Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

STEPLA PLUS — Wynik w skrócie

Project ID: 726605
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne, Gospodarka cyfrowa

Mobilna aplikacja telefoniczna dla zdalnego monitorowania zwierząt gospodarskich

Rolnicy mogą teraz cieszyć się większymi zyskami i spokojem ducha dzięki zdalnemu systemowi zarządzania żywym inwentarzem, który przesyła na ich telefony aktualizacje dotyczące lokalizacji i stanu zdrowia zwierząt.
Mobilna aplikacja telefoniczna dla zdalnego monitorowania zwierząt gospodarskich
Rolnictwo to tradycyjnie przemysł, który wymaga dużych nakładów czasu i pieniędzy, ale odwdzięcza się niskim zwrotem. Każde narzędzie, które pomoże hodowcom zarządzać ich inwentarzem na dużych i odległych obszarach oraz pomoże zapewnić lepszą jakość, poprawę stanu zdrowia zwierząt i mniejszą liczbę strat wskutek chorób lub wypadków, jest zawsze mile widziane.

W wyniku finansowanego przez UE projektu STEPLA PLUS realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” opracowano pierwszą usługę ICT dla hodowców zwierząt gospodarskich, która oferuje funkcje monitorowania i identyfikacji na potrzeby lokalizacji zwierząt w czasie rzeczywistym. Składa się ona z elektronicznej obroży do gromadzenia danych, które są przesyłane do chmury za pośrednictwem sieci Internetu przedmiotów, a następnie analizowane przy użyciu algorytmów Big Data.

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie globalnej platformy dla producentów żywego inwentarza, która stworzy ekosystem oprogramowania mobilnego do wykorzystania przez rolników, lokalne władze, weterynarzy, ubojnie, a nawet konsumentów. „Dzięki tej aplikacji rolnicy będą widzieli na swoich smartfonach, gdzie są ich zwierzęta i w jakim są stanie”, mówi koordynator projektu Carlos Callejero.

Dla zapewnienia poufności danych interfejs użytkownika, bazy danych i funkcje są ze sobą wzajemnie powiązane w obrębie wspólnych rozwiązań chmurowych. „Dzięki temu systemowi informacje są przesyłane między zainteresowanymi stronami. Na przykład raport sporządzony przez weterynarza jest automatycznie współdzielony z rolnikiem”, wyjaśnia Callejero.

Trwałe rozwiązanie

Naukowcy stworzyli wysoce trwały prototyp dla krów wyposażony w wydajne, operujące na wysokich częstotliwościach radiowych czujniki aktywności i temperatury oraz pojemną baterię. Prototyp ten może zatem raportować o lokalizacji zwierząt, ich mobilności i stanie zdrowia, przesyłając dane do opartego na chmurze, otwartego oprogramowania FIWARE, gdzie są one przetwarzane i analizowane w celu określenia stanu zwierzęcia.

Jednym z największych wyzwań było opracowanie osłon obroży, które będą w stanie przetrwać wstrząsy i niekorzystne warunki pogodowe, a także będą odpowiednie do wykorzystania na oddalonych obszarach wiejskich, gdzie zasięg usług telekomunikacyjnych jest niski. Jak twierdzi Callejero: „Nasze urządzenie jest wytrzymałe, lekkie, ergonomiczne i wodoszczelne. I stanie się najlepszym przyjacielem noszących je zwierząt”.

Ponadto naukowcy zwiększyli moc anteny obroży oraz zmniejszyli rozmiar i koszty elektronicznego wyposażenia. Opracowali również nowe możliwości teledetekcyjne w formie sondy temperatury i dostosowali obrożę do innych rodzajów zwierząt.

Zwierzęta całe i zdrowe

Dzięki elektronicznym obrożom rolnicy zawsze mogą wiedzieć, gdzie są ich zwierzęta, jaką mają temperaturę ciała, jaka jest ich aktywność i ogólny stan zdrowia. „To urządzenie pomaga rolnikom poprzez zmniejszenie strat w zwierzętach, redukcję problemów zdrowotnych zwierząt oraz poprawę wskaźników cielenia i dobrostanu zwierząt”, zauważa Callejero.

Ponadto poprawi ono identyfikowalność mięsa i umożliwi poznanie wpływu działalności hodowlanej na środowisko. System ten jest także rozszerzany na konie, owce, kozy, a nawet zwierzęta domowe, a także na dziką zwierzynę, taką jak dziki, jelenie i ptaki, aby ułatwić ich lokalizację i pogłębić naszą wiedzę na temat ich zachowania. Rozwiązanie to już teraz pomaga w prowadzeniu cyfrowej transformacji sektora żywego inwentarza w ponad 700 gospodarstwach rolnych w północnej Hiszpanii.

Rozszerzenie projektu STEPLA PLUS na pozostałą część Europy będzie odpowiedzią na potrzeby potencjalnego rynku liczącego ponad 90 milionów krów, a we Francji, Irlandii, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie zostaną przeprowadzone badania pilotażowe mające na celu pobudzenia rozwoju sieci. „Poprzez zmniejszenie strat, optymalizację zasobów i poprawę rentowności system ten ułatwi zarządzanie gospodarstwami rolnymi zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Komercjalizacja rozwiązania projektu STEPLA PLUS pod nazwą Digitanimal rozpoczęła się już nie tylko w Europie, ale również między innymi w Australii, Kolumbii i Afryce Południowej”, zauważa Callejero.

Słowa kluczowe

STEPLA PLUS, żywy inwentarz, rolnik, obroża, dane, smartfon, FIWARE, DIGITANIMAL
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę