Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

i3-Food — Wynik w skrócie

Project ID: 635478
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.2.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie, Technologie przemysłowe, Gospodarka cyfrowa

Nowoczesna technologia optymalizuje przetwórstwo spożywcze

Technologie przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwinęły, jeśli chodzi o oszczędność czasu i energii, wydłużony okres przydatności do spożycia w handlu detalicznym oraz produkty gotowe do użycia. Wdrażanie takich technologii w przemysłowej produkcji żywności jest jednak nadal raczej ograniczone.
Nowoczesna technologia optymalizuje przetwórstwo spożywcze
Istnieje szereg przeszkód utrudniających wdrażanie technologii przetwórstwa spożywczego. Są to przede wszystkim niska akceptacja lub odrzucenie przez konsumentów, utrudniony dostęp do rynku oraz brak wiedzy i informacji wśród producentów żywności na temat sposobów integracji takich technologii. Ponadto brakuje odpowiedniego systemu walidacji, który pozwoliłby zintegrować te technologie w jeden system w oparciu o ogólne podejście.

Osiągnięcie optymalnej kontroli procesu dla zrównoważonego przetwórstwa spożywczego

Podejmowanie ryzyka i inwestowanie w ulepszanie linii technologicznych jest główną przeszkodą dla przemysłu, w tym zwłaszcza dla MŚP z sektora przetwórstwa spożywczego. Brakuje im czasu oraz zasobów potrzebnych do wdrożenia nowych niestandardowych procesów. Dzięki funduszom UE w ramach projektu i3-Food „zidentyfikowano bariery i opracowano plan pomocy w szerszym wdrażaniu technologii przetwórstwa spożywczego”, mówi koordynatorka projektu dr Claudia Siemer.

Zespół projektu i3-Food wdrożył trzy innowacyjne technologie przetwórstwa spożywczego w rzeczywistych warunkach przemysłowych, aby zapewnić ich szybkie i maksymalne wdrożenie na rynku. Konserwacja z użyciem pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF-P) płynnych produktów spożywczych, wysokociśnieniowa sterylizacja termiczna (HPTS) gotowych do spożycia posiłków oraz wytłaczanie niskościnające (wytłaczanie LS) zimnych produktów spożywczych zostały przeprowadzone do nowego etapu zastosowania przemysłowego.

Technika PEF-P wykorzystuje krótkie impulsy elektryczne w celu inaktywacji drobnoustrojów w produktach spożywczych przy jednoczesnym zachowaniu ich świeżości. W metodzie HPTS wysokie ciśnienie pozwala na zmniejszenia temperatury konserwacji produktów w porównaniu z innymi procedurami sterylizacji termicznej. Wytłaczanie LS poprawia walory sensoryczne produktów, takich jak lody. Te trzy technologie zostały wybrane ze względu na zbliżony poziom gotowości technologicznej.

W przypadku każdej z tych trzech technologii metoda przetwórstwa spożywczego wymaga kontroli żywności, a w procesie konieczne jest zastosowanie odpowiednich czujników. Potrzebna jest również wiedza na temat sposobu realizacji procesu. „Musieliśmy przyjrzeć się brakowi ciągłej kontroli procesu w trzech technologiach”, wyjaśnia dr Siemer. „Jest to bardzo ważne, gdy weźmie się pod uwagę, że niewielka różnica temperatur może prowadzić do dużych oszczędności energii lub do powstania bezpieczniejszego i/lub lepszego produktu”. Problem ten został rozwiązany poprzez opracowanie zatwierdzonych czujników do kontroli procesu online.

Partnerzy projektu opracowali koncepcję analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli dla każdej technologii. Użytkownicy, w tym firmy z branży spożywczej, mają teraz do dyspozycji systematyczne, zapobiegawcze podejście do bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesach produkcyjnych. Do ich dyspozycji są również pomiary projektowe pomagające w zmniejszeniu tych zagrożeń do bezpiecznego poziomu.

Przezwyciężenie barier rynkowych i zapewnienie maksymalnego wdrożenia na rynku

Członkowie zespołu przeanalizowali środowisko innowacji i zidentyfikowali możliwości szybkiej i łatwej penetracji rynku. Ich wysiłki zostały uwzględnione w trzech mapach drogowych, które przedstawiają potencjał rynku, czynniki sprzyjające i możliwe przeszkody oraz dalsze obszary zastosowania każdej z technologii. W sumie 30 ekspertów i uczestników rynku z 11 krajów i 25 instytucji połączyło siły w celu opracowania planów działań.

Dr Siemer podkreśla innowacyjny aspekt projektu i3-Food. Zorganizowano otwarte warsztaty informacyjne w Niemczech, Hiszpanii i Holandii, aby zaprezentować trzy technologie. Wzięło w nich udział 48 instytucji europejskich i zagranicznych. Pierwsi użytkownicy mieli możliwość anonimowego zastosowania technologii w swoich produktach. Złożono trzy unijne wnioski patentowe.

„Europejski przemysł spożywczy i sektor produkcji żywności i napojów oraz sektor wytwórczy skorzystają na projekcie i3-Food ze względu na szersze i szybsze zastosowanie opracowanych technologii przetwórstwa spożywczego, niższe koszty produkcji i wyższą jakość produktów”, podsumowuje dr Siemer.

Słowa kluczowe

i3-Food, przetwórstwo spożywcze, produkty spożywcze, kontrola procesu, konserwacja z użyciem pulsacyjnego pola elektrycznego, sterylizacja termiczna pod wysokim ciśnieniem, wytłaczanie niskościnające
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę