Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

LABMASTER LUCIA — Wynik w skrócie

Project ID: 807844
Kraj: Finlandia
Dziedzina: Zdrowie

Rozwój przenośnej technologii do diagnostyki krwi

Badania krwi są prawdopodobnie najsilniejszym wskaźnikiem dobrego lub złego stanu zdrowia i mogą wskazywać na potrzebę terapii. Finansowanie UE pomogło w opracowaniu rewolucyjnej mobilnej aparatury do analizy i diagnostyki krwi.
Rozwój przenośnej technologii do diagnostyki krwi
Od prostego odczytu hemoglobiny po badanie nowego biomarkera raka lub pomiar ekspresji określonego genu – badania krwi mogą zapewniać precyzyjne informacje na temat postępu choroby. Do tej pory ich pełny potencjał był ograniczony ze względu na powolną i kosztowną analizę, co częściowo wynikało z konieczności stosowania dużego, nieruchomego sprzętu do diagnostyki in vitro (IVD).

Zespół projektu LABMASTER LUCIA wykorzystał najnowocześniejszą technologię, aby zmniejszyć rozmiar aparatury IVD. „Trudno jest zminiaturyzować aparaturę IVD ze względu na techniczny problem związany z zakłóceniami sygnału podłoża próbek”, wyjaśnia dr Tony Wahlroos, koordynator projektu i dyrektor generalny firmy Labmaster Oy, fińskiego przedsiębiorstwa rozwijającego tę innowację.

Uwodnione gorące elektrony podstawą innowacji

Opatentowana przez firmę Labmaster metoda katodowej elektrochemiluminescencji (CECL) zwiększa szybkość i precyzję diagnostyki. Dzięki zastosowaniu uwodnionych gorących elektronów omijających płynne media technologia CECL eliminuje problemy z zakłóceniami sygnału. Pozwala to na tworzenie małych mobilnych urządzeń IVD do szybkiej diagnostyki na miejscu.

Wykorzystując technologię CECL, firma Labmaster stworzyła system Lucia do diagnostyki in vitro przy łóżku pacjenta. „Ważące zaledwie 2 kg urządzenie Lucia stanowi znaczne usprawnienie w porównaniu do istniejących metod diagnostyki in vitro, które wymagają stosowania dużego kosztownego sprzętu laboratoryjnego lub mają ograniczone zakresy badań”, podkreśla dr Wahlroos.

Zwiększona pojemność wkładów urządzenie Lucia

Częścią systemu Lucia są wkłady testowe z przeciwciałami do identyfikacji szeregu chorób. System Lucia ma szerszy zakres testowy, ponieważ można wykonywać kilka testów jednocześnie na jednym wkładzie.

Projekt LABMASTER LUCIA skupiał się na opracowaniu wkładu do testowania pod kątem ogólnych chorób zapalnych. Wykorzystując białko C-reaktywne biomarkera lub CRP zespół stworzył i zweryfikował wkład testowy, który jest ogólnym wskaźnikiem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego.

„Poza tym pracujemy jednocześnie nad ogólnym testem do wykrywania obecności wirusów i systemem do diagnostyki chorób naczyń wieńcowych”, zauważa dr Wahlroos. Mają one trafić na na rynek w ciągu roku wraz z innymi opracowywanymi testami.

Przezwyciężanie barier technicznych w opracowaniu innowacyjnych metod diagnostycznych do wykonywania badań krwi

Projekt ma się zakończyć w sierpniu 2019 r., a analizator systemu Lucia jest już gotowy. Nadal trwają prace nad multipleksową platformą badawczą do diagnostyki chorób serca, a termin wprowadzenia ulepszeń wyznaczono na koniec 2021 roku. Przeszkody techniczne podczas konstruowania panelu markera sercowego wymagały zastąpienia jednego markera innym.

Urządzenie Lucia i wkłady będą sprzedawane szpitalom i klinikom w Europie i Azji za pośrednictwem dystrybutorów z branży technologii medycznych. Pozyskano już jednego dystrybutora w Azji i trwają rozmowy z kolejnymi sześcioma w celu nawiązania z nimi współpracy na czas trwania projektu LABMASTER LUCIA. Następnie plan zakłada wejście na rynek w Stanach Zjednoczonych w celu dalszej komercyjnej ekspansji.

Korzystając z urządzenia Lucia, personel medyczny może wykonywać badania diagnostyczne in vitro w dowolnym miejscu i uzyskiwać dokładne wyniki w ciągu 5 minut za niewielką część kosztów stosowania istniejących metod. Podsumowując wyniki uzyskane na tak wczesnym etapie projektu, dr Wahlroos wskazuje: „Nasz system jest wynikiem bardzo owocnej współpracy z partnerami. Pracujemy w skomplikowanej dziedzinie elektrochemii i możemy teraz zagwarantować dalsze usprawnienie opracowanego systemu”.

Słowa kluczowe

LABMASTER LUCIA, Lucia, diagnostyczny, diagnostyka in vitro, wkład, krew
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę