Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PIANO — Wynik w skrócie

Project ID: 642433
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.5.4.
Kraj: Austria
Dziedzina: Zmiana klimatu i środowisko

Partnerstwo wodne pomiędzy UE a Chinami

Europejskie MŚP mają dużo do zaoferowania rozwijającemu się rynkowi chińskich technologii wodnych, jednak potrzebują niewielkiej pomocy.
Partnerstwo wodne pomiędzy UE a Chinami
Chiny od zawsze borykały się z trudnościami związanymi z wodą. Powodzie to problem znany od starożytności, aktualny do dziś. W ostatnich latach chiński przemysł pochłania tyle wody, że w niektórych regionach odczuwa się jej wyraźny niedobór. Nieodpowiednio oczyszczana woda jest też źródłem zanieczyszczeń.

Od 2011 r. chiński rząd stara się rozwiązać te problemy, wdrażając polityki zajmujące się kwestią przydzielania, wydajnego użytku przemysłowego oraz jakości wody. Zmiana polityki wymagać będzie kolosalnych inwestycji w infrastrukturę i usprawnienia środowiskowe (około 500 mld EUR w okresie 10 lat). To, że wiele istniejących technologii jest nieekologicznych, sprawia, że konieczne jest wdrożenie nowych zintegrowanych alternatyw. Część z nich mogą zaoferować europejskie MŚP.

Sfinansowany przez UE projekt PIANO – działanie koordynacyjne i wspierające – przeanalizował potencjał wprowadzenia innowacyjnych europejskich technologii wodnych do Chin. Projekt ocenił i wybrał najbardziej obiecujące strategie.

Dostęp do rynku

„Dla nas problemem jest to”, wyjaśnia lider projektu, dr Markus Starkl, „że zagranicznym przedsiębiorstwom zawsze trudno jest wejść na chiński rynek”. W większości przypadków zagraniczni operatorzy nie mogą konkurować bezpośrednio z firmami krajowymi. Problem wody jest szczególnie złożony.

Na chińskim rynku specjalistycznym istnieje popyt na technologię generującą energię z wykorzystaniem wody, zwłaszcza taką, która umożliwia odzyskanie ciepła i energii elektrycznej. Chińczycy potrzebują również systemów modelowania i wspierania decyzji; jednakże środki na zakup takich systemów są ograniczone. Co więcej, ryzyko kradzieży własności intelektualnej dodatkowo utrudnia działanie zagranicznym przedsiębiorstwom.

Pomimo trudności europejskie MŚP są nadal chętne wejść na chiński rynek, choć są też świadome, że prawdopodobnie samodzielnie nie odniosą sukcesu. „Dlatego też”, kontynuuje dr Starkl, „w przypadku unijnych firm oferujących technologie wodne produktywne rezultaty muszą obejmować strategiczne partnerstwo z chińskimi instytucjami. Nawiązanie takiego partnerstwa było jednym z głównych celów PIANO”.

Wybrane strategie

Zespół zaczął od porównania i oceny wybranych technologii zarówno z Europy, jak i Chin. Technologie te pochodzą z pięciu sektorów: zarządzanie wykorzystaniem wody w rolnictwie, siedzibach ludzkich i przemyśle, zarządzanie korytami rzek oraz wykorzystanie wody do produkcji energii.

Badacze skupili się na około 100 innowacjach, w tym na 59 pochodzących z 4 sektorów, które firmy z UE mogą zaoferować Chinom. W ramach oceny przeanalizowano tę ostatnią grupę pod kątem potencjalnego zastosowania w Chinach. Wybrano między innymi systemy monitoringu środowiska oraz narzędzia wspomagające proces decyzyjny, które pomagają modelować lub interpretować dane z monitoringu. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji są przeznaczone do wykorzystania podczas projektowania i obsługi infrastruktury i sprzętu. Inne wybrane technologie obejmują automatyzację i narzędzia komunikacyjne, które przetwarzają dane z monitoringu i aplikacji wspomagających proces decyzyjny.

Jako że listy te sporządziły sieci akademickie, wybrane technologie odzwierciedlają produkty opracowane na drodze badań, nie zaś wyprodukowane przez MŚP. „Niemniej jednak w ramach analizy skutecznie porównano innowacyjne wykorzystanie wody, zważywszy na brak informacji na temat tego, w jaki sposób produkty są wykorzystywane czy opracowywane w Chinach”, dodaje dr Starkl.

Wybrane przez PIANO technologie odpowiednie dla specjalistycznego chińskiego rynku sugerują możliwe obszary wspólnych unijno-chińskich badań i rozwoju. Zespól zaproponował powiązane badania strategiczne i program innowacji. Wyniki projektu zaprezentowano platformie China Europe Water Platform; posłużą one jako dane na potrzeby przyszłych działań platformy.

Badacze sporządzili również listę zaleceń dla unijnych przedsiębiorstw rozważających wejście na chiński rynek.

Zespół stwierdził, że europejskie przedsiębiorstwa sprawdzą się na chińskim rynku technologii wodnych. Europejskie MŚP mogą zaoferować jednemu z największych rynków na świecie blisko 60 innowacyjnych technologii, tak więc partnerstwo z Chinami nawiązane przez projekt PIANO powinno być dla nich korzystne.

Słowa kluczowe

PIANO, woda, Chiny, MŚP, współpraca, technologia wodna, innowacja, energia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę