Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ORPHEUS — Wynik w skrócie

Project ID: 687645
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Gospodarka cyfrowa

Przyszłość słuchowisk radiowych

Nowa technologia pozwala na produkowanie bardziej atrakcyjnych audycji radiowych.
Przyszłość słuchowisk radiowych
Cyfrowe pliki audio stosowane do transmisji audycji radiowych są zazwyczaj tworzone w celu dopasowania do konkretnych kombinacji typów i umiejscowienia głośników. Jeśli warunki odtwarzania nie odpowiadają zamierzonej kombinacji, jakość transmisji może się pogorszyć. Niemniej jednak, obecne produkty pozwalają na bardzo niewielki zakres indywidualizacji w zakresie różnych rodzajów sprzętu lub osobistych preferencji.

Sytuację tę zmienia finansowany ze środków UE projekt ORPHEUS. Jak wyjaśnia lider projektu dr Andreas Silzle: „nasze konsorcjum, w którego skład wchodzą najwięksi europejscy nadawcy, stworzyło zestaw nowych narzędzi obejmujących cały proces nagrywania, produkcji i odtwarzania treści OBA (ang. object-based audio)”.

Dzięki OBA użytkownicy nie muszą już pracować z pojedynczymi niezmiennymi plikami. Zamiast tego produkty audio zawierają wiele oddzielnych obiektów dźwiękowych oraz metadane opisujące te obiekty i relacje między nimi. Urządzenie odtwarzające wykorzystuje informacje do optymalnego odtwarzania dźwięku w zależności od własnych możliwości, warunków otoczenia i preferencji użytkownika.

Nowe funkcje audio

Dwie z pierwszych kluczowych różnic odczuwalnych przez użytkowników to interaktywność i personalizacja. Przykładowo możliwe jest osadzenie pełnych transkrypcji w audycjach; natomiast w przypadku długich ścieżek użytkownicy mogą przeczytać treść i przejść bezpośrednio do interesujących ich fragmentów. Użytkownicy mogą również wybierać spośród różnych języków.

Kolejnym atutem jest dostępność. Użytkownicy mogą na przykład selektywnie zwiększyć głośność ścieżki i wyraźniej odróżnić dźwięk od hałasu z otoczenia.

Inną ważną cechą OBA jest immersyjność. Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć atrybut stereo, który sprawia, że nagrana muzyka brzmi realistycznie, jak występ na żywo.

„Trójwymiarowa jakość dźwięku zależy od nagrania”, mówi dr Silzle. „Używamy przestrzennego drzewa mikrofonów, czyli siatki 20 mikrofonów rozmieszczonych na różnych wysokościach i pozycjach w stosunku do wykonawców, oraz oddzielnych mikrofonów dla każdego solisty”. Każda ścieżka jest przekształcana w kontrolowany obiekt dźwiękowy. Słuchacz może potencjalnie wyizolować jeden instrument lub piosenkarza z zespołu.

Zawartość eksperymentalna

Podczas dwóch etapów pilotażowych zespół badawczy zademonstrował skuteczność narzędzi opracowanych w ramach projektu. Pięciu nadawców będących partnerami projektu ORPHEUS wykorzystało te narzędzia do produkcji eksperymentalnych słuchowisk mających wzbogacić doświadczenia słuchaczy. Na przykład słuchacze mogą poznawać historię z perspektywy różnych postaci.

Zawartość została zakodowana w formacie MPEG-H, który może być nadawany lub przesyłany strumieniowo. Każdy komputer lub urządzenie kompatybilne z MPEG-H może odtwarzać wszystkie funkcje OBA. Zespół ORPHEUS opracował również odpowiednią aplikację na urządzenia z systemem iOS, która została przetestowana przez ekspertów i użytkowników końcowych.

Dzięki próbnemu programowaniu i pokazom na targach dla profesjonalistów z branży projekt pomógł zmienić tradycyjne spojrzenie na produkcję audio. Wszyscy nadawcy i dostawcy usług transmisji strumieniowej są potencjalnymi użytkownikami OBA; ponadto, kilku nadawców aktywnie planuje rozpoczęcie korzystania z narzędzi ORPHEUS do produkcji interaktywnych treści telewizyjnych.

Zespół opracował również wytyczne techniczne dotyczące wdrożenia – w tym architekturę referencyjną i kod źródłowy dla renderera produkcyjnego OBA.

Dzięki projektowi ORPHEUS połączono wszystkie elementy techniczne niezbędne do upowszechnienia OBA. W ciągu kilku lat interaktywna obsługa materiałów audio za pomocą OBA może stać się standardem.

Słowa kluczowe

ORPHEUS, audio, transmisje, dźwięk, obiekt dźwiękowy, interaktywność, dźwięk cyfrowy, object-based audio
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę