ze względu na sposób, w jaki aplikacje komunikują się w sieci.

Mając na uwadze fakt, że aplikacje sieciowe korzystają z tych protokołów poprzez interfejs programowania aplikacji (API), w ramach projektu NEAT opracowano nowy system transportowy, który oferuje rozszerzony transportowy API. Ten ostatni koncentruje się na usługach transportowych, a nie na protokołach, co pozwala programistom na bardziej naturalne określenie wymagań aplikacji. „Stworzyliśmy system, który dba o wybór najlepszej dostępnej kombinacji protokołu transportowego, opcji transportowych, połączeń komunikacyjnych i innych krytycznych czynników w oparciu o wymagania aplikacji, żądaną usługę transportową i wcześniej określone zasady, takie jak unikanie niepewnych połączeń WiFi”, objaśnia Ros.

Co ważne, system NEAT osiąga to w sposób przejrzysty dla aplikacji. Automatycznie zajmuje się urządzeniami w sieci, które mogą blokować niektóre protokoły transportowe, wykrywa najlepsze dostępne funkcje transportowe i współpracuje z siecią w celu poprawy komfortu użytkowania tam, gdzie jest to możliwe.

System transportowy open source sprzyja innowacjom

Wielu gigantów stworzyło własne systemy transportowe, które zapewniają najlepsze osiągi w zastosowaniach o specjalnych wymaganiach sieciowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu NEAT opracowano prototypową architekturę transportową i system transportowy, który został udostępniony jako bezpłatny kod open source. „Prowadzi to do wyrównania szans dla innowacyjnych małych przedsiębiorstw, z których często pochodzą nowe aplikacje internetowe”, podkreśla Ros.

Baza kodów NEAT stanowi dla twórców aplikacji przykład i punkt wyjścia do budowy nowoczesnych systemów transportowych, które mogą wykorzystać i dostosować do własnych aplikacji. Prototyp ten wykazał również wykonalność podejścia do usług transportowych (TAPS), standaryzowanego obecnie w ramach grupy zadaniowej ds. inżynierii Internetu (IETF), której NEAT jest jednym z najsilniejszych uczestników. Jak dotąd NEAT jest jedynym systemem open source kompatybilnym ze standardem TAPS.

Warto zauważyć, że „partnerzy konsorcjum NEAT albo już sprzedają produkty oparte na rozwiązaniach opracowanych w projekcie, albo rozważają zastosowanie jego rezultatów w ramach swoich planów działania i strategii biznesowych”, podsumowuje Ros. Za pośrednictwem standardów IETF koncepcje NEAT są wdrażane w komercyjnych systemach operacyjnych przez podmioty branżowe spoza konsorcjum.

Słowa kluczowe

NEAT, protokoły transportowe, aplikacje internetowe, architektura transportu internetowego, API, interfejs programowania aplikacji, inżynieria internetu, IETF
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę