Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

WASTCArD — Wynik w skrócie

Project ID: 645759
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.3.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Nieinwazyjne i niezawodne czujniki nowej generacji do wykrywania anomalii rytmu serca

Nieprawidłowości rytmu serca są główną przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego i zgonów na tym tle. W krajach rozwiniętych nagły zgon sercowy odpowiada za 50% przypadków śmiertelnych z przyczyn kardiologicznych. Ponieważ leczenie może być skuteczne tylko w przypadku wczesnego wykrycia arytmii, w ramach unijnego projektu opracowano nowe narzędzie diagnostyczne na potrzeby prewencyjnej profilaktyki klinicznej.
Nieinwazyjne i niezawodne czujniki nowej generacji do wykrywania anomalii rytmu serca
Najczęściej występującym podłożem arytmii jest częstoskurcz komorowy lub migotanie komór. U osób nadal prowadzących stosunkowo aktywny tryb życia migotanie przedsionków jest najbardziej powszechną formą arytmii i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru i niewydolności serca, szczególnie w przypadku osób starszych.

Chociaż właściwe leczenie może być skuteczne, problem tkwi w tym, że na potrzeby diagnozowania tego schorzenia, w określonym przedziale czasowym konieczne jest ciągłe noszenie urządzeń monitorujących lub wykorzystanie technik inwazyjnych, takich jak wszczepialne rejestratory arytmii. Są one wprowadzane podskórnie pod ścianę klatki piersiowej. Chociaż urządzenia te mogą monitorować rytm serca przez dłuższy czas, ich stosowanie wiąże się z ryzykiem infekcji oraz znacznymi kosztami wynikającymi z hospitalizacji.

„WASTCArD to nieinwazyjne, długoterminowe urządzenie rejestrujące rytm serca, które znacząco wpłynie na wiele obszarów wczesnej diagnostyki i leczenia w dziedzinie kardiologii, ponieważ umożliwi długoterminowe rejestrowanie rytmu serca, nie wiążąc się z niedogodnościami i zawodnością stosowania samoprzylepnych elektrod żelowych”, mówi profesor Omar J. Escalona, koordynator projektu WASTCArD.

W ramach projektu opracowano nowy, zaawansowany i oparty na suchych elektrodach system monitorowania, który umożliwi nieprzerwane, długoterminowe, i nieinwazyjne rejestrowanie nagrań EKG. Wyrób ten przyjął formę wygodnej opaski na rękę, którą mogą stosować pacjenci kardiologiczni, u których zaburzenia rytmu serca mają charakter przemijający. „Będzie mógł być także stosowany na potrzeby profilaktycznych, długoterminowych badań przesiewowych wykorzystujących EKG (elektrokardiografię) u zdrowych osób potencjalnie narażonych na choroby serca ze względu na aktywność zawodową lub sportową. Jednak cel będzie ten sam: umożliwić wczesne wykrywanie i diagnozowanie chorób serca”, wyjaśnia prof. Omar.

Dręczącym problemem związanym z taką technologią są zaburzenia sygnałów wynikające z „szumów” wywołanych przez ruch lub aktywność mięśniową w ramieniu. Dlatego w ramach projektu WASTCArD opracowano zaawansowaną technologię przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym, aby skutecznie oczyścić sygnał EKG z nadmiaru szumów.

„Wykorzystując innowacyjne suche elektrody, opracowaliśmy technologię potrzebną do stworzenia dedykowanego systemu wbudowanego w przenośne urządzenie do wychwytywania sygnałów EKG, aby w sposób wiarygodny wykrywać i odzyskiwać elektryczną aktywność serca. System działa w trybie ciągłym, przez długi czas, przy odległych i słabych dwubiegunowych odprowadzeniach EKG, głównie wzdłuż lewego ramienia”, mówi profesor.

Możliwość rejestrowania w sposób nieinwazyjny rytmu serca w warunkach ambulatoryjnych w dłuższej perspektywie czasowej zmniejszy również koszty hospitalizacji, obniżając ilość pobytów szpitalnych z nocowaniem oraz wizyt pacjentów w ambulatoriach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Prof. Escalona szybko wskazuje też, że oczekiwania te są w perspektywie długoterminowej zupełnie uzasadnione, gdyż „przewidywana jest kontynuacja projektu na drugim etapie. Pozwoli to szybciej cieszyć się korzyściami, na jakie już teraz możemy wskazać, takimi jak: obniżenie wskaźników nagłych zgonów i śmiertelnych przypadków arytmii, badania przesiewowe sportowców przed udziałem w zawodach, fibrylacja przedsionków, tele-opieka zdrowotna i telemedycyna oraz korzyści w obszarze zaburzeń związanych z kołataniem serca”.

Chociaż z korzyści tych nie można jeszcze skorzystać, prof. Escalona chciałby, aby partnerstwo, które zawiązało się między dwoma MŚP zaangażowanymi w konsorcjum stojące za projektem WASTCArD, dalej kwitło. „Będzie to miało ostatecznie wpływ na wzrost produkcji przedsiębiorstw oraz ich dojrzałość i stabilność w perspektywie długoterminowej, co z kolei może zaowocować pojawieniem się na europejskim, podzielonym ze względu na wiek pacjentów, rynku opieki zdrowotnej w obszarze chorób układu krążeniowego, usług z zakresu opieki zdrowotnej nad pacjentami cierpiącymi na choroby sercowo-naczyniowe”, wyjaśnia.

Jeśli chodzi o populację osób starszych, szacowany ogólny rynek usług opieki zdrowotnej w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i powiązanych z nimi urządzeń wynosi około 70% rocznego europejskiego kosztu chorób układu krążenia i licznych chorób współistniejących. „Biorąc pod uwagę stan rynku, »inteligentny« i wygodny produkt, taki jak ten, zapewni wysoki poziom zwrotu inwestycji”, mówi prof. Escalona.

Słowa kluczowe

WASTCArD, zaburzenia rytmu serca, badania EKG, urządzenie monitorujące EKG na jedną rękę, czujniki suchych elektrod EKG, techniki usuwania szumów EKG
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę