Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

INNOVATE — Wynik w skrócie

Project ID: 700893
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.3.2.
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Droga przedsiębiorców z branży turystycznej ku innowacji

W procesie innowacji przedsiębiorcy stają w obliczu różnych zagrożeń, jak i niepewności. Przeprowadzone w dwóch krajach badanie dostarcza informacji na temat „innowacyjnej podróży” firm turystycznych.
Droga przedsiębiorców z branży turystycznej ku innowacji
Przedsiębiorcy stają w obliczu m.in. ryzyka operacyjnego, finansowego, osobistego i rynkowego. Ich sukces lub porażka zależy w dużej mierze od zdolności przedsiębiorców do zarządzania takimi ryzykami. Jednakże w grę wchodzą również czynniki zewnętrzne na rynku produktowym lub finansowym, i to właśnie tam decydenci polityczni mogą coś zmienić.

Uczestnicy projektu INNOVATE przyjrzeli się różnym etapom, przez które przechodzą przedsiębiorcy działający w branży turystycznej na drodze do innowacji. Wyniki badań i ich rezultaty mają istotne konsekwencje dla praktyków i decydentów politycznych zajmujących się rozwojem innowacji w celu zrozumienia i zapobiegania porażkom.

Ryzyko związane z innowacyjnością i instrumenty polityczne

W ramach pierwszego głównego celu inicjatywy zespół badawczy przeanalizował kluczowe aspekty procesu innowacji w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Prace te objęły czynniki takie jak ryzyko, sieci i podmioty ułatwiające. Zbadano również proces innowacyjny 57 przedsiębiorstw w 2 krajach.

„Podłużne badanie wyników biznesowych z udziałem dodatkowej próby 16 innowatorów poszerzyło naszą wiedzę na temat dynamiki powstawania innowacji i ich późniejszej trajektorii”, mówi dr Isabel Rodriguez, stypendystka programu Marie Skłodowska-Curie (MSC), jedna z badaczek projektu INNOVATE. Wymagało to kompleksowego zbadania nieudanych innowacji i przyczyn poniesionych porażek. Wyniki studium przypadku zostały omówione z decydentami politycznymi w Hiszpanii – to ważny krok, ponieważ „rządy mogą wpływać na wyważenie lub minimalizację ryzyka”, zauważa badaczka.

Rezultatem było opracowanie ankiety internetowej, która umożliwiła omówienie potencjalnych instrumentów i kwestii politycznych z szerszą próbą 269 innowatorów z sektora turystyki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W oparciu o analizę uzyskanych danych powstało sprawozdanie z zaleceniami politycznymi, koncentrujące się na kwestiach szczególnie ważnych dla uczestników. Główne zalecenia dotyczące polityki podzielono według dziewięciu zagadnień tematycznych odnoszących się do rządowych wytycznych dotyczących minimalizacji ryzyka innowacji w turystyce.

Zaangażowanie wszystkich interesariuszy w podróż ku innowacji

Uczestnicy projektu INNOVATE aktywnie rozpowszechniali jego działania i wyniki na międzynarodowych konferencjach, seminariach, wykładach i spotkaniach badawczych. Stypendystka MSC wzięła udział w organizacji dwóch warsztatów we współpracy z naukowcami, w tym z koordynatorem projektu INNOVATE profesorem Allanem Williamsem oraz przedsiębiorcą. Znalazły się wśród nich warsztaty dla personelu badawczego.

W ramach projektu prowadzone były konta w serwisach społecznościowych w celu udostępniania wyników badań, w tym kanał YouTube z filmami przedstawiającymi studia przypadków, informujący o wnioskach z niepowodzeń i oferujący porady dla przyszłych przedsiębiorców. Na kanale zorganizowano też webinarium. Partnerzy opublikowali również szereg artykułów prasowych, komunikatów oraz analizę w zakresie polityki.

Ogólnie rzecz biorąc, „projekt INNOVATE poszerzył wiedzę na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorcy rozumieją i negocjują ryzyko związane z innowacyjnością, oraz na temat reakcji przedsiębiorców na ograniczenie lub złagodzenie tego ryzyka”, stwierdza dr Rodriguez. Projekt stanowi „pierwsze istotne teoretyczne i empiryczne studium w dziedzinie turystyki, które jest podstawą procesu innowacji i związanego z nim ryzyka”, dodaje.

Wykorzystanie w projekcie metodologii partycypacyjnej w celu wypracowania zaleceń politycznych pomogło zwiększyć współpracę i zaangażowanie przedsiębiorców i decydentów w dziedzinie innowacji w turystyce. „Analiza ścieżek innowacyjności 73 przedsiębiorców (zarówno tych odnoszących sukcesy, jak i tych, którym się to nie udało) w trakcie tego dwuletniego projektu uwypukliła czynniki decydujące o sukcesie i porażce”, mówi badaczka.

Wspieranie innowacji w turystyce

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu INNOVATE mogą okazać się przydatne zarówno dla aktywnych, jak i przyszłych przedsiębiorców. Na przykład filmy przedstawiające studia przypadków dostarczają cennych informacji na temat kroków i decyzji, które mogą prowadzić do porażki lub utrudniać proces innowacji. Wyniki badań mogą okazać się także cenną pomocą dla naukowców, którzy mogą wykorzystać je zarówno do prowadzenia wykładów na temat przedsiębiorczości i innowacji w turystyce, jak i do uświadamiania studentów.

Dr Rodriguez będzie kontynuowała prace nad konkretnym tematem, dotyczącym pełniejszego zrozumienia niepowodzeń innowacji w turystyce z perspektywy wielu interesariuszy (przedsiębiorców, inwestorów, decydentów politycznych i innych). Ułatwi to dalszy rozwój podstaw koncepcyjnych i metodologicznych dla tego nowego, niedocenianego tematu w badaniach nad innowacyjnością w turystyce.

Słowa kluczowe

INNOVATE, turystyka, proces innowacji, turystyka przedsiębiorców, zalecenia polityczne, turystyka innowacyjna, ryzyko innowacji, niepowodzenia innowacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę