Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PROBIOTEARS — Wynik w skrócie

Project ID: 781080
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Probiotyki do pielęgnacji oczu

Problemy, takie jak zaczerwienienie, pieczenie i bolesność oczu lub zapalenie spojówek, mogą być trudne do wyleczenia. Naukowcy z UE ocenili wykonalność wprowadzenia na rynek probiotyków opracowanych specjalnie do pielęgnacji oczu.
Probiotyki do pielęgnacji oczu
Zapalenie spojówek jest poważnym problemem zdrowotnym dotykającym ponad 1100 mln ludzi na całym świecie. Zapalenie tkanki wyściełającej powiekę może być spowodowane przez wirusy, infekcje bakteryjne lub alergie. Obecnie do leczenia bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek stosuje się antybiotykowe krople do oczu i maści. Mogą one jednak powodować zmiany w zdrowym mikrobiomie oka i przyczyniać się do zwiększenia oporności patogennych szczepów. Inne sposoby leczenia, takie jak leki przeciwzapalne i przeciwhistaminowe, również mają niepożądane skutki uboczne, do których zaliczają się zwiększenie ciśnienia śródgałkowego lub problemy z rogówką.

Jako alternatywę dla stosowania antybiotyków firma AB BIOTICS SA opracowała innowacyjne rozwiązanie oparte na wykorzystaniu probiotyków. Wpływ wybranych szczepów probiotycznych potwierdzono za pomocą funkcjonalnych testów in vitro i in vivo, a bezpieczeństwo ich stosowania do oczu oceniono również w badaniach toksyczności na modelach zwierzęcych. Szczepy te umożliwiają szybkie i stabilne przywrócenie zdrowego mikrobiomu oka, zapewniają szybsze działanie przeciwzapalne i przeciwhistaminowe, są antagonistyczne wobec patogenów bez ryzyka zwiększenia ich oporności i pozwalają na uniknięcie stosowania antybiotyków.

Probiotyki dla mikrobiomu oka

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu PROBIOTEARS była ocena wykonalności zastosowania technologii modulacji mikrobiomu w okulistyce i pielęgnacji oczu. W ramach badania marketingowego zespół projektu PROBIOTEARS przeprowadził wywiady z głównymi zainteresowanymi stronami i zebrał opinie na temat stosowania probiotyków w dziedzinie pielęgnacji oczu. Naukowcy wykorzystali te informacje do opracowania kluczowych linii na potrzeby kolejnych etapów rozwoju projektu.


„Potraktowaliśmy to jako pierwszy krok w większym przedsięwzięciu”, wyjaśnia koordynator projektu, dr Jordi Espadaler. „Chcieliśmy ocenić, czy rynek okulistyczny – lekarze, farmaceuci i pacjenci – zaakceptowaliby taką koncepcję. Musieliśmy także ustalić, czego zainteresowane strony będą wymagać od tej technologii, aby stworzyć produkt użyteczny pod względem medycznym i komercyjnym”.

„Krótkowzroczność” w dziedzinie okulistyki

Badania nad populacjami bakteryjnymi w spojówce i ich rolą w zapewnianiu homeostazy i zdrowia tkanek oka są stosunkowo nową dziedziną. „Głównym problemem było znalezienie lekarzy posiadających wiedzę na temat mikrobiologii i roli mikrobiomu w obszarze ich specjalizacji (okulistyce)”, mówi dr Espadaler.

Zespół projektu PROBIOTEARS rozwiązał ten problem poprzez zorganizowanie sesji szkoleniowych dla okulistów prowadzonych przez mikrobiologów. Inicjatywa ta okazała się sukcesem, na co wskazuje zwiększone zainteresowanie tą dziedziną wśród kluczowych liderów opiniotwórczych.

Wizja przyszłości probiotyków w okulistyce

Zespół projektu finalizuje obecnie strategię dostępu do rynku i formułowanie pierwszego gotowego produktu. „Po uzyskaniu wystarczających wstępnych danych dotyczących stabilności chcielibyśmy przeprowadzić pilotażowe, mechanistyczne badanie otwarte z wykorzystaniem gotowej formuły produktu przed rozpoczęciem większego randomizowanego badania z grupą kontrolną”, wyjaśnia dr Espadaler. Kolejnym krokiem jest ustalenie najlepszego podejścia marketingowego równolegle do prowadzenia badań klinicznych.

Dr Espadaler podsumowuje swoją wizję stosowania probiotyków w dziedzinie ogólnej pielęgnacji oczu, a także w leczeniu chorób, takich jak zapalenie spojówek. „Nasz projekt nie zakończy się na jednym produkcie – traktujemy go bardziej jako punkt wyjścia do szerszego zastosowania modulacji mikrobiomu w pielęgnacji oczu”.

Słowa kluczowe

PROBIOTEARS, oko, probiotyki, zapalenie spojówek, mikrobiom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę