Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

TraumiR — Wynik w skrócie

Project ID: 707362
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Zdrowie

Przewidywanie zaburzenia stresowego pourazowego za pomocą miRNA

Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu TraumiR pracują nad ustaleniem, czy kwasy mikrorybonukleinowe mogą pomóc w przewidywaniu podatności jednostki na rozwój zaburzenia stresowego pourazowego.
Przewidywanie zaburzenia stresowego pourazowego za pomocą miRNA
Zaburzenie stresowe pourazowe (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie psychiczne, które może objawiać się po ekspozycji na zagrażające życiu traumatyczne wydarzenie, takie jak walka, napaść lub klęska żywiołowa. Choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak ponowne przeżywanie traumatycznego zdarzenia przez retrospekcje lub nawracające koszmary senne, ciągłe unikanie przypomnień o wydarzeniu, negatywne nastroje i skrajne podekscytowanie.

Chociaż 40–90% osób jest narażonych na przeżycie traumatycznego zdarzenia w pewnym momencie życia, PTSD rozwinie się tylko u małego odsetka społeczeństwa (7% i 12%). Jednak osoby z PTSD są sześć razy bardziej narażone na ryzyko popełnienia samobójstwa, a roczne koszty utraty wydajności szacuje się na około 3 mld USD. „Przy braku konkretnych sposobów leczenia i skutecznych terapii dla każdego pacjenta musimy skupić się na efektywnych strategiach profilaktycznych, wczesnych interwencjach i spersonalizowanej medycynie”, mówi koordynatorka projektu TraumiR Laurence de Nijs. „W tym celu konieczne jest zidentyfikowanie markerów, które odróżniają osoby o wysokim i niskim ryzyku rozwoju PTSD po ekspozycji na traumę – i to właśnie zamierzał osiągnąć zespół projektu TraumiR”.

Potencjał miRNA

Celem finansowanego ze środków UE projektu TraumiR (microRNAs in susceptibility to traumatic stress) było ustalenie, czy kwasy mikrorybonukleinowe (miRNA) mogą służyć jako biomarkery podatności na rozwój PTSD. Aby zidentyfikować cząsteczki miRNA potencjalnie związane z podatnością na rozwój PTSD po ekspozycji na stres u ludzi, naukowcy wykorzystali próbki krwi pobrane od dużej grupy ponad 1000 holenderskich żołnierzy rozmieszczonych w aktywnej strefie działań wojennych w Afganistanie. Chociaż większość żołnierzy była narażona na traumatyczne zdarzenie, tylko niektórzy wykazywali objawy PTSD.

Korzystając z nowoczesnych technik sekwencjonowania i narzędzi bioinformatycznych, naukowcy zidentyfikowali kilka rodzajów miRNA, których poziom we krwi różnił się pomiędzy osobami cierpiącymi na PTSD i osobami cieszącymi się dobrym zdrowiem psychicznym. Gdy porównano wyniki badań na ludziach z wynikami uzyskanymi z analiz krwi trzech zwierzęcych modeli PTSD, naukowcy odkryli wspólne miRNA u myszy i ludzi.

Wyniki te następnie porównano z profilami miRNA w ciele migdałowatym, czyli regionie mózgu uczestniczącym w rozwoju PTSD; na tej podstawie wybrano jeden potencjalny rodzaj miRNA do dalszych badań.

„W końcu mogliśmy wykazać, że ten miRNA reguluje związane ze stresem zaburzenia pamięci w przebiegu PTSD”, mówi de Nijs. „Te interesujące wyniki są obecnie powielane i walidowane na kohorcie weteranów US Marine”.

Potencjalny duży wpływ

Oprócz dostarczenia nowego wglądu w mechanizmy biologiczne leżące u podstaw zróżnicowanej podatności na stres traumatyczny, zespół projektu TraumiR zrobił również pierwszy krok w kierunku zastosowań klinicznych. W ramach projektu zidentyfikowano profile miRNA we krwi, które mogą przewidywać podatność na stres traumatyczny, sugerując tym samym, że miRNA mogą potencjalnie służyć jako biomarkery.

Dzięki tym badaniom wkrótce może być możliwe usprawnienie przewidywania, które osoby są bardziej podatne na rozwój PTSD, co oznacza, że będzie można​je odróżnić od osób odpornych za pomocą prostego testu z krwi. Jeżeli taki biomarker zostanie opracowany i zatwierdzony, może to mieć istotny wpływ na tę dziedzinę badań. „Ponieważ pomiar miRNA we krwi jest stosunkowo prosty i obiektywny, ta metoda przesiewowa może znaleźć zastosowanie w badaniu dużych społeczności, a tym samym będzie mieć ogromny wpływ na zagrożone populacje”, mówi de Nijs. „Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania i ogromne obciążenie związane z tą przypadłością, potencjalna redukcja częstości występowania PTSD zaledwie o 5% będzie już miała ogromny wpływ na nasze zdrowie i społeczeństwo”.

Słowa kluczowe

TraumiR, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD, zdrowie psychiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę