Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Pewas AQS — Wynik w skrócie

Project ID: 807831
Kraj: Słowacja
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Żywność i zasoby naturalne, Zmiana klimatu i środowisko

Bez deszczu, tylko słońca blask? Aquaholder® Seed+ zupełnie sprawnie radzi sobie z hodowlą roślin w warunkach suchych

Nasilający się problem niedoborów wody oraz wrażliwość nasion na suszę są głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost wskaźników strat w zbiorach. Finansowani przez UE naukowcy zrewolucjonizowali proces obróbki nasion, który wesprze rolników na obszarach ubogich w wodę.
Bez deszczu, tylko słońca blask? Aquaholder® Seed+ zupełnie sprawnie radzi sobie z hodowlą roślin w warunkach suchych
Ze względu na nieprzewidywalność warunków klimatycznych konieczne jest opracowanie rozwiązań, które będą zarówno wszechstronne, jak i łatwe do zastosowania. Problemem tym zajęli się badacze projektu Pewas AQS, którzy twierdzą, że są bliscy sukcesu.

„Do tej pory wszelkie próby nanoszenia warstw superabsorbentów na nasiona nie powiodły się z powodu wieloetapowości procesu, który udało się przeprowadzić w laboratorium, ale nie na skalę przemysłową”, wyjaśnia Ján Horváth, koordynator projektu i dyrektor generalny firmy Pewas, słowackiego MŚP stojącego za tą inicjatywą. Zespół projektu usiłował więc wprowadzić dobrze poznane i certyfikowane superabsorbenty bezpośrednio do stosowanego obecnie standardowego procesu obróbki nasion.

Efektem działań prowadzonych w ramach projektu jest Aquaholder® Seed+, dzięki któremu proces ten stał się tylko jednoetapowy. To nowe podejście, oparte na koncepcji hydrostymulacji, będzie mogło zostać wdrożone na skalę przemysłową z wykorzystaniem dobrze poznanych i certyfikowanych superabsorbentów.

Kontrola w rękach rolników

„Staramy się wyposażyć rolników w skuteczne, proste i szybkie rozwiązanie, które pomoże im złagodzić skutki susz, będących jedną z największych przeszkód stojących na drodze do zrównoważonego rolnictwa”, mówi Horváth. Wyniki badań laboratoryjnych i wstępnych badań terenowych wskazują na to, że osiągnięcie tego celu jest coraz bliżej.

Chociaż proces walidacji nadal trwa, rozwiązanie Pewas AQS zaowocowało już co najmniej trzema znaczącymi wynikami. Przy jego stosowaniu zaobserwowano poprawę parametrów wschodów o 20–50%. Przejawiało się to większą liczbą roślin, lepiej rozwiniętym układem korzeniowym, zwiększoną sprawnością i witalnością oraz jednolitą gęstością roślin.

Dzięki pracom projektu udało się również zwiększyć o 10–15% wydajność plonów z hektara oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę niezbędną do rozpoczęcia kiełkowania o 30–40%. Ten ostatni pozytywny wynik „umożliwia roślinom wzrost w mniej korzystnych warunkach, ułatwiając kiełkowanie i wcześniejsze rozpoczęcie fotosyntezy (będącej znaczącym źródłem energii dla roślin)”, twierdzi Horváth.

Obecnie, w drugim roku badań terenowych, potrzebne będą jeszcze co najmniej dwa sezony rolnicze dla uzyskania możliwie największej ilości istotnych danych statystycznych. „Jak dotąd sprawdziliśmy nasze rozwiązanie w 12 krajach i na 10 różnych rodzajach roślin uprawnych”, mówi koordynator projektu.

Wysiew na rzecz przyszłego wzrostu

Ze względu na ogromne zaangażowanie projektu w badania stosowane oraz ścisłą współpracę z przyszłymi klientami handlowymi bardziej szczegółowe informacje pochodzące z wstępnych badań nie są jeszcze ogólnodostępne. Firma Pewas współpracuje również z partnerami międzynarodowymi z różnych krajowych instytucji badawczych i prywatnych podmiotów badawczych oraz z użytkownikami końcowymi. „Zdajemy sobie sprawę ze złożoności naszych badań oraz z faktu, że nie jesteśmy w stanie prowadzić ich samodzielnie”, przyznaje Horváth. „Informacje związane z badaniami będą publikowane po zakończeniu fazy walidacji produktu, co ma nastąpić w ciągu dwóch najbliższych lat”.

Na razie badacze z projektu Pewas AQS upowszechniają informacje poprzez ogólne prezentacje rozwiązania Aquaholder® Seed+ podczas konferencji i udział w wydarzeniach wewnętrznych prowadzonych przez duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, z którymi już współpracują. Film przedstawiający krótki przegląd zastrzeżonego procesu hydrostymulacji jest dostępny na YouTube.

Horváth zauważa również, że istnieją różne platformy oferujące możliwości rozpowszechniania informacji firmom z sektora MŚP, którym przyznano dotacje Komisji Europejskiej lub pieczęć doskonałości. Są to między innymi giełdy kooperacyjne, sieć Enterprise Europe Network, sesje coachingowe i szczyty innowacji. Wszystkie te rozwiązania oferują możliwość dodatkowej prezentacji informacji potencjalnym klientom i partnerom badań naukowych.

Sam projekt Pewas AQS otrzymał pieczęć doskonałości w drugim etapie instrumentu dla MŚP uruchomionego w ramach programu „Horyzont 2020” w 2018 r.

Lokalne sukcesy, globalny wpływ

Potencjał Aquaholder® Seed+ ma zasięg globalny. Chociaż rozwiązanie to najlepiej sprawdza się w niezwykle suchych regionach, wykazuje także potencjał do wykorzystania w regionach, które nie zawsze były pozbawione wody. W odniesieniu do tego ostatniego zastosowania Horváth wyjaśnia, że „rozwiązanie to działa jak »zabezpieczenie« przeciw niewystarczającej ilości wilgoci w glebie”.

Dzięki zastrzeżonemu, jednoetapowemu procesowi pokrywania nasion superabsorbentami rozwiązanie Pewas ma potencjał, by stać się pierwszą i jedyną metodą przezwyciężania zasadniczych barier przy przenoszeniu podobnych rozwiązań ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Oczami wyobraźni partnerzy projektu Pewas AQS widzą w przyszłości urzeczywistnienie efektów swoich prac dzięki skutecznej komercjalizacji, dodatkowy rozwój ich produktu oraz wielu klientów, którzy skorzystają z proponowanego przez nich rozwiązania.

Słowa kluczowe

Pewas AQS, nasiono, roślina uprawna, Aquaholder® Seed+, superabsorbent, susza, rolnictwo, hydrostymulacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę