Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PARTAKE — Wynik w skrócie

Project ID: 699307
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.4.7.1
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Transport i mobilność, Zmiana klimatu i środowisko, Gospodarka cyfrowa

Zarządzanie ruchem lotniczym w przyszłości

Zautomatyzowany system opracowany przez finansowany ze środków UE zespół naukowców może pomóc kontrolerom ruchu lotniczego w zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów bez niekorzystnego wpływu na pojemność przestrzeni powietrznej i preferencje linii lotniczych.
Zarządzanie ruchem lotniczym w przyszłości
Zespół projektu PARTAKE realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” zastosował innowacyjne procedury i technologie, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom w zakresie zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w związku z rosnącym popytem na transport lotniczy. Inicjatywa ta jest finansowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia SESAR, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego powołanego w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Celem partnerów projektu była poprawa przepływu samolotów w europejskiej przestrzeni powietrznej i minimalizacja prawdopodobieństwo potencjalnych „konfliktów”. Do takich konfliktów dochodzi, gdy trasy co najmniej dwóch samolotów zbiegają się na chwilę w punkcie, w którym strefy bezpiecznej minimalnej odległości zostają potencjalnie utracone.

Głównym założeniem było wyeliminowanie czynników zależnych od czasu i przestrzeni oraz zapewnienie lotniskom połączonym z systemem ATM całościowego oglądu sytuacji. „Obecnie, pomimo ogromnej ilości pozyskiwanych w czasie rzeczywistym danych dotyczących lotnisk, samolotów, sektorów przestrzeni powietrznej oraz tego, jak będą one ewoluować w przyszłości, nie ma narzędzi do analizy zależności czas-przestrzeń”, mówi koordynator projektu prof. Miquel Angel Piera.

Członkowie konsorcjum wdrożyli innowacyjny system wspomagania decyzji, który koordynuje odloty zgodnie z informacjami lotniskowymi na temat dróg kołowania i dróg startowych, a także stanu lotniska. „Analizujemy przestrzenne i czasowe współzależności między torami lotu i wspieramy wdrażanie mechanizmów zaradczych, które zmniejszają prawdopodobieństwo interwencji kontrolera ruchu lotniczego, przy jednoczesnym zachowaniu pojemności przestrzeni powietrznej i preferencji linii lotniczych”, wyjaśnia prof. Piera.

Cyfryzacja przestrzeni powietrznej

Naukowcy opracowali nowe narzędzia do cyfryzacji, wspierające przestrzenną i czasową analizę informacji w ruchu lotniczym, aby zidentyfikować zdarzenia zbiegu tras (potencjalne konflikty). Stworzyli też narzędzie do wspomagania decyzji dla wielu lotnisk, aby ułatwić płynne zarządzanie odlotami.

Kluczowym rezultatem nowych metod cyfryzacji przestrzennej i czasowej było utworzenie linii bazowej wspierającej projektowanie nowych wskaźników do analizy sytuacji konfliktowych, które uzupełniają konwencjonalne liczniki wejścia i obłożenia. Nowe proponowane dane pomiarowe są wyświetlane na desce rozdzielczej, która pokazuje oparte na czasie informacje o wybranych sektorach, lokalizacjach i czasie trwania konfliktów oraz związanych z nimi lotów.

Ponadto nowe wskaźniki są wykorzystywane do obliczania środków zaradczych mających na celu utrzymanie pojemności przestrzeni powietrznej, zmniejszenie prawdopodobieństwa interwencji kontrolera i zachowanie preferencji użytkowników przestrzeni powietrznej. Projekt zapewnił także ramy do zarządzania niepewnością w torze lotu generowane na poziomie lotniska lub wynikające z warunków pogodowych.

Korzyści dla wszystkich

Projekt PARTAKE wydłuży żywotność niektórych obecnych narzędzi ATM poprzez zapewnienie im nowych funkcji, które rozszerzają wachlarz narzędzi dostępnych dla dostawców usług nawigacji lotniczej. Integracja z narzędziami decyzyjnymi opartymi na współpracy z portem lotniczym usprawni prognozowanie procesów na lotniskach i zapewni lepszą sekwencję odlotów w celu zwiększenia wydajności pasa startowego i zmniejszenia prawdopodobieństwa interwencji kontrolera ruchu lotniczego.

Projekt przyniesie również korzyści użytkownikom przestrzeni powietrznej, ponieważ zmniejszy potrzebę rozwiązywania konfliktów i poprawi akceptowalność nowych technologii poprzez angażowanie użytkowników końcowych podczas walidacji i projektowania ostatecznego interfejsu człowiek-maszyna. „Narzędzie koordynujące odloty samolotów między portami lotniczymi, pozwalające na uniknięcie konfliktów w strefie powietrznej, zapewni korzyści ekonomiczne liniom i portom lotniczym oraz poprawi punktualność pasażerów”, podsumowuje prof. Piera.

Słowa kluczowe

PARTAKE, konflikt, lotnisko, zarządzanie ruchem lotniczym (ATM), przestrzeń powietrzna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę