Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

DECI — Wynik w skrócie

Project ID: 643588
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.1.
Kraj: Włochy
Dziedzina: Zdrowie, Gospodarka cyfrowa

Cyfryzacja opieki domowej nad osobami w podeszłym wieku

W przypadku osób starszych cierpiących na zaburzenia poznawcze samotne życie może okazać się szkodliwe dla ich zdrowia. Usługi pomocy mogą zapewnić im odpowiednie dyskretne wsparcie, co pozwoli im na prowadzenie niezależnego i komfortowego życia.
Cyfryzacja opieki domowej nad osobami w podeszłym wieku
W ramach projektu DECI zdefiniowano innowacyjne środowisko pozwalające osobom starszym z zaburzeniami funkcji poznawczych na prowadzenie niezależnego życia. „Projekt opierał się na modelu biznesowym zakładającym świadczenie usług opieki domowej w sposób zdalny, aby umożliwić samodzielne życie osobom starszym z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych i łagodną demencją”, wyjaśnia koordynator projektu prof. Paolo Locatelli.

W połączeniu z nowoczesnym, modułowym, elastycznym i skalowalnym modelem organizacyjnym oraz wsparciem platformy informatycznej opartej na innowacyjnych i łatwych do skopiowania technologiach system zapewnia wysoki poziom niezależności i dobrą jakość życia.

Trzy rozwiązania wspierające niezależność w domu

Rozwiązanie technologiczne obejmuje zintegrowaną platformę do opieki i interfejs internetowy. Umożliwiają one specjalistom dzielenie się informacjami na temat pacjentów oraz komunikację z pacjentami (pacjenci wchodzą w interakcje z opiekunem i uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych). Monitor aktywności w zegarku „smartwatch” rejestruje liczbę kroków i intensywność aktywności fizycznej pacjenta. Stworzono również aplikację coachingową, za pomocą której pacjenci uzyskują dostęp do komputerowej symulacji poznawczej i programu aktywności fizycznej.

Model usługowy i organizacyjny uwzględnia zdalny monitoring aktywności fizycznej pacjentów w zakresie przestrzegania programów ćwiczeń poznawczych i fizycznych oraz pozwala na ciągłą komunikację między klinicystami i pacjentami/opiekunami. Opiekun pacjenta obserwuje jego ogólną ścieżkę opieki i uzyskuje dostęp do systemu DECI. W Szwecji wprowadzono dodatkową innowację dzięki mobilnemu i multidyscyplinarnemu zespołowi projektu DECI, który odwiedza pacjentów w domu.

Wsparcie dla kraju lub regionu UE w definiowaniu własnego modelu biznesowego zgodnie z jego specyficznymi potrzebami jest dostępne w ramach ogólnego modelu biznesowego z macierzą koherencji. Narzędzie to podkreśla również wspólne potrzeby i funkcje technologiczne w różnych obszarach.

Cztery obiekty pilotażowe i trzy grupy na potrzeby stworzenia szerokiego zakresu warunków testowych

Wybrano cztery bardzo różne lokalizacje w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwecji i w Izraelu. Celem było pozyskanie indywidualnych, lokalnych instancji do projektowania i stosowania modeli biznesowych i organizacyjnych oraz narzędzi TIK i oceny ich wpływu.

W badaniu, trwającym 6 miesięcy, wzięło udział ponad 500 pacjentów. W każdej lokalizacji grupa kontrolna otrzymywała opiekę zgodnie z miejscowymi wytycznymi i procedurami (standardowa opieka). Były dwie różne grupy interwencyjne – jedna stosująca podejście organizacyjne oraz personel medyczny z projektu DECI. Druga (kompletna) grupa miała dostęp zarówno do modelu usługowego i organizacyjnego, jak i ogólnego rozwiązania technologicznego (w tym systemu monitorowania aktywności oraz systemu coachingu i szkoleń).

Istotne wyniki

Pacjenci, którzy byli objęci pełną interwencją, wykazywali większą stabilność w podstawowych czynnościach życia codziennego (BADL), co wykazano na podstawie statystycznie istotnej różnicy w skali BADL. Co więcej, w tych dwóch grupach interwencyjnych zaobserwowano zmniejszenie obciążenia opiekunów, w szczególności w lokalizacji pilotażowej w Hiszpanii.

Pacjenci zakwalifikowani do badania i specjaliści uczestniczący w projekcie wyrazili gotowość do korzystania z systemu DECI w przyszłości, co świadczy o jego sukcesie.

Opóźnienia w rejestracji pacjentów przełożyły się na przerwy w stosowaniu rozwiązania DECI w lokalizacjach pilotażowych. „Jednakże, aby zagwarantować pełną sześciomiesięczną interwencję dla każdego pacjenta biorącego udział w projekcie, zespół projektu DECI postanowił kontynuować prowadzenie doświadczeń po zakończeniu projektu do sierpnia 2018 r.”, wyjaśnia prof. Locatelli.

Dziedzictwo projektu DECI

Po zakończeniu prac w lokalizacjach pilotażowych pełna analiza i dane zostaną opublikowane w czasopismach naukowych. Co istotne, modele organizacyjne DECI we Włoszech i w Szwecji są już częścią oferowanych usług opieki domowej. Fundacja Fondazione Don Gnocchi (Włochy) zamierza zintegrować funkcje systemu DECI z narzędziami TIK swojego instytutu, aby wesprzeć nowy model usługowy i organizacyjny.

Koordynator projektu podsumowuje sukces inicjatywy DECI: „Każdy kraj ma inny sposób leczenia pacjentów z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych i łagodną demencją. Fakt ten miał kluczowe znaczenie dla siły podejścia metodologicznego projektu i stanowił krytyczny punktu w stosowaniu modeli i usług DECI. Z tego powodu zmiana procesów zarządzania w stosowaniu modeli i narzędzi DECI była głównym czynnikiem powodzenia projektu”.

Słowa kluczowe

DECI, model, podeszły wiek, pilot, upośledzenie funkcji poznawczych, niezależny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę