Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

BEWITCHING — Wynik w skrócie

Project ID: 703141
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe

Projekt Bewitching: sposób na podejmowanie mądrzejszych wyborów

W przypadku wyborów, których konsekwencje występują w różnych punktach czasowych, krótkoterminowa korzyść często bierze górę nad korzyścią długoterminową, jak w przypadku zjedzenia ciasta w danej chwili i późniejszego przyrostu masy ciała. W ramach projektu BEWITCHING zbadano, w ujęciu jednostki i całego społeczeństwa, w jaki sposób można podejmować lepsze wybory.
Projekt Bewitching: sposób na podejmowanie mądrzejszych wyborów
Wybory międzyokresowe towarzyszą nam na przestrzeni całego życia i mogą mieć niezwykle poważne konsekwencje. Nie chodzi tylko o takie sytuacje, jak przybranie na wadze i konieczność wymiany całej garderoby na nową. Politycy, na przykład, muszą czasem wybierać między krótkoterminowym sukcesem wyborczym a odbudowaniem gospodarki państwa (o ile tylko zastosują tę niepopularną politykę oszczędnościową). Naukowcy muszą opracować przepisy dotyczące inżynierii genetycznej, uwzględniając natychmiastowe korzyści dla produkcji leków i żywności, jak również prawdopodobną długoterminową szkodę dla środowiska i niebezpieczeństwo wystąpienia nieprzewidzianych skutków genetycznych.

Sposób na podejmowanie mądrzejszych wyborów długoterminowych

W ramach unijnego projektu BEWITCHING sprawdzano, czy odpowiedzią na to może być tzw. „nudging” (szturchanie), pojęcie z dziedziny ekonomii behawioralnej. Stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie, który prowadził badania, dr Bram Zandbelt wprowadza tę ideę „poprzez opracowanie dla wyboru pewnego kontekstu, który wykorzystuje nasze tendencje poznawcze i delikatnie naprowadza nas na podjęcie wyborów, które są lepsze dla nas i dla społeczeństwa”.

Jednym ze sposobów wpływania na wybory międzyokresowe jest „ramowanie” w określony sposób czasu, w którym wystąpią skutki danego wyboru i wykorzystanie do tego dat kalendarzowych. Na przykład, podejmujemy bardziej cierpliwe wybory w przypadku, gdy wyniki przyszłych działań zostaną opisane przy pomocy dat kalendarzowych. Wkładanie czasu podjęcia danego wyboru w pewne ramy jest często skutecznym sposobem na wpływanie na wybory międzyokresowe. Rozsądniejszy wybór podejmiemy w przypadku, gdy widzimy konkretną datę, np. 1 maja, zamiast frazy opisującej pewne odroczenie w czasie („w ciągu 30 dni”).

Wykorzystanie ramowania czasowego w praktyce jest utrudnione, ponieważ warunkujące je mechanizmy psychologiczne nie zostały jeszcze poznane. Zrozumienie procesu podejmowania pozornie irracjonalnych wyborów może pomóc w opracowaniu nowatorskich interwencji zmieniających zachowanie. Projekt BEWITCHING wykorzystał eksperyment behawioralny i nowe modele obliczeniowe, aby określić mechanizmy ramowania czasowego w procesie podejmowania decyzji międzyokresowych. Hipoteza, na której oparto prace, zakładała, że ramowanie czasowe zmienia sposób, w jaki postrzegamy czas.

Mechanizmy z modeli i podejmowanie decyzji

W ramach projektu BEWITCHING prowadzono prace nad zdefiniowaniem mechanizmów zaangażowanych w ramowanie czasowe oraz sposobu, w jaki wpływa ono na wybór międzyokresowy. W tym celu opracowano i przetestowano obliczeniowy model skutków ramowania, a także zadania wyboru międzyokresowego. Plan zarządzania danymi opisuje natomiast praktyki przetwarzania danych.

Aby określić celowość badania, zespół przeprowadził szeroko zakrojone symulacje komputerowe w celu zdefiniowania projektu tego doświadczenia oraz wielkości próby (liczby uczestników i liczby testów) na potrzeby tego badania. Zbieranie i analiza danych nadal trwają.

Znaczący wpływ krótko- i długoterminowy

Jak dodaje od siebie Zandbelt, „stypendium programu Marie Skłodowska-Curie pozwoliło mi rozwinąć umiejętności przydatne w karierze w trzech dziedzinach – wspierania badaczy ze środowisk akademickich w prowadzeniu otwartych i odtwarzalnych badań naukowych, pracy w charakterze naukowca w przemyśle oraz pracy w charakterze badacza danych w sektorze rządowym lub przemysłowym”.

Poszczególne umiejętności obejmują nową wiedzę fachową w dziedzinie podejmowania decyzji opartych na wartości, kontrolę motywacyjną oraz modelowanie obliczeniowe i wzmocnienie umiejętności miękkich, w tym organizacyjnych, przywódczych i komunikacyjnych, które wspierają przejście na ścieżkę kariery poza środowiskiem akademickim. Zwiększona widoczność związana z organizacją warsztatów oraz silnie zaznaczona obecność w mediach społecznościowych także poprawiły możliwości szerzenia wiedzy akademickiej.

Ten zestaw danych może być przydatny dla ekonomistów behawioralnych, psychologów eksperymentalnych i neurologów poznawczych, którzy zainteresowani są tematyką wyborów międzyokresowych i skutków ramowania. Ogólnie rzecz biorąc, badania te umożliwią naukowcom, decydentom politycznym, klinicystom i przedsiębiorstwom lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób ramowanie wpływa na proces podejmowania decyzji. Jak dodaje na koniec dr Zandbelt, „ostatecznie wiedza ta może pomóc we wprowadzaniu inteligentnych praktyk politycznych, spersonalizowanych interwencji i technologii opartych na nudgingu, które sprzyjają zachowaniom nastawionym na przyszłość oraz zmniejszają koszty społeczne w Europie i na całym świecie. Jednakże, ponieważ wyniki tego badania nie są jeszcze kompletne i wymagają analizy, tylko czas pokaże, co z niego wyniknie”.

Słowa kluczowe

BEWITCHING, wybór międzyokresowy, ramowanie czasowe, model obliczeniowy, nudging, ekonomia behawioralna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę