Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

GRICAS — Wynik w skrócie

Project ID: 687556
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.6.
Kraj: Francja
Dziedzina: Bezpieczeństwo, Transport i mobilność

Lotnicze SOS wkracza w erę zaawansowanych technologii

Technologia satelitarna nowej generacji jest niezbędna do doskonalenia działań poszukiwawczych i ratowniczych na niebie i morzu. Obecnie w użyciu jest nowo opracowany sprzęt przyspieszający wdrażanie tej technologii.
Lotnicze SOS wkracza w erę zaawansowanych technologii
Szybkie poszukiwanie poszkodowanych i usuwanie skutków katastrof lotniczych i morskich ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia ludzkiego. Katastrofy lotnicze nad oceanem – od nieszczęśliwego lotu 447 Air France po lot 370 linii lotniczych Malaysia Airlines – są trudne do zlokalizowania. Skłoniło to Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i powiązane zainteresowane strony do zmiany sposobu śledzenia statków powietrznych poprzez opracowanie zintegrowanego światowego lotniczego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GADSS).

Aby wesprzeć te starania, finansowany przez UE projekt GRICAS miał na celu opracowanie systemu autonomicznego śledzenia niebezpieczeństwa (ADT) dla samolotów komercyjnych. „Dzisiejsze samolotowe radiolatarnie satelitarne opierają się na ręcznej aktywacji i wykrywaniu wstrząsów, ale nie działają dobrze, gdy samolot jest w ruchu lub gdy ulegnie katastrofie na morzu”, mówi partner projektu Thibaud Calmettes. „Nowy europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo (GNSS) otwiera drogę do znacznie skuteczniejszych działań poszukiwawczo-ratowniczych”, dodaje.

Nowe podejście powinno zwiększyć dokładność z 5 km do 200 m i umożliwić zlokalizowane samolotu w zaledwie 2 minuty zamiast obecnych 2 godzin. Mogłoby to ostatecznie pomóc w ratowaniu życia tam, gdzie liczy się każda minuta, i zapewnić krytyczny wgląd w wypadki.

Nowa technologia przenosi alarmy radiowe na nowy poziom

Galileo umożliwia określanie w czasie rzeczywistym położenia zagrożonych statków powietrznych i ogólnie pozycjonowanie z dużą dokładnością, przy czym wspierany jest dzięki ulepszeniom w ramach obecnego międzynarodowego programu Cospas-Sarsat – inicjatywy w zakresie satelitarnych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Cospas-Sarsat zainicjował udoskonalenia oparte na technologii MEOSAR (Medium-Earth Orbit Search and Rescue) nowej generacji, która łączy w sobie zalety wcześniejszych technologii wykorzystujących niską orbitę okołoziemską, LEOSAR, i orbitę geostacjonarną, GEOSAR. „GRICAS przyczynił się do potwierdzenia wykonalności koncepcji GADSS/ADT opartej na przełomowym rozwiązaniu MEOSAR”, podkreśla Calmettes. „Pomogło to w zdefiniowaniu koncepcji operacyjnych ADT i udoskonaleniu automatycznej aktywacji radiolatarni alarmowych uruchamianych podczas lotu oraz przyczyniło się do ulepszenia sposobu, w jaki stacje naziemne mogą dostosować system do potrzeb lotnictwa cywilnego”, wyjaśnia.

Dzięki nowej technologii opartej na Cospas-Sarsat MEOSAR każdy samolot w niebezpieczeństwie może zostać zlokalizowany i śledzony na całym świecie. „Dotyczy to również sytuacji, gdy na pokładzie samolotu nie jest już dostępny żaden inny system”, tłumaczy Calmettes. „Zgodnie z zaleceniami ADT wspieranymi przez ICAO radiolatarnia jest w pełni autonomiczna i zasilana własnym zasilaczem, bez konieczności polegania na jakimkolwiek innym systemie pokładowym w celu uruchomienia funkcji lokalizacji”, wyjaśnia. Jedną z najważniejszych cech nowej technologii jest to, że Galileo umożliwia dwukierunkową komunikację z radiolatarnią i może wysyłać kluczowe wiadomości w miarę rozwoju niebezpiecznych sytuacji.

Wdrażanie rozwiązań opracowanych w projekcie

Zgodnie z zaleceniem ICAO dotyczącym autonomicznego systemu wykrywania i identyfikacji statków powietrznych w niebezpieczeństwie od 2021 r. wszystkie komercyjne statki powietrzne muszą być wyposażone w system ADT. W świetle tych zmian technologia MEOSAR jest gotowa do wprowadzenia na rynek, a projekt GRICAS potwierdził wydajność tego systemu.

Ponadto koordynator projektu spółka Thales Alenia Space wprowadziła na rynek produkt pod nazwą MEOLUT-Next, który jest zgodny z nową technologią. „MEOLUT-Next to sprzęt stacji naziemnych, który może zbierać i przetwarzać odpowiednie dane poszukiwawczo-ratownicze przekazywane przez Galileo i inne satelity GNSS”, mówi Calmettes.

Nowa technologia radiolatarni została niedawno przetestowana również na statkach morskich, co potwierdziło jej przydatność w przypadkach, gdy tradycyjny kontakt radiowy był nieskuteczny ze względu na warunki pogodowe. Ogólnie rzecz biorąc, przełomowa technologia Thales Alenia Space okazała się bardziej efektywna i szybsza niż wszystkie poprzednie technologie dzięki wykorzystaniu potężnego systemu MEOSAR. Efektem już ratowanie życia ludzkiego, a także oszczędność czasu i pieniędzy.

Słowa kluczowe

GRICAS, statki powietrzne, satelity, systemy poszukiwawczo-ratownicze, Galileo, MEOSAR, autonomiczne śledzenie niebezpieczeństwa, GNSS, radiolatarnia alarmowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę